fbpx

Oleme siin, et Sind aidata

Kadri Koort

Noorteinfo valdkonnajuht

Olen noorteinfoportaali tiimis tegutsenud alates 2017. aasta septembrist. Olen tegelenud pea kõigega – alates sisuloomisest kuni kampaaniate korraldamiseni. Esindan Harno kaudu Eesti noorteinfo valdkonda rahvusvahelises ERYICA võrgustikus, osalen projektides ja olen ka noorteinfo koolitaja. 

E-mail: kadri.koort@harno.ee

Kaie Pranno

Noorteinfo ekspert

Noorteinfoportaali Teeviit tiimis tegutsen 2019. aasta augustikuust ning peamised tööülesanded on noortega töötavate spetsialistide toetamine noorteinfotöö ja -teenuse korraldamisel ning digitaalsete noorteinfo meetodite arendamine riiklikult. Lisaks kuulun ERYICA koolitajate võrgustikku.

 

E-mail: kaie.pranno@harno.ee

Elizaveta Cheremisina

Liitusin Teeviit tiimiga suvel 2020. Tiimis peamiselt vastutan vene- ja ukrainakeelse noorteinfo eest. Minu südames on esimesel kohal keskkonna, võrdsuse ja LGBTQ+ teemad. Esindan vene keelt emakeelena kõnelevaid noori ja töötan selle nimel, et nad oleksid võrdväärne partner kodanikuühiskonna küsimustes.

E-mail: elizaveta.cheremisina@harno.ee

Kristiina Hiis

Noorteinfo ekspert

Minu teekond Teeviit tiimi juures sai alguse 2023. aasta veebruaris. Tööülesannete hulka kuulub peamiselt kanalite haldus ja arendus, et kõigil oleks portaali kasutajakogemus meeldiv.  Minu südame on vallutanud täielikult digiteemad ning noorte oskus interneti maailmas hakkama saada. 

E-mail: kristiina.hiis@harno.ee

Marieta Lokk

Sotsiaalmeedia koordinaator

Mina liitusin Teeviidaga 2020 aasta sügisel. Minu ülesandeks on koordineerida Teeviida sotsiaalmeedia tiimi, kellega koos vastutan, et kõik vajalik info leviks haarava jutu ning pildi kaudu iga nooreni.

Teeviit tiim augustis 2023

Haridus- ja Noorteamet

Haridus- ja Noorteamet on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mis alustas tööd 1. augustil 2020. Ameti peamisteks tegevusaladeks on haridus- ja noortepoliitika rakendamine. Ühendamet loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal. Haridus- ja Noorteameti loomine võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendada

dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks. Ameti veebileht: www.harno.ee.

Ameti üheks ülesandeks on ka riikliku noorteinfo arendamine ja noorteinfo pakkumine. Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet, toetab iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks. Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks.

Skip to content