fbpx

Milliseid dokumente on vaja tööle kandideerimisel?

Tööle kandideerimiseks tuleb ette valmistada mõned dokumendid, et tulevane tööandja saaks hinnata, milline on sinu sobivus ja valmisolek soovitud tööks ning samuti saaksid esitleda enda tugevusi ning oskusi. Tööpakkujad soovivad enamasti tutvuda sinu CV-ga, samas soovitakse üha enam ka muid dokumente, näiteks motivatsioonikirja.  

On oluline, et oma CV ja sellega kaasa saadetavad lisadokumendid kohandatakse iga kord konkreetsele tööpakkumisele vastavaks. Tööandjate tähelepanu äratavad kandideerimisdokumendid, mis eristuvad teiste kandidaatide dokumentidest ametikohale sobivuse, isikupärase stiili, läbimõeldud kandideerimise põhjenduste ja korrektse keelelise vormistuse alusel.  

 Tööle kandideerimine käib enamasti interneti vahendusel. On olemas mitmed portaalid ja veebilehed, kus on võimalik tööpakkumistega tutvuda ja nende keskkondade kaudu ka oma dokumendid teele panna. Enamasti on võimalik saata sooviavaldused ka e-maili teel, mõnikord ka posti teel. 

Tööandja võib sinult tööle kandideerimisel paluda järgmisi dokumente:

 • CV ehk sinu elulookirjeldus
 • Avaldus või kaaskiri – see on teisisõnu ametlik soov töökohale kandideerimiseks
 • Motivatsioonikiri – kiri, kus väljendada oma suurt soovi mingil töökohal tööle asumiseks
 • Soovituskiri – selle väljastavad enamasti endised tööandjad ja koostööpartnerid, kus kirjeldatakse sinu oskusi ja tugevusi

Lisaks võidakse juurde paluda näiteks ka haridust tõendavat dokumenti või koolituste tõendeid. Vaata tööpakkumisest kindlasti täpselt järele, mida sinult oodatakse.

Tutvustame sulle kõiki kandideerimisdokumente natukene täpsemalt:

CV ehk elulookirjeldus

CV eesmärk on anda tööandjale teada teie sobivusest pakutavale vabale töökohale. Seetõttu on oluline enne kandideerimist läbi mõelda, millised on sellele ametikohale esitatavad nõuded ning millised on teie senised oskused, kogemused ja isikuomadused. CV-s peaks ennekõike rõhutama neid oskusi ja omadusi, mida tööandja töökuulutuses välja on toonud.

CV sisaldab:

 • isiklikke andmeid ja lühitutvustust;
 • omandatud haridust;
 • varasemaid töökohti või töökogemust (nt malev, praktika, suvetöö);
 • muid teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis tulevad kandideerimisel kasuks.

Näiteks kui oled olnud aktiivne mõnes noorteorganisatsioonis, õpilasesinduses või oled töötanud vabatahtlikuna, tasub see CV-sse kirja panna. Juhul kui sa oled eelnevalt mõnes ettevõttes või organisatsioonis töötanud või koolitustel osalenud, pane ka see kirja.

CV kujundamisel proovige kasutada sellist liigendust, mis aitab kõige olulisema kohe esimesel vaatamisel esile tõsta.  Silmatorkavas kirjas (näiteks paksus kirjas või trükitähtedega) võiksid olla CV osade pealkirjad nagu hariduskäik, töökogemus jm, et lugejal oleks lihtne vajalikku teavet üles leida. Õnneks on Teeviit CV selle sinu eest ära teinud – sulle jääb vaid kogemuste lisamise töö.

Mõned soovitused veel:

 • Kui soovite lisada CV-le foto, võib see olla passipilt või lihtsalt portreepilt suurusega umbes 5×6 cm, mis tavaliselt pannakse CV ülemisse paremasse nurka. Foto valimisel mõelge, millist muljet te tööandjale jätta soovite.
 • CV pikkus peaks olema kuni kolm lehekülge – liiga pikka CV-d ei pruugi tööandja jõuda läbi lugeda.
 • Enne CV ärasaatmist lugege see hoolikalt läbi! Kontrollige, et selles ei ole kirjavigu ning vaadake, et kontaktandmed oleksid õiged ja tööandja saaks teiega soovi korral ühendust võtta. Kui kahtlete oma õigekirjas, paluge CV mõnel tuttaval või pereliikmel üle vaadata.

Avaldus või kaaskiri

Kaaskirja mõte on teavitada tööandjat, millisele töökohale kandideerite ning et olete tööandja poolt seatud tingimustega tutvunud ja nõus.

Kuna enamasti saadetakse CV elektrooniliselt, võite kaaskirja panna sisuks e-kirjale, millega saadate tööandjale oma CV.

Kaaskirjas peaks olema:

 • pöördumine ettevõtte/asutuse juhi või konkursi korraldaja poole;
 • pealkiri, mis viitab konkreetsele vabale töökohale;
 • kinnitus, et soovite konkursil osaleda;
 • lühike selgitus, miks arvate, et just teie võiksite pakutavale töökohale sobida.

Hea tava kohaselt on kaaskiri poole kuni ühe lehekülje pikkune, lõpeb positiivse ootusega ning selle all on kindlasti teie nimi ja kontaktandmed.

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri on oma ülesehituselt  kaaskirja põhjalikum versioon, millega saate juhtida tähelepanu oma tugevatele külgedele ja senistele tööalastele saavutustele. Motivatsioonikirja kirjutades pidage meeles, et selle sisu peab äratama tööandja suurema huvi teie vastu. 

Mõned soovitused: 

 • Adresseerige kiri konkreetsele inimesele või ettevõttele. 
 • Maksimaalne pikkus on tavaliselt üks lehekülg. Soovitatav on kasutada mõnd enamlevinud kirjašrifti, nagu näiteks Times New Roman või Arial kirjasuurusega vahemikus 10-12. 
 • Rohkem motivatsioonikirja koostamise kohta loe siit 

Soovituskiri

Soovituskirja peaks kirjutama sinu endine tööandja, juhendaja või kolleeg. Soovituskiri on vajalik selleks, et anda võimalikule tulevasele tööandjale usaldusväärset informatsiooni kandidaadi kohta. Kui palud kellelgi kirjutada soovituskirja, siis anna talle edasi just need juhised: 

 • Soovituskiri võib olla koostatud nii vabas vormis kui ka asutuse blanketile ja selle algusesse võib lisada ka lühikese ettevõtte tutvustuse. 
 • Soovitatava kohta käiv info peaks välja tooma inimese oskused, võimed ja iseloomuomadused. Enamasti rõhutatakse kandidaadi häid külgi ja samas tuuakse välja ka mõned arendamist vajavad omadused. Ka negatiivsete omaduste kirjeldamisel tuleb välja tuua see, kuidas on neid võimalik arendada. 
 • Soovituskiri võiks sisaldada ülevaadet inimese: töökäitumisest, teadmistest, vastutustundlikkusest, initsiatiivist, loovusest, iseseisva töö oskusest, otsustusvõimest, pühendumusest, meeskonnas töötamisest, organiseerimis- ja suhtlemisoskusest ning kolleegidega läbisaamisest 
 • Võib ka soovitada, millistele ametikohtadele või töödele inimene kõige paremini sobib. 

Loe lisaks:

 CV ja muude dokumentide koostamise kohta leiad täiendavalt infot: CV koostamise info,  artikkel suurepärase CV-koostamise kohta  ja kuidas koostada motivatsioonikirja.  

Koostatud Töötukassa allika põhjal. 

Artikli koostas Eesti Töötukassa.

Skip to content