fbpx

Eesti Töötukassa karjäärinõustaja Kristel Ainsalu vastab noorte küsimustele

Käes on aeg, mil paljude noorte jaoks on kooli lõpetamine lõpusirgel ja edasine elutee veel küsimärgi all või hoopiski suveplaanid lahtised ja töö otsimine plaanis. Siinsest artiklist leiab loodetavasti iga noor vastused küsimustele, mis võivad elu uuel etapil või algavale suvele vastu minnes tekkida. Noorte küsimustele vastab Eesti Töötukassa karjäärinõustaja Kristel Ainsalu.

Kas ja milliseid võimalusi pakub Eesti Töötukassa noortele töö leidmiseks?

Töötukassa pakub noortele erinevaid võimalusi. Just äsja, 2. mail, korraldas Tallinna ja Harjumaa osakond suvetöödest huvitatud noortele värbamispäeva, kus oli kohal 13 tööandjat. Värbamispäevi korraldatakse tegelikult aasta läbi, küll ei ole need suunatud spetsiaalselt noortele, vaid kõikidele tööotsingutel olevatele inimestele.

Meie esindustes on võimalik saada abi CV koostamisel ja samuti korraldame tööotsingu töötubasid, kus anname nippe edukaks kandideerimiseks. Tallinna ja Harjumaa Fahle keskuses asuvas karjäärikeskuses (Tartu maantee 80) on olemas videovestluste eksponaat, kus saab harjutada töö- või kooli sisseastumise vestlusteks. Vestluse saab saata enda e-posti aadressile, et hiljem kodus või koos karjäärinõustajaga analüüsida, mis läks hästi ja mis vajaks muutmist. 

Meil on ka mitmeid videolõike, kus jagame tööle kandideerimiseks jm erinevaid nippe:

Kui noor inimene on töötuna arvel, siis on tal võimalik saada osa kõikidest töötukassa teenustest, lisainfot leiab meie kodulehelt.

Kas tänapäeval on töökius päevakajaline teema töökohtadel?

Kuigi töökiusust väga palju ei räägita, on siiski sagenenud olukorrad, kus karjäärinõustajate juurde jõuavad ka inimesed, kes on oma töökohtadest loobunud töökiusu tõttu või on töökiusamise tõttu läbipõlenud või läbipõlemise äärel. Töökiusajateks on olnud nii juhid kui ka kolleegid; on väljatoodud ringkaitset uute töötajate sisseelamise keerukaks tegemisel jne. Kuna teemat on hakatud rohkem lahkama ka meedias, siis julgevad õnneks ka inimesed sel teemal rääkida ja see aitab kindlasti kaasa probleemi teadvustamisele. 

Mida pakub Eesti Töötukassa põhikooli- ja gümnaasiumiealistele noortele, et nende tuleviku siht oleks selgem? Töötoad? Avatud uste päevad?

Töötukassa osaleb ise aktiivselt erinevatel messidel nii tööandja kui ka teenusepakkujana. Oleme tihti üritustel väljas oma karjäärispetsialistidega, kellelt noored saavad nõu ja juhised. Tallinna ja Harjumaa karjäärikeskuses toimuvad kaks korda aastas noorte karjääripäevad – üks põhikooli õppuritele ja teine gümnasistidele. Selle raames toimuvad nii vestlusringid, inspireerivad ettekanded kui ka erinevad töötoad. Samuti saab ennast registreerida karjäärinõustamistele ja sisseastumisvestluste simulatsioonidele. Info leiab ürituste lähenedes Tallinna Karjäärikeskuse Facebooki lehelt. Siin on videod eelmistest karjääripäevadest:

Vaata ka 2022. aasta 12. klasside karjääripäevi.

Lisaks käivad meie karjäärispetsialistid koolides tegemas põhikooli ja gümnaasiumi viimastele klassidele töötube ja individuaalseid karjäärinõustamisi. Kui Sinu kooli ei ole karjäärinõustajad veel jõudnud, anna sellest oma klassijuhatajale märku – ta saab töötukassa poole pöörduda, et karjäärispetsialistid ka Sinu klassini jõuaksid!

Tallinna Karjäärikeskuse I korrusel (Tartu maantee 80) on avatud eksponaatide ala, kus on võimalik argipäeviti huvitavaid eksponaate kasutades teha üsna põhjalik eneseanalüüs – selgitada välja oma tugevused, oskused, huvid jms. Võid tulla seda tegema üksinda, sõprade või kogu klassiga!

Töötukassa julgustab noori ka töövarjutamise kogemust saama. Teeme koostöös Tulevikutegijatega novembris töövarjunädalat ning veebruaris Kaubandus-Tööstuskojaga Tööle kaasa! üritust.

Mis on peamine põhjus, miks inimesed soovivad töökohta vahetada?

Põhjuseid töövahetusteks on erinevaid. Näiteks:

 • Töö võib olla füüsiliselt raske, näiteks tootmises. 
 • Soovitakse suuremat töötasu.
 • Tööandja on lubanud töötasu üle vaadata, kuid ei ole seda teinud (eriti pärast katseaja lõppu). Sellisel juhul tajutakse, et tööandja on oma lubadusi murdnud ja see tekitab töötajas solvumistunnet. 
 • Mõnel juhul võib kohata väsimust ja rutiini, eriti kui ühel ja samal kohal on töötatud kaua aega; soovitakse leida uusi nurki oma tööelus. 

On olnud aga ka hoopis selliseid juhtumeid, kus inimesele oma töö meeldib ja ta on töötanud ühel kohal päris kaua, kuid kuna ühiskond peab viimasel ajal samal ametikohal kaua töötavaid inimesi “stagneerunuiks”, siis otsustatakse vaadata, mis tööturul toimub, kuigi sisemuses töövahetust ei soovita.

Töö muutub tänu tehnoloogia arengule ning osad töökohad kaovad, kuid osad töökohad muutuvad ja kõik inimesed ei soovi või ei suuda muudatustega kohaneda. Digioskuste omandamine on samuti osadele inimestele võrdlemisi raske. 

Töövahetusele sunnib mõtlema ka suurenenud töökoormus. Tööandjate poolt tehtud ümberkorralduste tõttu on osad töötajad koondatud, kuid töö ei ole vähenenud, vaid koondatud töötajate töö on ära jaotatud allesjäänud kolleegide vahel – see aga toob kaasa suurema koormuse ning on oht läbipõlemisele. 

Noored inimesed ei taha valdavalt üle 3 aasta ühte ja sama tööd teha – elutempo on muutunud, tööülesanded ja töökeskkond muutub kiiresti ning kiirenenud elutempo jätab oma jälje ka töövahetamise mustrile – töösuhted on lühiajalisemad ja samas ka paindlikumad.

Äkki oskate jagada noortele nippe, kuidas jääks noor tööturul silma, kui töökogemust napib?

 • Tee endale CV, mis jääb silma! Kasuta näiteks canva.com platvormi.
 • Kui oled olnud vabatahtlik, too see kindlasti välja, olgu see kasvõi 1 või 2 päeva, aga see on siiski kogemus.
 • Kirjelda enda oskusi – mõtle, mida Sa teed hästi; näiteks, millist abi küsivad Sinult Sinu sõbrad ja lähedased. Millised kodutööd Sulle meeldivad? 
 • Kirjelda oma hobisid. Kui teed sporti, siis oled kindlasti järjepidev; kui harrastad meeskonnasporti, siis on Sul kindlasti head koostööoskused. 
 • Lase enda tuttavatel ennast kirjeldada – võid neid omadusi oma CV-s või motivatsioonikirjas välja tuua. 
 • Samuti on oluline initsiatiivi väljanäitamine – kui julged tööandjaga ise ühendust võtta ja suhelda, siis see on ka suur pluss. 
 • Mõtle oma kooli loovtöö peale – kas saad ehk sealt midagi välja tuua, mis tööandjale võib Sinust midagi rohkem rääkida?

Kas tunnete, et noortel on tekkinud ebarealistlikud ootused palgale?

Need noored, kellel on ebareaalsed ootused, on omamoodi infosulus – neil on info vaid enda vanematelt või peretuttavatelt. Kuid nende noorte, kes on juba kuskil töötanud, palgaootused on täiesti realistlikud, sest on palgapakkumistega üldjuhul kursis. 

Küll oleme märganud, et osad noored ei teadvusta, millistest osadest palk koosneb ja et tööandja palgakulu on palju suurem kui see osa, mis noore pangakontole jõuab. Vahel on see olnud noortele üllatav, et lisaks netopalgale on olemas brutopalk (ja vahel ei tehta neil vahet) ja et tööandja peab maksma töötasult sotsiaalmaksu jms. 

töötukassa

Artikkel on koostatud koostöös Eesti Töötukassaga Töö ja karjääri teemakuu raames mai 2023.

Artikli toimetas noorteinfoportaali Teeviit vabatahtlik Mia Britt Williams. 

Skip to content