Noorteinfo

Kaasav. Võimestav. Professionaalne.

Mis on noorteinfo

NOORTEINFO on see, mida nimetus ütleb: info noortele. Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele ja pakub neile teavet ümbritsevast elust, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonnas.

Noorteinfo arendamine põhineb Euroopa noorteinfo hartal ja lähtub noorte vajadustest, huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks. Noorteinfo on noortele arusaadavas keeles ja kujul ning noortega töötavad spetsialistid ning asutused aitavad noorel infot mõtestada ning seejärel endale sobival viisil tegutseda.

Loe edasi

Haridus- ja Noorteamet (Harno) on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis, kelle roll on arendada noorteinfo valdkonda üleriigiliselt. Harno analüüsib ja hindab noorteinfot ning selle vajadusi, koordineerib noorteinfo teemalist rahvusvahelist koostööd ning korraldab koolitusi noorsootöötajatele ja spetsialistidele. ENTK kuulub Euroopa noorteInfo ja nõustamise agentuuri ERYICA.

Noorteinfo teenust pakutakse noorsootöö asutuste ja noortevaldkonna töötajate poolt lähtuvalt noorte huvidest ja vajadustest vastavalt noorsootöö, noorteinfo ning Euroopa noorteinfo harta põhimõtetele ja tegevustele. Noorteinfo läbib keskselt kõiki noorsootöö valdkondi ning teenuse pakkumise ja toimimise eest vastutab kohalik omavalitsus.

Tagasi üles

Teeviit

Noorteinfoportaal Teeviit (www.teeviit.ee) suunab ja pakub noortele vahetut infot hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas. Samuti on võimalus lugeda noorte kogemus- ja persoonilugusid, leida vajalikud kontaktid nõu ja abi saamiseks ning saada infot pakkumiste ja sündmuste kohta.

Käsiraamat

Noorteinfo käsiraamat “Põhjalik ülevaade noorteinfost, selle arendamisest ja kvaliteedipõhimõtetest noortega töötavatele spetsialistidele ning asutuste” on mõeldud noortega tegelevatele spetsialistidele noorteinfo teemas orienteerumiseks, nende teadmiste korrastamiseks ja täiendamiseks ning noorteinfotööks vajalike oskuste omandamiseks. Käsiraamat on antud välja 2020. aastal ja valminud Eesti Noorsootöötajate Kogu ja Eesti Noorsootöö Keskuse koostööna.

Laadi alla Noorteinfo käsiraamat (2020) PDF

Uudised ja praktikad

Siia koondame noorteinfo teemaga seotud uudised ja kajastused ning jagame parimaid praktikaid üleriigilisel ja kohalikul tasandil ellu viidud tegevustest. Sul on soov kajastada oma uudis või praktika siin lehel? Võta meiega ühendust aadressil teeviit@harno.ee

 • Infohunt.ee leht koondab info piirkonna noorsootöö võimalustest

  Noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele loodud Infohunt ilmub esialgu veebiportaali ja andmebaaside vormis, enne aasta lõppu lisanduvad nutirakendus ja chatbot. Infohunt on praktikutelt praktikutele loodud lahendus, mis võiks tegijate hinnangul lisaks üleriiklikule levikule olla…

  Vaata lisaks >
 • Valmis ERYICA kogumik noorteinfo teemal

  Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri ERYICA ja Euroopa Komisjoni koostöös valmis kogumik "Youth Information and Counselling in Europe in 2020" (Nooreinfo ja nõustamine Euroopas 2020). Kogumiku eesmärk on koondada ERYICA liikmed ning head praktikad ühte kohta kokku. Kogumikuga on võimalus tutvuda järgneval veebilingil: https://static1.squarespace.com/static/ 59ab1130ff7c50083fc9736c/t/600fed0 778c2df34fcfcae92/1611656469135/YI +2020_v6-compressed.pdf  Loe…

  Vaata lisaks >
 • Osale: ERYICA noorteinfo e-kursus JIMMI alates 15.02.2020

  Noortega töötavaid spetsialiste oodatakse e-kursusele JIMMI, mida korraldab Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuur ERYICA. Kursus algab 15.02.2021, kestab kokku 25h viie…

  Vaata lisaks >
 • Teeviit teemakuud 2021 – 12 noortele olulist teemat

  Noorteinfoportaal jätkab ka 2021. aastal teemakuude fookust, mis tähendab seda, et keskendume iga kuu ühele konkreetsele teemale. Allpool näed teemakuude plaani, mis on koostatud koos noorte, noorte- ja haridusvaldkonna töötajate ning koostööpartneritega.

  Vaata lisaks >
 • Aga mis on päriselt noortele vaimse tervise suunal oluline ja vajalik?

  Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Kuid kuidas noortevaldkonna võimaluste, asutuste ja töötajate kaudu noori toetada, et noored oleksid päriselt toetatud…

  Vaata lisaks >
 • ERYICA ja Eurodesk koostöös valmis roheliste põhimõtete kogumik noorteinfo teemal

  ERYICA ja Eurodesk koostöös valmis roheliste põhimõtete kogumik noorteinfo teenuse teemal, mis pakub lugejale lihtsaid näpunäiteid ja praktikaid, kuidas muuta noorteinfoga seotud tegevused rohelisemaks ehk kuidas käituda keskkonnasäästlikumalt.  Kogumik koosneb neljast peatükist ja temaatilisest sõnastikust, mis toetavad lugejat ja aitavad mõista rohelist mõtte- ja käitumisviisi. Kogumikule on eessõna…

  Vaata lisaks >
 • Noorsootöö nädala visuaalikonkurss ootab noorte joonistusi ja kujundusi

  Noorteinfoportaal Teeviit kuulutab välja noorsootöö nädala joonistuskonkursi, mille eesmärk on kasutada 7-26aastaste noorte loomingut noorsootöö nädalaga seotud materjalide kujundamisel. Osale ning…

  Vaata lisaks >
 • TLÜ noorsootöö eriala magistrant Kristiine: soovitan tutvuda noorteinfo teemalise kodulehega „Kaasav. Võimestav. Professionaalne.“

  Tutvusin noorsootöö eriala magistriõppe praktika raames noorteinfo kodulehega, mis asub aadressil www.teeviit.ee/noorteinfo. Mulle meeldib väga selle kodulehe ülesehitus ning soovitan seda kõikidele noorsootöö tudengitele ja teistele huvilistele! Koduleht on lihtne ja peatükkide ülesehitus loogiline, veeb…

  Vaata lisaks >
 • Eliise Tiidussalu Lääneranna noorteportaali loomisest: noorte jaoks on oluline kommunikatsioon ja meedia

  Noorteinfoportaal Teeviit uuris uut algatust –  Lääneranna noorteportaal. Tegime intervjuu Eliise Tiidussaluga, kes räägib noorteportaalist ning selle loomisest.  Eliise, kes sa…

  Vaata lisaks >
 • Politsei- ja Piirivalveameti üleskutse: Lapsed kangelasteks!

  Politsei- ja Piirivalveamet on algatanud ülekutse “Lapsed kangelasteks!”, mis on osa üleriigilisest kampaaniast „Teeme lapsele pai!“.  1. juunil tähistame lastekaitsepäeva ja sellega seoses ootame lugusid päevakangelastest. Kes on tegelikult kangelane? Milline ta on? On ta pikk või lühike? Noor või pisut vanem? Armastab ta jooksmist või hoopis klaverimängu?…

  Vaata lisaks >

Materjalid ja videod

Siit leiad noorteinfo teemaga seotud materjalid ja videod. Need on suunatud noortega töötavatele või noortele teenuseid pakkuvatele asutustele, mis toetavad noorteinfo arendamise, noorteinfo teenuse ja noorteinfotöö läbiviimise mõtestamist.

Koolitajate pank

Siit leiad noorteinfo koolitajate kontaktid. Koolitajad on läbinud Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri ERYICA koolitajate koolitusprogrammi ning omavad vastavat kvalifikatsiooni.

Koolitajad on valmis pakkuma Sulle noorteinfo teemal nõu ja tuge, viima läbi koolitusi, arenduspäevi, seminare või teisi noorteinfo arendamist toetavaid tegevusi. Koostöö- ja koolitustingimused lepitakse individuaalselt osapoolte vahel kokku.

Noorteinfo sündmused

Nii Eesti kui ka Euroopa tasandil toimub mitmeid noorteinfo teemat esile tõstvaid ning seotud sündmusi ja algatusi, mis on suunatud nii noortele, noortega töötavatele inimestele, noorsootöö asutustele ja ühiskonnale laiemalt.

Noorteinfoportaalis Teeviit asuvast kalendrist leiad ka noortele suunatud sündmusi ja tegevusi.

 • Veebikohtumine 04.02: Noorteinfoportaal Teeviit, noorteinfo arendamine ja sündmused 2021

   Noorteinfoportaal Teeviit ning Haridus-ja Noorteamet kutsuvad noortega töötavaid spetsialiste ning partnereid osalema N, 4. veebruaril 2021 kell 11-12 virtuaalsel noorteinfo teemalisel kohtumisel. Kohtumine salvestatakse ja salvestust jagatakse Teeviit Tulevikku Youtube kanalis: https://www.youtube.com/ channel/UCC08WjpreqmSgZb0PJwqLFQ. Facebooki event:…

  Vaata lisaks >
 • LÜKKUB EDASI: Noorte pressikonverents. Koroonaviirus: levik ja piirangud

  Sotsiaalministeerium, Haridus- ja teadusministeerium, Terviseamet kutsuvad noori küsima koroonaviirust ja selle leviku piiramist puudutavaid küsimusi. Kas tahad teada, millised piirangud meid veel ees oodata võivad? Või äkki aitab neist? Mida teha, et viirusest hoiduda? Millal ja keda üldse vaktsineeritakse? Mis saab huvitegevusest ja kontaktõppest? Kuidas saab igaüks aidata…

  Vaata lisaks >
 • Euroopa noorteinfo päev keskendub vaimsele tervisele

  Noorteinfo päeva raames toimuv kampaania keskendub sel aastal vaimsee tervisele ja emotsionaalse heaolule. Euroopa noorteinfo päeva tähistatakse üle-euroopaliselt 17. aprillil 2021,…

  Vaata lisaks >

Noorteinfo arendamine

Noorteinfo teenuse arendamine, otsese suhtluse ning digitaalsel teel toimuva noorteinfotöö korraldamine ja seeläbi noorte informeerituse toetamine neile suunatud võimalustest, on osa noorsootööst ja laiemalt noortevaldkonna arendamisest. See on järjepidev ja katkematu protsess tihedas koostöös noorte, noortega töötavate spetsialistide ja koostöövõrgustikuga (kool, noortekeskus, rahvamaja, huvikool, riigiasutused, MTÜ-d, jt).

2018.a alustas Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel tegevust riiklik noorteinfo arendusgrupp, mille tegutsemise eesmärk on luua riiklikul tasandil noorteinfo arendamiseks süsteemne ja ühtne alus, mida järgitakse noorteinfoga seotud asutuste poolt ja arvestatakse noorteinfo arendamisel ning noorteinfotöös. Alates 01.08.2020 veab arendusgrupi tegevust eest Haridus- ja Noorteamet. Arendusgruppi kuuluvad Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liit, Haridus- ja Teadusministeerium, noorteinfo eksperdid ja koolitajad.

Kes arendustegevusi korraldavad?

Üleriigilisi arendustegevusi korraldavad ja veavad eest mitmed asutused nt Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet, SA Archimedese Noorteagentuur ja noortevaldkonna katuseorganisatsioonid. Kohalikul tasandil kohalikud omavalitsused, noorsootöö asutused, koolid, MTÜ-d ja teised osapooled.

Materjalid, õigusaktid ja alusdokumendid

Noortevaldkonnaga seotud õigusaktid ja alusdokumendid leiad Eesti Noorsootöö Keskuse veebist Seadused ja õigusaktid ning noorteinfoga seotud materjalid leiad rubriigist “Materjalid ja videod”.

Meist

Noorteinfo ja sellega seotud arengute suunamine on osa noorsootööst ning noortevaldkonna arendamisest - noortele infot ja kogemuslugusid vahendav noorteinfoportaal Teeviit tegevuse korraldamine, üle-eestilise noorsootöö nädala ja teiste sündmuste koordineerimine, noortega töötavatele spetsialistidele suunatud noorteinfo teemaliste materjalide loomine ja koondamine, noorteinfo alase koostöö algatamine ja eestvedamine asutustega, Teeviit vabatahtlike tegevuse koordineerimine, noorte kaasamine, käesolev veebileht ja mitmed muud tegevused.

Noorteinfoga seotud arendustegevusi veavad eest Haridus- ja Noorteameti peaeksperdid Kaie Pranno (kaie.pranno@harno.ee), Kadri Koort (kadri.koort@harno.ee) ja Kristina Samra (kristina.samra@harno.ee).

Noorteinfo tiimiga saba ühendust ning ettepanekud koostööks oodatud ka aadressile teeviit@harno.ee.