fbpx

Euroopa Ülemkogu


Euroopa Ülemkogu (inglise keeles European Council) on üks seitsmest Euroopa Liidu asutusest ehk institutsioonist,
mis määrab kindlaks üldised poliitilised suunad

Council_of_the_EU_and_European_Council.svg

Euroopa Ülemkogu koosneb kõigi liikmesriikide riigipeadest või valitsusjuhtidest, Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjon president – kokku 27 liiget, ja üheskoos otsuseid tehakse  Euroopa Liidu üldise suuna osas. 

  • Euroopa Ülemkogul puudub seadusandlik võim, seega ei võeta vastu Euroopa Liiduga seotud õigusakte. Ainuke institutsioon, kellel on Euroopa Liidus õigusaktide algatamisega seotud õigus on Euroopa Komisjon, kuid Euroopa Ülemkogu võib anda Euroopa Komisjonile tõuke, et kujundada seadusandlikku poliitikat või seda muuta. 
  • Euroopa Ülemkogu kohtumisi nimetatakse ka Euroopa Liidu tippkohtumisteks. Need toimuvad vähemalt kaks korda aastas ja neid juhatab Euroopa Ülemkogu eesistuja. 

FAKTID:

  • Asutatud 1974. aastal. Ametliku staatuse sai 1992. aastal Maastrichti lepinguga. 2009. aastal sai Euroopa Ülemkogust Lissaboni lepinguga üks Euroopa Liidu seitsmest institutsioonist.
  • Eesistuja on hetkel Charles Michael. 
  • Euroopa Ülemkogu eesistuja valivad ametisse ülemkogu liikmed kvalifitseeritud häälteenamusega kaheks ja pooleks aastaks. 

Artikli koostas noorteinfoportaal Teeviit vabatahtlik Hanna-Maria Johanson. 

Skip to content