fbpx

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon on üks seitsmest Euroopa Liidu asutusest ehk institutsioonist, mis on poliitiliselt sõltumatu ja Euroopa Liidu täidesaatva võimu esindaja ning on liidu rahaliste vahendite haldaja.


Euroopa Komisjoni moodustavad iga Euroopa Liidu liikmesriigi poolt valitud volinikud – kokku on 27 volinikku. Nende peamine roll on koostada õigusloomega ja eelarvega seotud ettepanekuid ja jagada neid siis Euroopa Parlamendiga ja Euroopa Liidu Nõukoguga. 

  • Komisjoni volinikke kutsutakse kolleegiumiks ja nemad juhivad komisjoni tööd. Volinike kolleegium nimetatakse ametisse iga viie aasta järel. Eestit esindab hetkel volinikuna Keskerakonnast Kadri Simson, kelle valdkonnaks on energeetika.
  • Komisjon ise aga koosneb osakondadest ehk peadirektoraatidest, mis vastutavad erinevate poliitikavaldkondade eest. Nemad haldavad, rakendavad ja kujundavad kogu Euroopa Liidu poliitikad, rahastusprogramme ja õigusakte. Ühiselt määratletakse aga ka poliitilised ja strateegilised eesmärgid.

FAKTID:

  • Asutatud 1958. aastal.
  • President Ursula von der Leyen. 
  • Komisjoni osakonnad ja rakendusametid Brüsselis ja Luxembourgis, volinike kohtumised toimuvad Brüsselis ja Strasbourgis. 
  • Esindused asuvad ka igas liikmesriigis, so Tallinnas asub Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Artikli koostas noorteinfoportaal Teeviit vabatahtlik Hanna-Maria Johanson. 

Skip to content