fbpx

Kuidas leida see „õige“? Juhis kuidas analüüsida kandidaati ja erakonna valimislubadusi

Valimistel hääletamine on oluline, et esindajate valimise kaudu rääkida kaasa ühiskonna kujundamisel. Hääleõigust kasutades saad mõjutada tulevasi otsuseid, mis mõjutavad igapäevaelu ning kodukoha ja riigi tulevikku.

Kas valida erakonda või kandidaati?

Hääleõiguslikul Eesti elanikul on õigus osaleda riigikogu (RE), Euroopa Parlamendi (EU) ja kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) valimistel. Kuigi valimistel saab hääle anda spetsiifilisele kandidaadile, on oluline ka see, kas tegu on erakondliku-, valimisliidu- või üksikkandidaadiga – Euroopa Parlamendi valimistel erandina valimisliidud osaleda ei saa. 

Kandidaadi poliitiline kuuluvus on aga oluline, sest erakonna liikmed lähtuvad oma tegevuses kindlast maailmavaatest või ideoloogiast ning tegevuse teostamisel erakonna põhikirjast ja programmist. See aga eeldabki kandidaadilt erakonna esindamist üle isiklike huvide. Kuivõrd üksikkandidaadi puhul on lihtne vaadata vaid inimese tausta, programmi ning maailmavaadet, tuleb erakondliku või valimisliitu kuuluva kandidaadi puhul võtta arvesse lisaks ka erakonna seisukohti. 

Siinkohal võib näiteks kitsendada ka spetsiifiliste valimiste kaudu. Kuna nii riigikogu kui KOV valimistel mängib valimiseks osutumisel tähtsat rolli mandaatide jaotus erakonna siseselt ning koalitsiooni moodustamine teiste erakondadega, võib näiteks neil valimistel keskenduda erakonna valimisele.

Euroopa Parlamendi valimiste tulemusena saavad Eestis aga valituks osutuda kokku 7 kandidaati (võrreldes näiteks Saksamaa 96 kandidaadiga), ja kuna see pole piisav, et omaette moodustada fraktsioone, võib meil siin Eestis julgelt keskenduda spetsiifilise kandidaadi valimisele.

Kuidas leida sobiv erakond või kandidaat?

Et leida sobiv erakond või kandidaat tasub tutvuda erakondade kodulehtede, valimisprogrammide ning erinevate valimiskompassidega. Samuti luuakse tavapäraselt enne valimisi valimiskompassid, mille abil saab vastata erinevatele küsimustele, millega leida endale sobiv erakond. Lihtsatele küsimustele vastates, näiteks maksu- või sotsiaalpoliitika teemadel, saab suunitluse, kuidas kattuvad Sinu maailmavaated erinevate erakondade omadega. Lisaks on ka kandidaadipõhiseid kompasse ning küsimustikke, kus intervjueeritakse kandidaate olulistel teemadel, et vastuste põhjal saaks lugeja leida enda maailmavaatele ja väärtustele sobiva kandidaadi.

Kindlasti tasub tutvuda ka erakondade kodulehtedelt leitavate valimisprogrammidega, mis sõnastavad erinevate erakondade seisukohad, väljakutsed ning lahendused valituks osutumisel. Erakondade programmide info on koondatud Teeviit portaali siin.  Lisaks võib leida muuhulgas ka kandidaatide isiklikke seisukohti, mis aitab valida erakonnast just selleõige”. 

Kuidas analüüsida kandidaati või erakonda?

Sobiva erakonna või kandidaadi leidmisel tasub aga iseseisvalt analüüsida, kas tegu on ikka selle “õigega”. Esmalt on mõistlik teha selgeks, kas väljavalitu esindab just sind. Ehk kas tema sotsiaalne taust, vanus, isiklikud huvid ja seisukohad, töö- ning hariduskäik esindavad sinu huve.

Tegevuse poolest saab uurida varasemaid valimislubadusi ning valimisprogrammi täitmist, ehk kas erakond või kandidaat on oma lubadustest kinni pidanud. Mõistagi pole kõik lubadused täidetavad ning poliitikas tuleb teha järeleandmisi, kuid ootamatu kannapööre tegevusplaanis võib aga osutada oma tegevuses järjepidevalt mitte stabiilsele erakonnale/ kandidaadile.

Euroopa Parlamendi valimiste puhul tasub tutvuda ka erakondade kuuluvust Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse, sest lisaks Eesti erakondlikule kuuluvusele mõjutab Euroopa tasandil ka fraktsiooniline kuuluvus, kus esindatakse ühiseid huve ja väärtuseid. Seda on kajastatud ka Teeviit portaalis siin.

Usalda, aga kontrolli – analüüsi, kas valid erakonda või kandidaati, uuri valimisprogramme ja -lubadusi, võimalusel küsi targalt ning tee selgeks, kas see “õige” esindab just sind. Kõige tähtsam on aga, et üldse lähed valima, sest see on kõige parem viis, kuidas rääkida kaasa poliitika kujundamisel!

Skip to content