Noorteinfo

Kaasav. Võimestav. Professionaalne.

Mis on noorteinfo

NOORTEINFO on see, mida nimetus ütleb: info noortele. Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele ja pakub neile teavet ümbritsevast elust, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonnas.

Noorteinfo arendamine põhineb Euroopa noorteinfo hartal ja lähtub noorte vajadustest, huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks. Noorteinfo on noortele arusaadavas keeles ja kujul ning noortega töötavad spetsialistid ning asutused aitavad noorel infot mõtestada ning seejärel endale sobival viisil tegutseda.

Loe edasi

Haridus- ja Noorteamet (Harno) on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis, kelle roll on arendada noorteinfo valdkonda üleriigiliselt. Harno analüüsib ja hindab noorteinfot ning selle vajadusi, koordineerib noorteinfo teemalist rahvusvahelist koostööd ning korraldab koolitusi noorsootöötajatele ja spetsialistidele. ENTK kuulub Euroopa noorteInfo ja nõustamise agentuuri ERYICA.

Noorteinfo teenust pakutakse noorsootöö asutuste ja noortevaldkonna töötajate poolt lähtuvalt noorte huvidest ja vajadustest vastavalt noorsootöö, noorteinfo ning Euroopa noorteinfo harta põhimõtetele ja tegevustele. Noorteinfo läbib keskselt kõiki noorsootöö valdkondi ning teenuse pakkumise ja toimimise eest vastutab kohalik omavalitsus.

Tagasi üles

Teeviit

Noorteinfoportaal Teeviit (www.teeviit.ee) suunab ja pakub noortele vahetut infot hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas. Samuti on võimalus lugeda noorte kogemus- ja persoonilugusid, leida vajalikud kontaktid nõu ja abi saamiseks ning saada infot pakkumiste ja sündmuste kohta.

Käsiraamat

Noorteinfo käsiraamat “Põhjalik ülevaade noorteinfost, selle arendamisest ja kvaliteedipõhimõtetest noortega töötavatele spetsialistidele ning asutuste” on mõeldud noortega tegelevatele spetsialistidele noorteinfo teemas orienteerumiseks, nende teadmiste korrastamiseks ja täiendamiseks ning noorteinfotööks vajalike oskuste omandamiseks. Käsiraamat on antud välja 2020. aastal ja valminud Eesti Noorsootöötajate Kogu ja Eesti Noorsootöö Keskuse koostööna.

Laadi alla Noorteinfo käsiraamat (2020) PDF

Uudised ja praktikad

Siia koondame noorteinfo teemaga seotud uudised ja kajastused ning jagame parimaid praktikaid üleriigilisel ja kohalikul tasandil ellu viidud tegevustest. Sul on soov kajastada oma uudis või praktika siin lehel? Võta meiega ühendust aadressil teeviit@harno.ee. 

 • #kannankiivrit kampaania uus formaat võeti hästi vastu

  Kevadisel koolivaheajal 25. aprillist 1. maini toimusid üle Eesti noortekeskustes kiivritöötoad, millest sai osa tuhatkond noort. Kampaania eesmärk oli tõsta noorte (eelkõige 7.-15.aastaste) teadlikkust kiivrikandmise kohustusest ja vajalikkusest erinevate kergliikuritega liigeldes (ratas, tõukeratas, rula…

  Vaata lisaks >
 • Kertu Kangur: Praktiline lähenemine on palju huvitavam ja meeldejäävam

  Kertu Kangur on Lääneranna Noorteportaali noortetoimetuse liige, lisaks noorteinfotööle on ta aktiivne kogukonna liige, kes osaleb, algatab, märkab ja tegutseb. Suvise maleva raames osales Kertu noorteinfo töötoas, et koos teistega kaardistada, milliseid tegutsemisvõimalusi pakub noorsootöö. Oma tähelepanekuid jagab ta teilegi. Osalesid noorteinfo töötoas „Kohalikud võimalused noortele“ (www.teeviit.ee/infotuba). Kas…

  Vaata lisaks >
 • Noorteinfotöö avatud noortekeskuses

  Järgnevas loos jagab Egle Pent kogemust noorteinfo töötubade läbiviimisest avatud noortekeskuses ning julgustab kõiki noortega töötavaid spetsialiste töötube läbi viima. Kõige…

  Vaata lisaks >
 • Teenustedisaini kogumik “The DesYIgn Toolkit”

  Kogumiku eesmärk on toetada noortevaldkonna ning noorteinfo töötajaid noortele suunatud teenuste disainimisel teenusdisaini põhimõttel. Kogumik anti välja Erasmus+ projekti “DesYIgn” raames ning sellesse on panustanud noortevaldkonna organisatsioonid üle-Euroopa. Kogumiku leiad ERYICA veebist sellelt lingilt. …

  Vaata lisaks >
 • Oktoober on vaimse tervise teemakuu

  Oktoober on traditsiooniliselt vaimse tervise teemakuu, mille raames tõstame esile erinevaid heaoluga, aga ka murede seonduvat temaatikat. Kutsume sel aastal kõiki noortega töötavaid spetsialiste tõstatama teemat oma kogukonnas, noortekeskuses või koolis ning seeläbi toetama noorte teadlikkust vaimse tervisega seonduvast. Korraldage näiteks Teeviit tulevikku veebinari 2x2:…

  Vaata lisaks >
 • Noorsootöö nädal: konkursile laekus 71 joonistust

  Noorsootöö nädala raames toimunud joonistuskonkursile laekus kokku 71 joonistust. Joonistustel kujutatakse 2021. aasta nädala fookust, milleks on vaimse tervis ja digitaliseerumine. Nädala korraldustiim tänab kõiki osalejaid esitatud tööde eest! Noorteinfosündmuste tiimijuht Diana Zvonkova sõnul vaatab nädala korraldustiim juulikuu lõpuks kõik laekunud tööd üle ning edastab kõige paremini nädala…

  Vaata lisaks >
 • Noored kujundasid Teeviit portaalile uue menüü

  2020. aasta lõpul tegi noorteinfoportaal Teeviit noortele üleskutse kujundada portaali peamenüüle uued ikoonid, kuna varasem tekstipõhine menüüjaotus oli juba ajale jalgu…

  Vaata lisaks >
 • Infohunt.ee leht koondab info piirkonna noorsootöö võimalustest

  Noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele loodud Infohunt ilmub esialgu veebiportaali ja andmebaaside vormis, enne aasta lõppu lisanduvad nutirakendus ja chatbot. Infohunt on praktikutelt praktikutele loodud lahendus, mis võiks tegijate hinnangul lisaks üleriiklikule levikule olla…

  Vaata lisaks >
 • Valmis ERYICA kogumik noorteinfo teemal

  Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri ERYICA ja Euroopa Komisjoni koostöös valmis kogumik "Youth Information and Counselling in Europe in 2020" (Nooreinfo…

  Vaata lisaks >
 • Osale: ERYICA noorteinfo e-kursus JIMMI alates 15.02.2020

  Noortega töötavaid spetsialiste oodatakse e-kursusele JIMMI, mida korraldab Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuur ERYICA. Kursus algab 15.02.2021, kestab kokku 25h viie nädala jooksul ja toimub inglise keeles. JIMMY on kursus noortega töötavatele spetsialistidele, kelle töö on seotud noorteinfoga. Kursuse raames on võimalus arendada teadmisi noorteinfost, täpsem kirjeldus ja…

  Vaata lisaks >

Materjalid ja videod

Siit leiad noorteinfo teemaga seotud materjalid ja videod. Need on suunatud noortega töötavatele või noortele teenuseid pakkuvatele asutustele, mis toetavad noorteinfo arendamise, noorteinfo teenuse ja noorteinfotöö läbiviimise mõtestamist.

Noorteinfo sündmused

Nii Eesti kui ka Euroopa tasandil toimub mitmeid noorteinfo teemat esile tõstvaid ning seotud sündmusi ja algatusi, mis on suunatud nii noortele, noortega töötavatele inimestele, noorsootöö asutustele ja ühiskonnale laiemalt.

Noorteinfoportaalis Teeviit asuvast kalendrist leiad ka noortele suunatud sündmusi ja tegevusi.

 • Euroopa noorte aasta

  2022. aasta on nimetatud Euroopas noorte aastaks. Aasta tunnustab ja tõstab esile noored, kes on saanud hakkama Covid-19 pandeemiast põhjustatud väljakutsetega ja noortele luuakse üle Euroopa võimalusi noortele olulistel teemadel kaasa rääkimiseks ning toimuvad mitmesugused…

  Vaata lisaks >
 • YINTRO: Noorteinfo baasteadmiste koolitus Tartus ja Tallinnas

  Oktoobris ja novembris toimuvad YIntro noorteinfo baasteadmiste koolitused Tartus ja Tallinnas. YIntro on ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) koolitusprogramm, mille üldeesmärk on aidata kaasa noorteinfo kättesaadavuse tagamisele ja teenuse arendamisele, selle kvaliteedi parandamisele. ⏰ TARTU KOOLITUS: 22.-23. oktoober I osa 12.-13. november II osa ⏰ TALLINNA…

  Vaata lisaks >

Noorteinfo arendamine

Noorteinfo teenuse arendamine, otsese suhtluse ning digitaalsel teel toimuva noorteinfotöö korraldamine ja seeläbi noorte informeerituse toetamine neile suunatud võimalustest, on osa noorsootööst ja laiemalt noortevaldkonna arendamisest. See on järjepidev ja katkematu protsess tihedas koostöös noorte, noortega töötavate spetsialistide ja koostöövõrgustikuga (kool, noortekeskus, rahvamaja, huvikool, riigiasutused, MTÜ-d, jt).

2018.a alustas Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel tegevust riiklik noorteinfo arendusgrupp, mille tegutsemise eesmärk on luua riiklikul tasandil noorteinfo arendamiseks süsteemne ja ühtne alus, mida järgitakse noorteinfoga seotud asutuste poolt ja arvestatakse noorteinfo arendamisel ning noorteinfotöös. Alates 01.08.2020 veab arendusgrupi tegevust eest Haridus- ja Noorteamet. Arendusgruppi kuuluvad Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liit, Haridus- ja Teadusministeerium, noorteinfo eksperdid ja koolitajad.

Kes arendustegevusi korraldavad?

Üleriigilisi arendustegevusi korraldavad ja veavad eest mitmed asutused nt Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteameti noorteosakond ja noorteprogrammide keskus ja noortevaldkonna katuseorganisatsioonid. Kohalikul tasandil kohalikud omavalitsused, noorsootöö asutused, koolid, MTÜ-d ja teised osapooled.

Materjalid, õigusaktid ja alusdokumendid

Noortevaldkonnaga seotud õigusaktid ja alusdokumendid leiad Eesti Noorsootöö Keskuse veebist Seadused ja õigusaktid ning noorteinfoga seotud materjalid leiad rubriigist “Materjalid ja videod”.

Meist

Noorteinfo ja sellega seotud arengute suunamine on osa noorsootööst ning noortevaldkonna arendamisest - noortele infot ja kogemuslugusid vahendav noorteinfoportaal Teeviit tegevuse korraldamine, üle-eestilise noorsootöö nädala ja teiste sündmuste koordineerimine, noortega töötavatele spetsialistidele suunatud noorteinfo teemaliste materjalide loomine ja koondamine, noorteinfo alase koostöö algatamine ja eestvedamine asutustega, Teeviit vabatahtlike tegevuse koordineerimine, noorte kaasamine, käesolev veebileht ja mitmed muud tegevused.

Noorteinfoga seotud arendustegevusi veavad eest Haridus- ja Noorteameti peaeksperdid Kaie Pranno (kaie.pranno@harno.ee), Kadri Koort (kadri.koort@harno.ee) ja Liis Enson (liis.enson@harno.ee).

Noorteinfo tiimiga saba ühendust ning ettepanekud koostööks oodatud ka aadressile teeviit@harno.ee.