Mis on Euroopa Liit?

Euroopa Liit ei ole riik, vaid ainulaadne Euroopa riikide ehk liikmesriikide partnerlus. Üheskoos katavad nad suure osa Euroopa maailmajaost.

EL on koduks enam kui 446 miljonile inimesele, kes moodustavad maailma elanikkonnast ligikaudu 6%. ELi liikmesriikide kodanikud on ka Euroopa Liidu kodanikud. Euroopa Liit (EL) on ainulaadne 27 Euroopa riigi majandus- ja poliitiline liit. 2016. aasta juunis otsustas üks neist – Ühendkuningriik – EList 2020. aastal lahkuda.

Üks Euroopa Liidu ( EL) põhieesmärkideks on rahu ja turvalisuse edendamine ning põhiõiguste ja -vabaduste austamine. Euroopa Liidu aluseks on õigusriigi põhimõte. See tähendab, et kogu ELi tegevus tugineb aluslepingutele, mille on vabatahtlikult ja demokraatlikult heaks kiitnud kõik ELi liikmesriigid. Euroopa Liidus tegeldakse näiteks tervise, kliima, õiguste, digi ja muude teemadega. Liidu juurde kuuluvad paljud nõukogud. Ka eesti esindajad on Brüsselis, kus EL-i kontor asetseb. 

Allikas veebileht https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/et/#chapter3

Skip to content