fbpx

Töö eest makstav tasu – mis, mida ja kuidas?

Töö eest makstakse enamasti töötasu pangaarvele. Summa, mis laekub pangaarvele, on sinu ja sinu tööandja vaheline kokkulepe. Töötasu ehk palk peab olema numbriliselt kirjas sinu ametlikus töölepingus.

Ajatöö või tükitöö?

Enamasti makstakse töötasu ajatöö eest ehk siis näiteks tunnitasus või kuutasus. Tööandja võib teha ka ettepaneku maksta sulle tükitöö eest. See tähendab, et tasutakse mingite konkreetsete tööülesannete täitmise eest kokkulepitud ajavahemikus ja koguses.

Pane kindlasti tähele ja aruta oma tööandjaga läbi, kui suur on sinu töötasu ja kuidas see kujuneb. Ära alusta tööd enne, kui kõik on kokku lepitud!

Bruto või neto?

Töötasu kirjutatakse töölepingusse brutosummana, kust ei ole arvestatud makse (tulumaks, töötuskindlustusmakse, kogumispension jm) maha. Kõik ametliku töölepingu sõlminud noored ja ka täiskasvanud peavad maksma makse.

Sinu töötasu makstakse sulle välja palgapäeval, mille olete tööandjaga omavahel kokku leppinud. Enamasti toimub see jooksva kuu viimasel või uue kuu esimestel päevadel. Enamikel juhtudel kantakse töötaja töötasu tema pangakontole ning sinna kantud summa on netosumma ehk sealt on maha arvestatud maksud.

Sularahaga ole ettevaatlik!

Kuigi töötajale tohib maksta palka ka sularahas, on soovitatav sellest pigem hoiduda. Sellist palgasaamist on hiljem probleemide korral raske tõestada.

2024. aastal on töötasu alammääraks tunnis 4, 86 eurot ja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 820 eurot. 

Vaata lähemalt ka Karjääristuudio videost.

Töötasu alammäära kohta loe siin.

Allikas: Tööelu

Vali endale sobiv, kohanda vastavalt vajadusele ja kustuta kõik üleliigne info ära.

Artikkel on koostatud noorteinfoportaal Teeviit poolt. 

Skip to content