fbpx

Olulised teemavaldkonnad noorele, mida EL arendab ja millesse Sinu antud hääl panustab

Kas oled uurinud või mõelnud sellele, et milliste noortele oluliste teemavaldkondadega Euroopa Liidu tasandil tegeletakse? Aga sellele, et Sinu antud hääl valimistel päriselt muutusi loob ja seeläbi noortele parema, turvalisema ning mitmekesisema elu? 

Teemavaldkondi, millega Euroopa Liidu tasandil tegeletakse ja mida arendatakse, on mitmeid – alates keskkonnast ja kliimamuutustest kuni õiglase majanduseni.

Toome siinkohal Euroopa Parlamendi valimiste raames noortele suunatud veebilehel www.walkthetalkeu.com koondatud teemavaldkonnad.

Veebilehelt saad rohkem lugeda ka erakondade lubadusi või fookuseid erinevatel teemadel

Olulised teemavaldkonnad noortele

Kas teadsid, et Euroopa Liit on keskkonnakaitse teemal kogu maailmas üks liidritest? Jah, see on tõesti nii! EL seisab selle eest, et meid ümbritsev keskkond oleks kaitstud ja selleks ühiselt põhimõtetes kokku lepitud. 

Loe lisaks ja tutvu erakondade poliitiliste programmidega: walkthetalkeu.com/climate-change

* Kui veebileht avaneb inglise keeles, vali menüüst keeleks “Eesti”. 

Euroopa Liidu üks olulistest põhimõtetest on kõikide kodanike võrdle kohtlemine sõltumata soost, rassist, seksuaalsest sättumusest, rahvusest või usust. Samuti seisab EL selle eest, et ka digitaalsetes keskkondades oleks kõikidele inimõigused tagatud, et vähendada igasugust ahistamist ja diskrimineerimist digiplatvormidel. 

Loe lisaks ja tutvu erakondade poliitiliste programmidega: walkthetalkeu.com/human-rights

* Kui veebileht avaneb inglise keeles, vali menüüst keeleks “Eesti”. 

Euroopa Liit rahastab järjepidevalt algatusi ja tegevusi, mis on seotud noorte vaimse tervise ja heaoluga, sest märkimisväärne osa noortest on kogenud vaimse tervise probleeme. Kas teadsid, et Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul kogeb umbes 25% kogu maailma elanikkonnast mingil hetkel oma elus vaimse tervise probleeme?

Loe lisaks ja tutvu erakondade poliitiliste programmidega: walkthetalkeu.com/mental-health

* Kui veebileht avaneb inglise keeles, vali menüüst keeleks “Eesti”. 

Kas Sina oled sellele mõelnud, et kui oluline on iga noore inimese jaoks oma isikliku elu alustamine ja sealjuures ka leida või osta endale eluase? Ka Euroopa Liit tegeleb selle küsimusega, et kuidas tagada noortele taskukohane eluase ja nügib omalt poolt sellega seotud poliitikaid, sest iga inimese põhivajadus on kindel ning rahaliselt võimetekohane eluase. 

Loe lisaks ja tutvu erakondade poliitiliste programmidega: walkthetalkeu.com/affordable-housing 

* Kui veebileht avaneb inglise keeles, vali menüüst keeleks “Eesti”. 

Parema ja iga Euroopa Liidu kodaniku heaolu tagava ühiskonna aluseks on see, et töötamine on kõikidele võimalik, töökohad on uuenduslikud ning innovaatilised, teadus- ja arendustegevus toimib süsteemselt ning et iga töökoht ja amet oleks väärtustatud.

Loe lisaks ja tutvu erakondade poliitiliste programmidega: walkthetalkeu.com/a-fair-economy 

* Kui veebileht avaneb inglise keeles, vali menüüst keeleks “Eesti”. 

Kas oled mõelnud sellele, et Euroopa Liidu kodanikel on võimalus põhimõtteliselt ükskõik millisesse Euroopa Liidu liikmesriiki õppima asuda? Euroopa Liit seisab selle eest, et kõikidele oleks tagatud võrdne ligipääs kvaliteetsele haridusele ja et hariduse fookuses oleksid õppijate vajadused. 

Loe lisaks ja tutvu erakondade poliitiliste programmidega: walkthetalkeu.com/accessible-education 

* Kui veebileht avaneb inglise keeles, vali menüüst keeleks “Eesti”. 

Kas teadsid, et noorte tööpuudus on Eurooa Liidus peaaegu 14%? Ja et noored on teiste earühmadega võrreldes palju rohkem mõjutatud pikaajalisest töötusest, kogevad sagedamini elus ebastabiilsust, mis on seotud ajutiste töölepingutega või osalise tööajaga? Euroopa Liit seisab selle eest, et luua väärikaid töökohti kõikidele kodanikele ja kaitsta töötajaid. 

Loe lisaks ja tutvu erakondade poliitiliste programmidega: walkthetalkeu.com/full-employment 

* Kui veebileht avaneb inglise keeles, vali menüüst keeleks “Eesti”. 

Kõigil on õigus tunda end ohutult ja turvaliselt. Ja seda igal pool – nii tänaval, kodus kui ka digitaalsetes keskkondades. Euroopa Liit seisab selle eest, et kehtestada käitumisjuhend  digikeskkondadele, et kaitsta kodanikke küberkiusamise ja vihakõne eest ning suunata ettevõtteid rohkem mõtlema sellele, et kuidas nad kasutavad ja hoiavad isikuandmeid. 

Loe lisaks ja tutvu erakondade poliitiliste programmidega: walkthetalkeu.com/security-safety 

* Kui veebileht avaneb inglise keeles, vali menüüst keeleks “Eesti”. 

Kas sa teadsid, et võid Euroopa Liidu kodanikuna töötata mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigis? Euroopa Liit seisab selle eest, et kõik liikmesriigid oleksid tugevad ja neis toimuksid vajalikud arengud.

Loe lisaks ja tutvu erakondade poliitiliste programmidega: walkthetalkeu.com/better-local-opportunities  

* Kui veebileht avaneb inglise keeles, vali menüüst keeleks “Eesti”. 

Kas teadsid, et 9. juunil 2024 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised? Ja, et kõik Eesti noored, kes on valimispäevaks 18-aastased, saavad hääletama minna? 

Uuri lisa: elections.europa.eu/et/

Artikli koostas Kadri Koort.

 

Skip to content