fbpx

EU valimised: Eesti erakondade programmid ja kandidaadid

Siin on ülevaade Euroopa Parlamendi valimistel kandideerivatest Eesti erakondadest, nende kandidaatidest ja valimisprogrammis noortega seotud teemafookustest.

Tähele tasub aga panna seda, et väljatoodud loetelu ei tähenda ega ole lõplik info, et muud valimisprogrammis nimetatud fookused ei puuduta või mõjuta noorte sihtrühma (noor on Eestis seaduse järgi 7-26aastane isik).

 • Kokku on EU valimistele oma kandidaadid välja pannud 9 Eesti erakonda ja neist 8 esitas max kandidaatide arvu, so 9 kandidaati.
 • Samuti on oma kandidatuuri esitanud 5 üksikkandidaati.
 • Kokku kandideerib Eestist Euroopa Parlamenti 71 inimest. Eesti saab Euroopa Parlamendis 7 kohta.
 • Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Eestis esmaspäevast, 3. juunist kuni pühapäevani, 9. juunini.

Erakond Eesti 200

 • Euroopa õpirände toetamine. Erasmus+ programmis peavad saama osaleda kõik soovijad, sõltumata nende majanduslikust olukorrast. Õpirände rahastamise suurendamine ning luua ka põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste õpirände rahastamise võimalused. 
 • Noorte töö- ja praktikaprogrammide toetamine Euroopa Liidu institutsioonides ning eestlaste senisest aktiivsem osavõtt nendes.
 • Üle-euroopalise meediateadlikkuse programmi loomise toetammine, mis sisaldab meediateadlikkuse nädalat, vaenuliku mõjutustegevusega toimetuleku programmi ja meediateadlikkuse haridusprogrammi. 
 • Põhiõiguste parem ja tõhusama kaitse Euroopas kõikidele, sealhulgas ka LGBT+ kogukond, puudega inimesed ja eri rahvustest ning erineva usutunnistusega inimesed.
 • Üle-euroopaliste uuringute soodustamine, et mõista ja teadvustada vaimse tervise probleemide põhjuseid. Digikäitumise ja vaimse tervise vaheliste seoste teadusuuringute rahastuse soodustamine.
 • Euroopa laste ja noorte tervisliku toitumise aasta ellu kutsumine.
 • Noorte kaasatuse suurem toetamine, so Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine alates 16-eluaastast ning kandideerimine alates 18- eluaastast.

* Väljatoodud loetelu ei tähenda ega ole lõplik info, et muud valimisprogrammis nimetatud fookused ei puuduta või mõjuta noorte sihtrühma (noor on Eestis seaduse järgi 7-26aastane isik).

 1. Margus Tsahkna
 2. Kristina Kallas
 3. Grigore-Kalev Stoicescu
 4. Liisa-Ly Pakosta
 5. Igor Taro
 6. Irja Lutsar
 7. Hendrik Johannes Terras
 8. Kadri Tali
 9. Indrek Tarand

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

 • Ei ole otseselt välja toodud. 

* Väljatoodud info ei tähenda ega ole lõplik, et muud valimisprogrammis nimetatud fookused ei puuduta või mõjuta noorte sihtrühma (noor on Eestis seaduse järgi 7-26aastane isik).

 1. Martin Helme 
 2. Anti Poolamets
 3. Helle-Monika Helme
 4. Henn Põlluaas
 5. Siim Pohlak
 6. Merle Kivest
 7. Rain Epler
 8. Arvo Alles
 9. Jaak Madison

ISAMAA Erakond

 • Eesti noorte osalemise toetamine Euroopa õppeprojektides kutse-, kõrg-, ja keskkooliõppes. Samuti noorte praktikavõimaluste laiendamine teistes Euroopa Liidu liikmesriikides läbi erinevate koostööformaatide.
 • Erasmuse õpilas- ja üliõpilasvahetuse programmide võimaluste laiendamine nii kutse- kui kõrgkoolIde õpilastele ja üliõpilastele.
 • Noorte tööhõivet tõstvate ja tagavate algatuste toetamine noorte vabaks liikumiseks tööturul terves Euroopa Liidus.
 • Programmid ja algatuste toetamine, mille eesmärgiks on vähendada NEET (hetkel ei õpi, ei tööta ega osale väljaõppes) noorte hulka ja toetada nende kaasamist tööturule ning õpingutesse.
 • Keskkonnasäästlik ja mõistlik kliimapoliitika, mis arvestab Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsivõime ning liikmesriikide eripäradega.
 • Toetada noorte vaimset- ja füüsilise tervist. Noorte tervise, eriti vaimse tervise probleemide tõus on aina laienev probleem, millega peab tegelema ka Euroopa Parlament. 
 • Toetada noorte ettevõtlikkust, algatusi ja meetmeid, mille eesmärk on pakkuda nõustamist ja võimalusi noortele ettevõtjate, noortele põllumeestele ning kodanikuühiskonnas osalejatele.
 • Jälgida ja analüüsida noorte osalust Euroopa Liidu otsustusprotsessides. Erinevad kaasamis- ja koostööformaadid peavad pakkuma kaasaegseid ning mitmekülgseid osalusvõimalusi.

* Väljatoodud loetelu ei tähenda ega ole lõplik info, et muud valimisprogrammis nimetatud fookused ei puuduta või mõjuta noorte sihtrühma (noor on Eestis seaduse järgi 7-26aastane isik).

 1. Riho Terras
 2. Urmas Reinsalu
 3. Urve Paris Palo
 4. Riina Solman
 5. Tõnis Lukas
 6. Virve Linder
 7. Üllar Saaremäe 
 8. Ahti Kallikorm
 9. Jüri Ratas

Vaata kandidaate ka erakonna veebist siin

Eesti Keskerakond

 • Noorte töötuse vähendamiseks noortegarantii programmi rahastamise toetamine, muutes seda liikmesriikidele, sealhulgas Eestile, siduvaks. Erilist tähelepanu soovitakse pöörata haavatud gruppidele, näiteks puuetega noortele.
 • Noortegarantii kui reaalselt töötava mehhanismi saavutamine, mille abil iga noor saab kas jätkata õpinguid või asuda tööle. Selleks vajatakse adekvaatset finantseerimist ning kohandatud ja individuaalseid lähenemisviise, mis keskenduvad kohaliku tööturu vajadustele.
 • Suurendamaks Euroopa kuuluvustunnet ja vastastikust arusaamist erinevate liikmesriikide elanike vahel, toetatakse liikuvuse muutmist kõigi haridus- ja koolitussüsteemide, mitteformaalse ja formaalse õppe, noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse lahutamatuks osaks.

* Väljatoodud loetelu ei tähenda ega ole lõplik info, et muud valimisprogrammis nimetatud fookused ei puuduta või mõjuta noorte sihtrühma (noor on Eestis seaduse järgi 7-26aastane isik).

 1. Mihhail Kõlvart
 2. Lauri Laats
 3. Erki Savisaar
 4. Anneli Ott
 5. Andrei Korobeinik
 6. Janek Mäggi
 7. Monika Haukanõmm
 8. Aivar Riisalu
 9. Jana Toom

Erakond Parempoolsed

 • Ei ole otseselt välja toodud. 

* Väljatoodud info ei tähenda ega ole lõplik, et muud valimisprogrammis nimetatud fookused ei puuduta või mõjuta noorte sihtrühma (noor on Eestis seaduse järgi 7-26aastane isik).

 1. Lavly Perling
 2. Rainer Saks
 3. Ilmar Raag
 4. Annela Anger-Kraavi
 5. Marti Aavik
 6. Eero Raun
 7. Kadri Kullman
 8. Andres Kaarmann
 9. Kristjan Vanaselja

Vaata kandidaate ka erakonna veebist siin

Eesti Reformierakond

 • Bologna süsteemi rakendamise toetamine Euroopa hariduse võrgustumiseks, talentide vabaks liikumiseks ja Euroopa identiteedi tugevdamiseks ning Erasmus+ semestri õppekavadesse lisamine üleeuroopaliselt.
 • Noorte valimisea langetamise toetamine, so valimisiga 16. eluaastale ja kandideerimisiga 18. eluaastale, demokraatia kestliku arengu ja noorte kaasatuse suurendamiseks.

* Väljatoodud loetelu ei tähenda ega ole lõplik info, et muud valimisprogrammis nimetatud fookused ei puuduta või mõjuta noorte sihtrühma (noor on Eestis seaduse järgi 7-26aastane isik).

 1. Urmas Paet
 2. Yoko Alender
 3. Luukas Kristjan Ilves
 4. Maria Jufereva-Skuratovski
 5. Marko Mihkelson
 6. Hanah Lahe
 7. Karmen Joller
 8. Maarja Metstak
 9. Hanno Pevkur


Vaata kandidaate ka erakonna veebist siin

Erakond Eestimaa Rohelised

 • Noorte, sh erivajadustega, inimeste õiguste kaitse toetamine läbi Euroopa Sotsiaalharta täieliku kinnitamise ja jõustamise Eestis, et igaüks oleks väärikalt koheldud ja kaitstud, omaks õigust haridusele ja vabadust valida töö millel on õiglane tasu ning saada ligipääs eluks vajalikele teenustele ja abi saamiseks sõltumata elukohast, east, soost, tervisest või muudest vajadustest.
 • Iseseisvat elu alustavate noorte toetamine. Kliimakindlus algab taskukohasest, turvalisest ja energiasäästlikust kodust, mis võimaldab inimesel end teostada, luua pere, olla ühiskonnale kasulik.

* Väljatoodud loetelu ei tähenda ega ole lõplik info, et muud valimisprogrammis nimetatud fookused ei puuduta või mõjuta noorte sihtrühma (noor on Eestis seaduse järgi 7-26aastane isik).

 1. Evelyn Sepp
 2. Rasmus Lahtvee
 3. Alina Lerner-Vilu
 4. Olev-Andres Tinn
 5. Riin Ehin
 6. Kaia Konsap
 7. Liina Freivald
 8. Tuula Raidna
 9. Marko Kaasik


Vaata kandidaate ka erakonna veebist siin

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

 • Noorte eest seismine, et noored alates 16. eluaastast valida lisaks kohalikele omavalitsustele ka Riigikogu ja Euroopa Parlamenti.
 • Noortegarantii toetamise ja laiendamise jätkamine, et kõik alla 25-aastased noored saaksid kvaliteetse tööpakkumise, jätkuõppe võimaluse, õpipoisiõppe või praktikapakkumise kuni neli kuud pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist.
 • Erasmus+ programmi jätkamise toetamine, et kasu saaksid kõik noored, hoolimata nende sotsiaalsest taustast.

* Väljatoodud loetelu ei tähenda ega ole lõplik info, et muud valimisprogrammis nimetatud fookused ei puuduta või mõjuta noorte sihtrühma (noor on Eestis seaduse järgi 7-26aastane isik).

 1. Marina Kaljurand
 2. Sven Mikser
 3. Katri Raik
 4. Tanel Kiik
 5. Riina Sikkut
 6. Ivari Padar
 7. Natalie Mets
 8. Vootele Päi 
 9. Jevgeni Ossinovski


Vaata kandidaate ka erakonna veebist siin

KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele

* Info puudub. 

 1. Aivo Peterson
 1. Vsevolod Jürgenson
 2. Mike Calamus
 3. Andres Inn
 4. Arved Lillak
 5. Kalle Grünthal
Skip to content