fbpx

Мы здесь, чтобы тебе помочь

Кадри Коорт

Эксперт по молодёжной информации

Я работаю в команде молодежного информационного портала с сентября 2017 года. Я занимаюсь практически всем — от создания контента до организации кампаний. Через Harno я представляю молодежный информационный сектор Эстонии в международной сети ERYICA, участвую в проектах, а также являюсь консультантом по молодежной информации.

 

 

Кайе Пранно

Эксперт по молодёжной информации

Я работаю в команде молодежного информационного портала Teeviit с августа 2019 года. Моими основными задачами являются поддержка специалистов, работающих с молодежью, в организации молодежной информационной работы и услуг, а также развитие цифровых методов молодежной информации на государственном уровне. Я также вхожу в сеть консультантов международной сети ERYICA.

Елизавета Черемисина

Эксперт по молодёжной информации

Я присоединилась к команде Teeviit летом 2020 года. На данный момент я отвечаю за русскоязычную и украиноязычную молодёжной информацию. Близвие мне по дузу темы — это окружабщая среда, равенство и ЛГБТК+.  Я представляю интересы молодых людей, для которых русский язык является родным, и работаю над тем, чтобы сделать их равноправными партнерами в решении вопросов гражданского общества.

Кристина Хиис

Эксперт по молодёжной информации

Мой путь в команде Teeviit начался в феврале 2023 года. В мои основные задачи выходит управление каналами Teeviit и их развитие, чтобы обеспечить всем поситителям приятный опыт работы с порталом. Бизкие мне по духу темы — это вопросы цифровых технологий и умения молодых людей справляться с миром Интернета.

 

 

 

Команда Teeviit в августе 2023

Haridus- ja Noorteamet

Haridus- ja Noorteamet on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mis alustas tööd 1. augustil 2020. Ameti peamisteks tegevusaladeks on haridus- ja noortepoliitika rakendamine. Ühendamet loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal. Haridus- ja Noorteameti loomine võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendada

dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks. Ameti veebileht: www.harno.ee.

Ameti üheks ülesandeks on ka riikliku noorteinfo arendamine ja noorteinfo pakkumine. Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet, toetab iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks. Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks.

Перейти к содержимому