fbpx

Töötuba “Teeviit tuleb külla”


Noorteinfoportaal Teeviit töötuba „Teeviit tuleb külla“ tutvustab noortele portaali võimalusi ning viib läbi praktilised info otsinguga seotud harjutused. Kutsu töötuba endale külla!

Töötuba on loodud noorteinfoportaal Teeviit vabatahtlike poolt eesmärgiga toetada noorte teadlikkust noortele suunatud informatsioonist ning turvalisusest. Olulise fookusena käsitletakse kvaliteetse ja usaldusväärse info põhimõtteid ning viiakse läbi teadmiste toetamiseks praktilised harjutused. Töötuba on tasuta. 

Töötuba viiakse läbi füüsiliselt kohapeal ning see koosneb loengust, grupitööst ning arutelust. 

Töötuba võib kustuda külla kooli, noortekeskusesse, noorteorganisatsiooni, festivalile, messile, laagrisse, malevasse jt. 

Töötoa kestus

 • Lühike: kuni 50 minutit.
 • Pikk: kuni 90 minutit.

Töötoa sihtrühm

 • Noored vanuses 13-19 aastat.

Töötoas osalejate arv

 • Vahemikus 20-30 noort.

Töötoa sisu

 • Tutvustatakse noorteinfoportaali Teeviit ja selle alamkanaleid, sh sotsiaalmeediat.
 • Keskendutakse teemadele nagu  mis on noorteinfo ja millised on noortele suunatud informatsiooni põhimõtteid.
 • Viiakse läbi praktilised harjutused, mis aiatavad osalevatel noortel paremini teha vahet õigel ja valel infol, hinnata info usaldusväärsust, kvaliteeti ja selle asjakohasust ning on tutvunud info otsimise põhimõtetega.

Töötoaks vajalik keskkond

 • Ruum koos projektoriga.
 • Sobilik ruum grupitööde ning arutelude läbiviimiseks.

Töötoa läbiviijad

 • noorteinfoportaal Teeviit vabatahtlikud noored.

Rohkem infot ja töötoa külla kutsumine

 • Kirjuta küsimused või soov töötuba külla kutsuda aadressile teeviit@harno.ee.
 • Töötoa tellimise korral palun täpsusta: kuupäev, kellaaeg, aadress, planeeritav osalejate arv, kestus (lühike või pikk), läbiviimise ruumi võimalused. Võtame seejärel Sinuga ühendust!
 • PS! Palume arvestada, et töötuba viivad läbi noored vabatahtlikud ning meil võib minna keskmiselt kauem teile vastuse saatmisega seoses noortega kokkulepete sõlmimisega.  Kui te ei ole piisavalt kiiresti saanud vastust, kirjutage palun uuesti teeviit@harno.ee.

Meist

Tegevust  rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

Skip to content