fbpx

Milliseid dokumente on vaja tööle kandideerimisel?

Tööle kandideerides tuleb valmistada ette mõned dokumendid, et tööandja saaks hinnata sinu sobivust ja oskusi. Tavaliselt vaadatakse CV-d, aga tihti küsitakse ka motivatsioonikirja.

On oluline, et oma CV ja sellega kaasa saadetavad lisadokumendid kohandad iga kord konkreetsele tööpakkumisele vastavaks. Tööandjate tähelepanu äratavad kandideerimisdokumendid, mis eristuvad teiste kandidaatide dokumentidest ametikohale sobivuse, isikupärase stiili, läbimõeldud kandideerimise põhjenduste ja korrektse keelelise vormistuse alusel.  

 Tööle kandideerimine käib enamasti interneti vahendusel. On olemas mitmed portaalid ja veebilehed, kus on võimalik tööpakkumistega tutvuda ja nende keskkondade kaudu ka oma dokumendid teele panna. Enamasti on võimalik saata sooviavaldused ka e-maili teel, mõnikord ka posti teel. 

Tööandja võib sinult tööle kandideerimisel paluda järgmisi dokumente:

 • CV ehk sinu elulookirjeldus;
 • Kaaskiri – see on teisisõnu ametlik soov töökohale kandideerimiseks;
 • Motivatsioonikiri – kiri, kus väljendada oma suurt soovi mingil töökohal tööle asumiseks;
 • Soovituskiri – selle väljastavad enamasti endised tööandjad ja koostööpartnerid, kus kirjeldatakse sinu oskusi ja tugevusi.

Lisaks võidakse juurde paluda näiteks ka haridust tõendavat dokumenti või koolituste tõendeid. Vaata tööpakkumisest kindlasti täpselt järele, mida sinult oodatakse.

CV ehk elulookirjeldus

CV on lühend ladinakeelsest terminist curriculum vitae, mis tähendab tõlkes elulugu. CV eesmärk on anda tööandjale teada sinu sobivusest pakutavale vabale töökohale. Seetõttu on oluline enne kandideerimist läbi mõelda, millised on sellele ametikohale esitatavad nõuded ning millised on sinu senised oskused, kogemused ja isikuomadused. CV-s peaks ennekõike rõhutama neid oskusi ja omadusi, mida tööandja töökuulutuses välja on toonud.

CV sisaldab:

 • isiklikke andmeid ja lühitutvustust;
 • omandatud haridust;
 • varasemaid töökohti või töökogemust (nt malev, praktika, suvetöö);
 • muid teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis tulevad kandideerimisel kasuks.

Näiteks kui oled olnud aktiivne mõnes noorteorganisatsioonis, õpilasesinduses või oled töötanud vabatahtlikuna, tasub see CV-sse kirja panna. Juhul kui sa oled eelnevalt mõnes ettevõttes või organisatsioonis töötanud või koolitustel osalenud, pane ka see kirja.

Mõned soovitused veel:

 • Kui soovid lisada CV-le foto, võib see olla passipilt või lihtsalt portreepilt suurusega umbes 5×6 cm, mis tavaliselt pannakse CV ülemisse paremasse nurka. Foto valimisel mõtle, millist muljet sa tööandjale jätta soovid.
 • CV pikkus peaks olema kuni kaks lehekülge – liiga pikka CV-d ei pruugi tööandja jõuda läbi lugeda.
 • Enne CV ärasaatmist loe see hoolikalt läbi! Kontrolli, et selles ei ole kirjavigu ning vaata, et kontaktandmed oleksid õiged ja tööandja saaks sinuga soovi korral ühendust võtta. Kui kahtled oma õigekirjas, paluge CV mõnel tuttaval või pereliikmel üle vaadata.

Kaaskiri

Kaaskirja mõte on teavitada tööandjat, millisele töökohale kandideerid ning et oled tööandja poolt seatud tingimustega tutvunud ja nõus.

Kuna enamasti saadetakse CV elektrooniliselt, võid kaaskirja panna sisuks e-kirjale, millega saadad tööandjale oma CV.

Kaaskirjas peaks olema:

 • pöördumine ettevõtte/asutuse juhi või konkursi korraldaja poole;
 • pealkiri, mis viitab konkreetsele vabale töökohale;
 • kinnitus, et soovid konkursil osaleda;
 • lühike selgitus, miks arvad, et just sina võiksid pakutavale töökohale sobida.

Hea tava kohaselt on kaaskiri poole kuni ühe lehekülje pikkune, lõpeb positiivse ootusega ning selle all on kindlasti sinu nimi ja kontaktandmed.

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri on oma ülesehituselt  kaaskirja põhjalikum versioon, millega saad juhtida tähelepanu oma tugevatele külgedele ja senistele tööalastele saavutustele. Motivatsioonikirja kirjutades pea meeles, et selle sisu peab äratama tööandja suurema huvi sinu vastu. 

Mõned soovitused: 

 • Adresseerige kiri konkreetsele inimesele või ettevõttele;
 • Maksimaalne pikkus on tavaliselt üks lehekülg. Soovitatav on kasutada mõnd enamlevinud kirjašrifti, nagu näiteks Times New Roman või Arial kirjasuurusega vahemikus 10-12;
 • Rohkem motivatsioonikirja koostamise kohta loe siit.

Soovituskiri

Soovituskirja peaks kirjutama sinu endine tööandja, juhendaja või kolleeg. Soovituskiri on vajalik selleks, et anda võimalikule tulevasele tööandjale usaldusväärset informatsiooni kandidaadi kohta. Kui palud kellelgi kirjutada soovituskirja, siis anna talle edasi just need juhised: 

 • Soovituskiri võib olla koostatud nii vabas vormis kui ka asutuse blanketile ja selle algusesse võib lisada ka lühikese ettevõtte tutvustuse. 
 • Soovitatava kohta käiv info peaks välja tooma inimese oskused, võimed ja iseloomuomadused. Enamasti rõhutatakse kandidaadi häid külgi ja samas tuuakse välja ka mõned arendamist vajavad omadused. Ka negatiivsete omaduste kirjeldamisel tuleb välja tuua see, kuidas on neid võimalik arendada. 
 • Soovituskiri võiks sisaldada ülevaadet inimese: töökäitumisest, teadmistest, vastutustundlikkusest, initsiatiivist, loovusest, iseseisva töö oskusest, otsustusvõimest, pühendumusest, meeskonnas töötamisest, organiseerimis- ja suhtlemisoskusest ning kolleegidega läbisaamisest 
 • Võib ka soovitada, millistele ametikohtadele või töödele inimene kõige paremini sobib. 

Loe lisaks:

Artikli koostas Eesti Töötukassa.

Skip to content