fbpx

Mis on Euroopa Liit?

Euroopa Liit ei ole riik. Euroopa Liitu kuuluvad Euroopa riigid ja liidu peamine eesmärk on korraldada riikide vahel koostööd, et oleks tagatud kõikidele osapooltele võrdne heaolu ning selle saavutamiseks tehakse ühiseid kokkuleppeid. 

Euroopa Liitu kuulub kokku 27 riiki. Eesti on Euroopa Liidu liige alates 2004. aastast. Liitu kuulumine annab riigile ja selle kodanikele palju kasulikku – kodanikele on tagatud liikumine ühest riigist teise kiiremini ja lihtsamini, on võimalus töötada ja õppida ükskõik millises EL liikmesriigis ning palju muud kasulikku. Euroopa Liidus tegeldakse näiteks tervise, kliima, õiguste, digi ja muude teemadega.

Kuidas Euroopa Liit toimib?

Euroopa Liidus asuvad üleliidulised asutused ehk institutsioonid ja organid. Kokku on 7 institutsiooni, 7 organit ja üle 30 asutust, mis kõik teevad koostööd, et oleks tagatud liidu kodanike huvide ja vajaduste edendamine.

Institutsioonid, mis juhivad otsuste tegemist ja poliitikate suundi:

  • Euroopa Parlament
  • Euroopa Ülemkogu
  • Euroopa Liidu Nõukogu
  • Euroopa Komisjon

Ülalnimetatud asutuste tööd täiendavad Euroopa Liidu Kohus, Euroopa Keskpank ja Euroopa Kontrollikoda.

Miks on Euroopa Liitu vaja?

Euroopa Liidus on kokku lepitud põhimõtted, eesmärgid, prioriteedid ja tehtud kokkulepped, kuidas kogu liidu üleselt areneks majandus, kõikide kodanike heaolu, turvalisus ja õigused oleksid tagatud ning et erinevad valdkonnad areneksid.

Selle kõige saavutamiseks ja korraldamiseks peetakse ühiseid läbirääkimisi, võetakse vastu otsuseid ja seadusi ning suunatakse ka rahalisi vahendeid riikidesse.

Millised on Euroopa Liidu eesmärgid ja väärtused?

Euroopa Liit seisad mitmete teemade ja valdkondade eest, kuid põhiliseks on et Euroopas oleks rahu, tagatud inimeste heaolu, turvalisus ja õigused, majanduse toimimine ning hoida ja säilitada kultuuri ning mitmekesisust

Loe pikemalt eesmärkidest ja väärtustustest Euroopa Liidu portaalist

Skip to content