fbpx

Rahvusvaheline noorsootöö — kas võimalus mulle?

Sind huvitavad erinevad kultuurid, tahad õppida tundma erinevaid kombeid, saada rahvusvahelist õppimise kogemust või leida uusi sõpru väljaspool Eestit? Siis on rahvusvaheline noorsootöö midagi just sulle! 

Rahvusvaheline noorsootöö aitab sul avastada ja mõista erinevaid kultuure ning pakub sulle rahvusvahelise koostöö kogemust noortega teistest riikidest.

Rahvusvahelises noorsootöös osalemiseks on sul mitmeid võimalusi. 

  • Tutvu noortekeskuse või noorteorganisatsioonide tegevustega! Väga paljud noortekeskused ja noorteorganistsioonid Eesti toetavad noorte algatusi viia ellu rahvusvahelisi projekte, mis leiavad aset nii Eestis kohapeal kui ka teistes riikides. Lisaks vahendavad nad ka infot rahvusvaheliste võimaluste osas, mida noortele pakutakse.
  • Osale rahvusvahelises noortevahetuses. Rahvusvaheline noortevahetus on eri Euroopa riikide noorte omavaheline kohtumine, mille raames noored käsitlevad enda jaoks olulisi teemasid ja kogevad teistmoodi õppimist.
  • Mine uuri, kas ka sinu kodukoha noortekeskuses või noortetoas on välisriigi vabatahtlik! Väga mitmetes noortekeskustes vabatahtlikud teistest riikidest, mis pakub  võimalust tutvuda nende kaudu eri rahvuste, kommete ja traditsioonidega. Nende käest on hea küsida infot ka rahvusvahelise noorsootöö võimaluste kohta!  
  • Mine vahetusõpilaseks teise riiki! Eestis on mitmeid organisatsioone, kes pakuvad võimalust minna õppima vahetusõpilasena teise riiki. Üheks võimaluseks on YFU programm. Loe lähemalt artiklist –  Kui äkki läheks YFU-ga maailma avastama?
  • Mine vabatahtlikuks mõnda teise riiki. Vabatahtlikuna panustamine on hea võimalus õppida uusi oskuseid, avardada silmaringi, panustada kohalikku kogukonda ning saada teises kultuuriruumis elamise kogemus. 

Rahvusvahelisest noorsootööst saad osa ka läbi Erasmus +  ja Euroopa Solidaarsuskormuse pakutavate võimaluste.

Erasmus+ noorteprojektid pakuvad 13–30-aastastele noortele võimalusi ennast arendada ning enda kodukohta ja maailma paremaks muuta. Kõikide noorteprojektide korral on oluline noorte omaalgatus ja osalus. See tähendab, et projektide põhitegevused peavad noored ise välja töötama ja ellu viima. Üldjuhul on rahastatavad projektid rahvusvahelised (v.a noorte osalusprojektid, mis võivad olla ka Eesti-sisesed).

Erasmus+ pakub noortele võimalusi kahes valdkonnas:

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu programm, mis annab Euroopa noortele ja organisatsioonidele võimaluse rajada ühiselt hoolivam ühiskond, reageerides ühiskondlikele probleemidele hariduse, kultuuri, noorsootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste jt valdkondades. 

Euroopa Solidaarsuskorpus pakub noortele vanuses 18–30 võimalusi kahes valdkonnas:

Artikli kirjutas noorteinfoportaali Teeviit ekspert Liis Enson.

Skip to content