fbpx

TikTok – sotsiaalmeedia mängupõrgu

TikTok on üha enam populaarsust koguv rakendus, mida kasutavad miljonid inimesed üle maailma. Kuigi TikTok on meeldiv ja lõbus viis aja veetmiseks, võib selle pidev kasutamine mõjutada meie tervist ja ühiskonna heaolu. 

Kohati võib rakendust võrrelda mängupõrguga – sinna võib tundideks skrollima jääda ning sel moel aja- ja reaalsustaju täielikult kaotada. Selles artiklis uurime TikToki sõltuvuse põhjusi, tagajärgi ja selle algoritmi tööpõhimõtet. Uurime, kuidas see meie tervist ja vaimset heaolu mõjutab.

Mis on algoritm? 

TikToki algoritm on tööriist, mille abil püüab platvorm igale kasutajale pakkuda personaliseeritud elamusi. Algoritm kasutab kasutajatelt kogutud andmeid, et määrata, millist sisu keegi oma For You page’il näha tahaks. TikTok ise defineerib oma algoritmi järgmiselt: “Isiku huvide põhjal ja hoolikalt koostatud videovoog teeb kõnetava sisu ja sisuloojate leidmise lihtsaks. Koostamist korraldab soovitussüsteem, mis edastab igale kasutajale just sellist sisu, mis teda huvitada võiks.” (Newberry, 2022)

Kuidas TikToki algoritm toimib?

TikTok kasutab soovitusalgoritmi, mille ülesanne on salvestada kõiki kasutaja vaatamisi ning soovitada nende analüüsi põhjal edasist sisu (Tech Times).

TikToki algoritm arvestab ka video vaatamise kestust. Mida kauem sa videot vaatad, seda rohkem näed ka edaspidi sarnaseid videoid (MUO).

Algoritm jätab meelde kõik su otsingud. Mida rohkem rakendusesiseseid otsinguid teed, seda teadlikum on algoritm teemadest, mis sind köidavad, ja pakub sulle ka tulevikus samas stiilis sisu (Evitts, 2022).

TikToki algoritm püüab koondada ka sarnaste huvidega inimesi, näidates neile sarnast sisu. Seega, kui mõtled, miks näed oma For You page’il samu videoid, mida mõni su sõber, siis see pole vaid kokkusattumus. Süü lasub TikToki algoritmil, mis püüab soovitada ühesugust sisu kõigile, kes on näinud samu videoid. (How TikTok is addictive, 2020)

TikToki ülesehituse psühholoogiline mõju

TikToki videod on lühikesed ja kasutaja huvidele kohandatud meelelahutus. Lisaks saab uue videoni jõuda ainult pöialt liigutades, mis võib inimese viia omamoodi transsi ja moonutada ajataju. Transilaadsel seisundil laseb tekkida ka nuppude vähesus ja kogu ekraani laiust hõlmav pilt. TikToki videote vaatamine aktiveerib inimese ajus selle osa, mis vastutab eduelamuse eest, mis tähendab, et inimene võib mõne produktiivse tegevuse asemel valida hoopis lihtsasti ligipääsetava TikToki. Videote uuendamisel on ka paralleele hasartmängudega. (Petrillo, 2021) TikTok on nagu mänguautomaat, kus loodetakse, et iga järgmine video on kauaoodatud jackpot – miski, mis tõstab tuju. Raha asemel investeeritakse sinna aga hoopis tohutul hulgal oma aega.

Kuuluvus- ja kinnitustunne

2016. aasta septembris välja antud rakendus TikTok on kujundatud kaasaegsete noorte loomust ja elustiili arvestades. Nii antakse sellele inimrühmale  platvorm eneseväljenduseks, väärtushinnangute kujundamiseks ja loovuse arendamiseks. (Yang jt, 2019)

Üks põhjus, miks TikTok on sedavõrd populaarseks saanud, on noorte hirm justkui millestki olulisest ilma jääda, soov kuuluda seltskonda: “Kui sind pole TikTokis, siis sind pole olemas”. Selline väline surve võib olla põhjus, miks rakendus alla laaditakse. Kuulumine kuhugi seltskonda on noorte jaoks ülimalt oluline. Tahetakse olla pidevas kontaktis, olla kursis sellega, mida teevad teised, mis on parasjagu populaarne, ning sotsiaalmeedia on see, mis seda võimaldab. 

Lisaks on TikToki populaarsuses oma roll uudishimul: mis selles siis ikkagi nii erilist on, miks kõik sellest räägivad, miks nii palju inimesi seda kasutab.

Rage-farming ehk viha külvamine ja kasu lõikamine

Salakavalamaid taktikaid, mida sisuloojad enda profiili külastatavuse suurendamiseks kasutavad, on rage-farming ehk vihaõhutamine või õrritamine: postitatakse videoid, mis on ründavad mõne inimrühma, ideoloogia või liikumise suhtes; lootuses, et selline sisu haavaks vaatajaid ning alustaks tulist arutelu. (Chen, 2022) Kusjuures ei pruugi sisulooja enda kajastatud sõnumitega isegi nõustuda (Dastner, 2021). Tuleb meeles pidada, et TikTok – nagu muu ühismeediagi – on tähelepanupõhine majandus, kus kehtib reegel “Pole olemas halba reklaami!” ning kõik võtted klikkide ja jälgijate arvu suurendamiseks on lubatud. Aeg on lihtsalt näidanud, et vihale rõhumine on tõhus viis saada tähelepanu ja jagamisi ning võita seejuures algoritmi soosing, kahjuks küll haavunud vaatajate arvelt. Sama eesmärki täidab ka tahtlik grammatika vastu eksimine, sulaselge silmakirjalikkus ning provokatiivsus. (Chen, 2022)

TikToki kasutamise mõju

TikToki negatiivne mõju:

TikToki kasutamise puhul on oluline meeles pidada, et äpi sisu võib siiski olla kallutatud või manipuleeritud. Üheks ohuks, nagu mujal sotsiaalmeedias on enda võrdlemine teistega. See võib viia aga negatiivsete tunneteni nagu alaväärsus ning ebapiisavus. Oluline on aga meeles pidada, et need videod on tihti hoolega ette valmistatud, läbimõeldud, monteeritud ja muudetud, et jõuda parima võimaliku tulemuseni.

Lisaks on TikTokis, nagu mujal sotsiaalmeedias, kõrge risk sattuda, ahistamise või vihakõne ohvriks. Teadaolevalt on TikTok sotsiaalmeediaplatvormidest küberkiusamise ulatuse poolest kolme kõrgeima seas. Kuigi see, et TikTokis saab sisu luua ükskõik kes, võib ühelt poolt olla boonuseks, kuid teisalt on sellel ka pahupool. Nimelt võib sel moel levida valeinfo. (Smith, 2021)

Viimastel aastatel on kasvanud inimeste vajadus pideva kiire info ning uue ja huvitava sisu järgi. Selle vajaduse rahuldamiseks on TikToki videod suurepärased. Need on lühikesed, informatiivsed, meelelahutuslikud ning lihtsasti kättesaadavad. Küll aga on see põhjustanud tähelepanu kestvuse vähenemist. Näiteks on täheldanud inimesed, kes varasemalt vaatasid 10-30 minutilisi videoid, et nüüd märkavad nad huvi vähenemist juba mõne minuti möödudes. Nad tundsid oma kannatuse kaduvust, kuigi vido sisu neid siiralt huvitas. (Davis, 2021)

TikToki positiivne mõju:

TikTok julgustab inimkontakti. Kuigi võib öelda, et sama teeb kogu sotsiaalmeedia, siis TikToki trump on olla isiklikuma, detailsema ja ausama sisu pakkuja. Avatumalt räägitakse ka tundlikest ja vastuolulistest teemadest. Soovitusalgoritmi teel jõuab tarbijani sisu, mis teda huvitada võiks. Sarnaste maailmavaadete, ideede, väärtuste ja kogemustega inimeste nägemine ja kuulamine aitab leevendada kasutajate ühtekuuluvus- ja mõistetavusjanu. 

TikTok on hea platvorm ühtse kogukonna loomiseks. TikTok koondab sarnaste huvide, ideede ja kogemustega inimesi. Näiteks on TikTokis levinud body positivity, anti-diet ja erinevate filmide/sarjade/muusikute fänne koondavad kogukonnad.

TikTok on mõneti hariv. Teemad, mida TikToki videod katavad, on väga laiad. Leidub hulgaliselt videoid, mis on küll meelelahutuslikud, kuid samas ka harivad. Näiteks võib TikTokist leida videoid maailmas toimuvate sündmuste, vaimse tervise, poliitika, küpsetamise, toitumise, treenimise ja paljude teiste valdkondade kohta. Küll aga on TikToki videoid vaadates oluline olla kriitiline ja teadlik tarbija, sest vaatamata sellele, et enamik informatsioonist on tõene ja kasulik, liigub ringi ka palju valeinfot. Lisaks on oluline eristada ka kellegi arvamust faktidest.

TikTok võib olla motivatsiooni- ja inspiratsiooniallikas. Lühikestest klippidest koosnevad videod, mis romantiseerivad lihtsat, tervislikku, harmoonilist igapäevaelu, võivad mõjuda väga inspireerivalt. Lisaks leidub videoid, mis annavad moenõu, näpunäiteid enesearenguks jms. Motiveerivalt mõjuvad ka inimeste lood isiklikest kogemustest ja õnnestumistest. (Smith, 2022)

TikToki kasutamisel on oma head ja vead. Personaliseeritud algoritmi tõttu on sõltuvus kerge tekkima, kuid olles kriitiline ja teadlik tarbija, võib see rakendus siiski osutuda küllaltki mõjusaks teabeallikaks.

Artikli autorid on noorteinfoportaali Teeviit vabatahtlik Laura- Liisa Tõldsepp ja Jakob Mürk.

Artikkel on valminud Teeviit meediapädevuse teemakuu raames. 

Skip to content