Kuidas küberkiusamist ära tunda?

Koolikiusamise puhul saab välja tuua mitmed tunnused: pahatahtlik, korduv ning sisaldab ebavõrdseid jõupositsioone (näiteks grupp kiusab ühte ohvrit).

Küberkiusamine ehk interneti teel kiusamine on kiusamise vorm, mille eripäraks on kiusamisel ühe või mitme elektrooniliste suhtlusvahendi ja -kanali kasutamine (mobiiltelefon, veebikaamera, interneti suhtluskeskkonnad nagu Facebook, Instagram ja muud). Küberkiusamine võib olla anonüümne ehk pole teada, kes kiusab, või avalik ehk kiusaja andmed on teada. Seda laadi kiusamist on kõige keerulisem märgata ning peatada, kuid seda aitab vähendada küberkiusamise ära tundmine ning teadmised, kuidas toimida.

Kuidas küberkiusamist ära tunda?

 • õelate ja ähvardavate e-kirjade, tekstisõnumite, teadete jm korduv saatmine;
 • mõnitavate ja alandavate kommentaaride kirjutamine suhtlusportaalides;
 • sõimamine ja ähvardamine foorumites;
 • isikliku informatsiooni väljameelitamine kelleltki ning selle levitamine vastu tema tahtmist;
 • kiusatava isiku piltide moonutamine ja selle avalikustamine teistele mis tahes kohas;
 • suhtlusportaalides nn libakontode tegemine (kellegi teise nime all konto tegemine);
 • internetikeskkondade loomine (nt koduleht) kaaslase üle naermiseks, alavääristamiseks või vaenu õhutamiseks;
 • telefonikaameraga piinlike fotode ja videote tegemine ning nende avalikustamine;
 • kellegi teise e-postkasti kasutamine ja ebaõigete e-kirjade või sõnumite saatmine.
 • PS! Tavaliselt on kiusajaid/ähvardavaid mitu.

Füüsilise vägivalla ning sõnalise kiusamise kõrval koolides esineb järjest rohkem küberkiusamist. Internetikeskkonnas toimuv kiusamine võib lastelt viia kooliskäimise lusti ja põhjustada tõsise depressiooni. Kui sa oled sattunud küberkiusamise ohvriks, siis võta ühendust mõne usaldusväärse inimesega!

Siin on mõned politsei soovitused küberkiusamise takistamiseks:

 • Kui keegi saadab sulle mõnes virtuaalses suhtluskanalis (Facebook, Instagram jne) mõnitava ja halvustava sisuga sõnumeid ja teateid, siis võimalusel blokeeri teadete saatja.
 • Kopeeri või salvesta halvustava sisuga teated, et neid vajaduse korral saaks hiljem kasutada tõenditena.
 • Libakontode, kodulehtede jm sellist osas kogu tõendusmaterjale. Mida rohkem materjali suudad salvestada, seda lihtsam on hiljem teo toimepanijat kindlaks teha. Pärast materjalide salvestamist teavita konto ebaseaduslikust kasutamisest või libakonto (ja kodulehe) loomisest kindlasti politseid.
 • Teavita suhtlusportaali pidajat kiusaja tegevusest.
 • Internetis toimuvat jälgivad ning sind saavad aidata veebikonstaablid, kellega saab kõige kiiremini ühendust murelink@politsei.ee
 • Veebilehelt Targalt Internetis saad lugeda soovitusi küberkiusamise paremaks äratundmiseks ja selle tõkestamiseks. Loe ka Peaasi.ee lehelt, kuidas internetis suhelda ja mida tähele panna.

 


Koostatud
Targalt internetis ja Peaasi allika põhjal

Loe veel sarnasel teemal:

Meie partnerid

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus