fbpx

Euroopa Parlamendi fraktsioonid ja Eesti erakonnad

Euroopa Parlamendi liikmed kuuluvad fraktsioonidesse. Fraktsioonid on teisisõnu lihtsamalt öeldes Euroopa tasandi erakonnad, mille moodustavad kõikide parlamendi liikmete “koduerakonnad” vastavalt ühistele vaadetele, huvidele ja väärtustele. Kokku on 7 fraktsiooni.

Parlamendiliige saab kuuluda korraga ainult ühte fraktsiooni, kuid sinna kuulumine pole kohustuslik, mis tähendab, et on võimalik olla ka fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige. Allpool on välja toodud kõik Euroopa Parlamendi fraktsioonid ning nendesse kuuluvad ka Eesti erakonnad.

Euroopa Rahvapartei ehk EPP on paremtsentristlik ja  Euroopa-meelne erakond, mis koondab kristlik-demokraatlikke, konservatiivseid ja liberaal-konservatiivseid rahvusparteisid.  EPP on Euroopa Parlamendi suurim ja vanim fraktsioon. 

EPP hindab esindusdemokraatiat ja õigusriiki, õiglast ühiskonda, sotsiaalset turumajandust, subsidiaarsust (Euroopa Liidu sekkumist ainult juhul, kui meetmed on väiksemates tasandites, nt riigil ebaefektiivsem saavutada) ja loodusvarade vastutustundlikku kasutamist. 

Fraktsiooni veebileht: www.epp.eu.

Eestist kuulub Euroopa Rahvaparteisse erakond Isamaa.

1280px-EPP_EP_group_logo_2015.svg

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon ehk S&D on vasaktsentristlik ja mis koosneb sotsiaaldemokraatlikest rahvusparteidest. S&D on Euroopa Parlamendi suuruselt teine fraktsioon

S&D väärtuste hulka kuuluvad naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus, taskukohased ja rahuldavad eluasemed, kliimamuutusega toimetulek, sotsiaalsed ja majanduslik õigused, digitaalselt kaasav ja tugevam Euroopa ning ettevõtete kohustused inimõiguste ja planeedi heaoluga seoses.

Fraktsiooni veebileht: www.socialistsanddemocrats.eu.

Eestist kuulub Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

S&D.svg

Uuenev Euroopa on liberaalne ja tsentristlik fraktsioon Euroopa-meelne fraktsioon, mis esindab liberaalseid ja demokraatlikke rahvuslikke parteisid. 

Nad väärtustavad ühtset Euroopat, jätkusuutlikkust, demokraatiat ja õigusriiki, tolereerivat ühiskonda, edukat majandust ning Euroopa sekkumist üldsuse heaoluks, kui Euroopa riigid pole selleks suutelised.

Fraktsiooni veebileht: www.reneweuropegroup.eu.

Eestist kuulub Uuenev Euroopa fraktsiooni Keskerakond ja Reformierakond

800px-Logo_of_Renew_Europe.svg

Roheliste / Euroopa Vabaliidu ehk EFA fraktsioon on vasaktsentristlik-vasakpoolne, mis koondab rohelisi ja regionaalpoliitikale pühendunud erakondi.

Nad keskenduvad võrdõiguslikkusele ja tolereerivusele, kliimamuutuste vastu võitlemisele, edukale demokraatiale ja poliitilises tegevuses läbipaistvusele.

Fraktsiooni veebileht: www.greens-efa.eu/en/.

Ükski Eesti erakond ei kuulu antud fraktsiooni.

GB_GreensEFA_RGB_1standard

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide ehk ECR fraktsioon on paremtsentristlik ja pehmet euroskeptitsismi esindav erakond. 

Nende väärtusteks on vaba ettevõtlus, vähem maksustamine, üksikisiku vabadus ja vastutus, jätkusuutlikud energiaallikad ja energiajulgeolek, perekondade väärtustamine, riikide suveräänsus ja tõeline subsidiaarsus, sisserände kontroll, maa- ja linnapiirkondade väärtustamine ja sotsiaalsete teenuste tagamine mõlemas, Euroopa Liidus bürokraatia vähendamine ja poliitilise läbipaistvuse suurendamine, austav käitumine kõikide EL-i liikmesriikide suhtes.

Fraktsiooni veebileht: www.ecrgroup.eu

Ükski Eesti erakond ei kuulu nimetatud fraktsiooni.

ECR_Group_logo_(2020–present).svg

Identiteedi ja Demokraatia ehk ID fraktsiooni on nimetatud rahvuslikuks, parempoolseks või paremäärmuslikuks, parempopulistlikuks ning pehmelt euroskeptiliseks.

Nad peavad oluliseks majanduskasvu ja töökohtade loomist, ebaseadusliku sisserände vastu võitlemist, bürokraatia vähendamist Euroopa Liidus ning turvalisuse suurendamist ja väärtustab tugevalt riikide iseseisvat identiteeti ning suveräänsust. 

Fraktsiooni veebileht: www.idgroup.eu.

Eestist kuulub Identiteedi ja Demokraatia fraktsiooni Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Logo_ID_Party

Vasakpoosete ehk GUE/NGL fraktsioon, mis ühendab demokraatlikke, sotsialistlikke, kommunistlikke ja euroskeptilisi erakondi.

Nad pühendavad ennast majandusliku ebaõigluse vastu võitlemisele, keskkonnakaitsele, feminismile, isikute inimõigustele ja -vabadustele, rahule üles ehitatud maailmale, demokraatiale ja eetikale (sh poliitilisele läbipaistvusele).

Fraktsiooni veebileht: www.left.eu.

Ükski Eesti erakond ei kuulu antud fraktsiooni.

GUE-NGL_2020_logo

Kas teadsid, et 9. juunil 2024 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised? Ja, et kõik Eesti noored, kes on valimispäevaks 18-aastased, saavad hääletama minna? 

Uuri lisa: elections.europa.eu/et/
Ja külasta: walkthetalkeu.com 

Artikli koostas noorteinfoportaal Teeviit vabatahtlik Karola Lee Aasavelt.

Skip to content