fbpx

Noorte omaalgatus — vii oma unistused ellu!

Noorte omaalgatus on noorte mõtetest alguse saanud ideede arendamine ja elluviimine noorte endi poolt. Noorte omaalgatus edendab sinus aktiivset eluhoiakut, suurendab teadlikkust töömaailma toimimisest ning arendab ettevõtlikkust.

Kuidas oma ideed ellu viia?

Omaalgatuslike projektide kavandamise ja elluviimise käigus omandad palju uusi kogemusi ja oskusi. Näiteks kasvatad julgust ühiskonnas kaasa rääkida ja muutusi ellu viia, õpid iseennast paremini tundma, arendad ettevõtlikkust, saad uusi kontakte ja sõprussidemeid. Samuti saad erinevaid õpikogemusi, mis tulevad kasuks igas elu valdkonnas. 

Seeläbi:

  • edeneb aktiivne ja ettevõtlik eluhoiak;
  • suurenevad julgus ja sotsiaalsed oskused;
  • kasvab panustamine kohaliku elu kujundamisesse;
  • suureneb teadlikkus töömaailma toimimisest.

Suur osa noorte omaalgatustest on vabatahtlikud ettevõtmised (nt koolis, noortekeskuses, huvikoolis, osaluskogus), mis alati rahalist panust ei vaja. Siiski on ka mitmeid võimalusi oma algatusele rahastust taotleda läbi projektikonkursside.

 Noortevaldkonnas pakutakse mitmeid projektivõimalusi oma ideede elluviimiseks. 

Näiteks saad oma ideele kirjutada projekti:

Tihti on selliste projektide puhul abiks noorsootöötaja, kelle roll on noorte juhendamine omaalgatusliku projekti elluviimisel ja saadud kogemuse mõtestamisel. Küsi nõu ja abi  kindlasti oma kodukoha noorsootöötajalt!

Loe lisaks ka soovitusi noortele, kuidas kirjutada hea projekt, millele ka kindlasti rahastust saada

Samuti pakuvad rahalist toetust noortele ideede elluviimiseks kohalikud omavalitsused – uuri kindlasti lisa oma kohalikust omavalitsusest!

Projektikonkursside puhul tuleb silmas pidada, et need ei ole avatud aastaringselt, vaid tähtajaliselt. Seega, kui hetkel ühtegi avatud konkurssi pole, ära heida meelt!

Artikli kirjutas noorteinfoportaali Teeviit ekspert Liis Enson.

Skip to content