fbpx

Meist lähemalt

Teeviit on üleriigiline noorteinfo teenus, mille eesmärk on pakkuda noortele vanuses 7-26a kvaliteetset ja usaldusväärset infot, mida noor saab kasutada oma elu puudutavate valikute ning otsuste tegemiseks.

Teeviit koondab ja vahendab veebilehe ning sotsiaalmeediakanalite kaudu informatsiooni hariduse, õppimise, töö, karjääri, suhete, vaimse ja füüsilise tervise, keskkonna ning ühiskonna alaste teemade osas. Infot leiab artikli, uudise, video, taskluhäälingu ja veebinari formaatides. 

Samuti leiab kanalitest noorte ja ekspertide kirjutatud kogemus- ning persoonilood ja pakkumised sündmuste, projektide ning kampaaniate kohta. Tegutseme teemakuude kalendri põhimõttel, kuhu on andnud sisendit sajad noored üle Eesti, ja võtame iga kuu fookusesse ühe teemavaldkonna.

Teeme teemakuude raames koostööd juhtivate teemavaldkondade esindajate ja asutustega nagu Tervise Arengu Instituut, Päästeamet, MTÜ Peaasjad, Transpordiamet, Finantsinspektsioon ja mitmed teised. Portaali juures tegutsevad ka vabatahtlikud, kes panustavad sisuloomesse ja sotsiaalmeediasse.

Üleriigiline noorteinfoportaal Teeviit

Noorteinfoportaal Teeviit avati 2018. aastal ning selle sisulise ja tehnilise korraldamisega tegeleb Haridus- ja Noorteameti (Harno) noorteosakond.

Harno on Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri võrgustiku ERYICA liige. Leia meie kontaktid koostöösoovide ja ühenduse võtmiseks siit.

Tegevusi rahastatakse riiklikust noorteinfo eelarvest ja haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Skip to content