fbpx

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu (inglise keeles Council of Europe), mida nimetatakse ka ministrite nõukoguks, on üks seitsmest Euroopa Liidu asutusest ehk institutsioonist, mille pädevuses on peamiselt õigusaktide läbivaatamine ja vastuvõtmine.


Euroopa Nõukogu koosneb 27 liikmesriigi ministritest. Pädevuses on Euroopa Liidu iga-aastase eelarve kinnitamine koostöös Euroopa Parlamendiga, Euroopa Liiduga seotud õigusaktide läbivaatamine ja vastuvõtmine, majandusega seotud poliitika juhtimise koordineerimine ning ühise välis- ja kaitsepoliitika suundade määratlemine.

  • Euroopa Nõukogu tegevus toimub Euroopa Ülemkogu poolt antud suundade põhjal  ja viib ellu Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat. Sealjuures arengu- ja humanitaarabi, kaitset ja kaubandust. 
  • Euroopa Nõukogu annab komisjonile volitused pidada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi EL riikide, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning nendega seotud lepingutega. Need võivad olla seotud erinevate valdkondadega nagu koostöö, arengu, majandus või konkreetsed teemad nagu tehnoloogia, toll, tekstiil, kalandus jt. 

FAKTID:

  • Asutatud 1950. aastal.
  • Istungid toimuvad Brüsselis või Luxembourgis.
  • Nõukogu eesistuja riik vahetub kindla rotatsiooni alusel iga poole aasta järel.

Artikli koostas noorteinfoportaal Teeviit vabatahtlik Hanna-Maria Johanson

Skip to content