fbpx

Põhjused, miks liituda mõne noorteorganisatsiooni või osaluskoguga

Järgnev artikkel selgitab põhjuseid noortorganisatsiooniga liitumiseks ja sel moel noorte hääle kuuldavaks tegemiseks.

Peale huviringide ja koolitundide on oma aega võimalik sisustada ka noorteorganisatsiooni või osaluskogusse kaasa lüües. Mõnesse sellisesse panustades leiad uusi sõpru, saad juurde huvitavaid teadmisi ja mõjutad nii enda elukeskkonda, kui ka tulevikku. Samuti olles kaasatud noorteühendusse on sul võimalus olla ühiskonda paremini kaasatud. Kui sind hakkas see huvitama, on allpool toodud mõned põhjused, miks liituda mõne sellise organisatsiooniga juba täna:

1. Sa saad ennast arendada ja proovile panna

Noortekoguga liitumine annab võimaluse ennast proovile panna ning sa saad koolis omandatud teadmisi praktiliselt rakendada ja ka päris elus hiljem kasutada.

2. Sul avaneb võimalus leida uusi sõpru kellel on sarnased huvid

Noorteorganisatsioonides saavad kokku tegusad noored, kes selle ühenduse eesmärkide vastu huvi tunnevad. Seetõttu on sul võimalik sobitada uusi tutvusi eakaaslastega. Lisaks sellele tegutsevad erialastes noorteorganisatsioonides samade huvidega inimesed. 

3. See annab sulle võimaluse muuta maailma enda ümber, väljendada oma seisukohta ja mõjutada ühiskonna tulevikku

Noortekogudes on võimalik vastavalt erialale algatada muutusi ühiskonnas ja tulevikus. Poliitilistes noorteorganisatsioonides saad aidata hoida noorte hääle esindatud ja muuta maailma enda ümber.

4. Aitab saada töökohta ja alustada karjääri

Noorteorganisatsioonis töötamisel omandad uusi oskusi, mis aitavad tulevastel töökohtadel paremini toime tulla. Uusi asju proovides on sul lihtsam mõista, mis sulle huvi pakub ja missugusel erialal sulle töötada meeldiks. Samuti võib saada osaluskogusse kuulumisel kontakte, mis aitavad hiljem head töökohta leida. Vabatahtlikuna töötamist hindavad kõrgelt nii tööandjad, ülikoolid kui ka gümnaasiumid, sest see näitab, et inimene on motiveeritud õppima ja katsetama uusi asju ning valmis tegutsema ühiskonna heaks vabatahtlikult.

5. Tutvud tulevikutähtedega juba noores eas

Paljud kuulsad inimesed, kes praegu Eestit eesotsas veavad on noorteorganisatsiooni taustaga. See tähendab, et kindlasti leiad sa sõpru, kes hiljem on presidendid, peaministrid, ärijuhid vms või koguni oled sa seda tulevikus ise.

6. Tead rohkem ühiskonnas, omavalitsuses ja riigis toimuvast

Töötades vabatahtlikuna saad sa paremini aru kodukohas toimuvast, kui keskmine kodanik. See annab sulle võimaluse hääletades valida just see erakond, kes sinu arvates on Eesti tulevikule kõige parem. Samuti saad sa anda panuse, et noorte hääl oleks kuuldav ja nende huvidega arvestataks. Selle läbi aitad arendada paremat ühiskonda, kus elamine on mõnusam.

7. Saad panustada valdkonda, mis sulle huvi pakub ja korda läheb

Koos valdkonnaga tegutsedes saad muuta tänapäeva maailma veel paremaks, kui see juba on.

Osaluskogude kohta leiad infot www.osaluskogud.ee või oma kohaliku omavalitsuse kodulehelt. Paljude Eestis tegutsevate noorteühenduste kohta leiad infot https://enl.ee/liikmed/.

Artikkel on koostatud noorteinfoportaali Teeviit vabatahtliku Astrid Kaelepi poolt Eesti Noorteühenduste Liidu (enl.ee) artikli ainetel.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. 

Skip to content