Oleme siin, et Sind aidata

Kadri Koort

Noorteinfo ekspert

Olen noorteinfoportaali tiimis tegutsenud alates 2017. aasta septembrist. Olen tegelenud pea kõigega – alates sisuloomisest kuni kampaaniate korraldamiseni. Esindan Harno kaudu Eesti noorteinfo valdkonda rahvusvahelises ERYICA võrgustikus, osalen projektides ja olen ka noorteinfo koolitaja. 

Kaie Pranno

Noorteinfo ekspert

Noorteinfoportaali Teeviit tiimis tegutsen 2019. aasta augustikuust ning peamised tööülesanded on noortega töötavate spetsialistide toetamine noorteinfotöö ja -teenuse korraldamisel ning digitaalsete noorteinfo meetodite arendamine riiklikult. Lisaks kuulun ERYICA koolitajate võrgustikku.

 

Elizaveta Cheremisina

Noorteinfo ekspert

Liitusin Teeviit tiimiga suvel 2020. Tiimis peamiselt vastutan vene- ja ukrainakeelse noorteinfo eest. Minu südames on esimesel kohal keskkonna, võrdsuse ja LGBTQ+ teemad. Esindan vene keelt emakeelena kõnelevaid noori ja töötan selle nimel, et nad oleksid võrdväärne partner kodanikuühiskonna küsimustes.

Kristiina Hiis

Noorteinfo ekspert

Minu teekond Teeviit tiimi juures sai alguse 2023. aasta veebruaris. Tööülesannete hulka kuulub peamiselt kanalite haldus ja arendus, et kõigil oleks portaali kasutajakogemus meeldiv.  Minu südame on vallutanud täielikult digiteemad ning noorte oskus interneti maailmas hakkama saada. 

Mari-Liis Vanaisak

Vabatahtlike koordinaator

Liitusin Teeviit tiimiga suvel 2022. Minu ülesandeks on koordineerida meie Teeviit portaali juures toimetavaid vabatahtlikke. Minu jaoks on oluline, et Teeviit portaali tekib sisu tihedas koosloomes meie ägedate vabatahtlike noortega. Meie vabatahtlike lennukad ideed ja panus Teeviit portaali aitavad meil noorteinfo viia noorteni selges ja lihtsas keeles.

Liise Timmo

Teeviit Juunior peatoimetaja

Tegutsen Teeviit tiimis 2023. aasta augustikuust. Mina hoolitsen, et vajalik sisu ja informatsioon oleks kättesaadav, lihtne ning loogiline igale 7-12-aastasele noorele noorte infoportaalis Teeviit Juunior. Samuti tegelen Teeviit Juuniori Instagrami ja Youtube sisuga ning modereerin minipodcaste! Viimased kuus aastat on minu tegemiste taga olnud mõte – noortega ja noortele. Läbi Teeviit Juuniori tahan pakkuda uudishimulikele noortele toetavat keskkonda, kus põnevuse ja katsetamisega avastada maailma ning iseennast.

Liis Enson

Projektijuht

Noorteinfo tiimiga liitusin juulis 2021. Minu tööülesanded Teeviit tiimis on partneritega suhtlemine ning nende info vahendamine läbi Teeviit hallatavate kanalite. Lisaks korraldan ja koordineerin noorte informeeritust toetavaid sündmusi ja tegevusi Teeviida kanalites. Seisan ka hea selle eest, et noored oleks meie tegevustesse kaasatud ja nende arvamusega arvestatud.

Marieta Lokk

Sotsiaalmeedia koordinaator

Mina liitusin Teeviidaga 2020 aasta sügisel. Minu ülesandeks on koordineerida Teeviida sotsiaalmeedia tiimi, kellega koos vastutan, et kõik vajalik info leviks haarava jutu ning pildi kaudu iga nooreni.

Teeviit tiim augustis 2023

Haridus- ja Noorteamet

Haridus- ja Noorteamet on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mis alustas tööd 1. augustil 2020. Ameti peamisteks tegevusaladeks on haridus- ja noortepoliitika rakendamine. Ühendamet loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal. Haridus- ja Noorteameti loomine võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendada

dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks. Ameti veebileht: www.harno.ee.

Ameti üheks ülesandeks on ka riikliku noorteinfo arendamine ja noorteinfo pakkumine. Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet, toetab iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks. Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks.

Anna oma panus Teeviit teemakuude 2024 loomesse!

Noorteinfoportaal Teeviit toimetab igal aastal teemakuude põhiselt avades noorte jaoks olulisi teemasid ning jagades erinevate noorte ja spetsialistide persooni- ja kogemuslugusid. Selleks, et ka järgmisel aastal pakkuda noorte jaoks huvipakkuvat sisu vajame Sinu abi! Anna oma panus vastates lühikesele küsimustikule!

Jättes oma e-maili loosime kõikide vahel välja ka Teeviit meeneid.

Skip to content