fbpx

Mida tehakse ja otsustatakse Euroopa Parlamendis?

Euroopa Parlament on oluliseks poliitilise arutelu ja otsuste tegemise foorumiks Euroopa Liidu tasandil ja esindab 450 miljonit inimest, kes elavad Euroopa Liidu riikides.

Millega tegeleb Euroopa Parlament?

  • Korraldab arutelusid ja võtab koos nõukoguga vastu uusi seadusi.
  • Otsustab koos nõukoguga, kuidas Euroopa Liit kulutab rahalisi vahendeid.
  • Kontrollib Euroopa Liidu juhtivate asutuste tööd.
  • Valib ametisse Euroopa Komisjoni presidendi.
  • Kaitseb vabadust, võrdsust ja õigusriiki kogu Euroopa Liidus ning toetab demokraatiat ja inimõigusi kogu maailmas.

Mida teevad parlamendiliikmed?

  • Osalevad Euroopa Parlamendi töös, täiskogu istungitel ja esindavad Euroopa Liidu kodanikke.
  • Töötavad fraktsioonides (kokku 7) ja komisjonides (kokku 20). 

Täiskogu istungitel hääletavad parlamendiliikmed uue seaduse üle. Täiskogu istungile tulevad kõik parlamendiliikmed ja arutlevad ning hääletavad seaduste üle. 

Mis on fraktisoon?

Euroopa Parlamendis on 7 fraktsiooni ehk teisisõnu Euroopa tasandi erakonda, mis koosnevad erinevatest riikidest ja erinevatest erakondadest pärit parlamendiliikmetest. Fraktisoonideks on näiteks Euroopa Rahvapartei, Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon ja teised. Uuri lisa siit.

Mida teeb komisjon?

Euroopa Parlamendis on 20 komisjoni, kus teevad tööd parlamendiliikmed. Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu uus seadus.
Seejärel arutavad komisjonid ettepaneku üle. Komisjonid hääletavad, kas võtta ettepanek vastu või lükata see tagasi.

Euroopa Parlamendi liikmed

  • Liikmed valitakse Euroopa Parlamendi valimiste teel ja neid on kokku 705.
  • Parlamendiliikmete ametiaeg on 5 aastat, mis järel toimuvad uuesti valimised.

Euroopa Parlamendi president

  • President valitakse 2,5 aastaks ehk pooleks parlamendi ametiajaks.
  • Presidendil on 14 asepresidenti.

Kas teadsid, et 9. juunil 2024 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised? Ja, et kõik Eesti noored, kes on valimispäevaks 18-aastased, saavad hääletama minna? 

Uuri lisa: elections.europa.eu/et/
Ja külasta: walkthetalkeu.com 

Artikli koostas noorteinfoportaal Teeviit vabatahtlik Anastassia Ussova.

Skip to content