fbpx

Vanemlus: töötamine suvepuhkuste perioodil

Suvine pikk koolivaheaeg ning lasteasutuste kollektiivpuhkused on aeg, mil peredel on vaja eriliselt läbi mõelda, kuidas korraldada kodune elu, töö ja puhkused nii, et päeva lõpuks on kõik rahul. Sellistel hetkedel on kerge tekkima konflikt lapsevanematel (aga ka vanavanematel) töö- ja eraelu tasakaalu leidmisel, erinevate rollide täitmisel, mis võib mõjutada nii kodurahu kui ka töösuhteid.

Ära jää murega üksi ja ole avatud erinevatele variantidele. Rääkige lähedastega (sh lapsi eakohaselt kaasates) läbi vajadused, ootused ja erinevad võimalused: kas on võimalusi koostööks tuttavate, naabritega, lasteaia- või koolisõprade vanemate, tööandjatega. Abi võib olla ka sellest, kui teil on töökaaslaseid erinevates vahetustes, kellel on samaealised lapsed ja kellega saaks teha koostööd laste hoidmisel mõnedel vabadel päevadel.

Räägi töökaaslastele ja juhile oma väljakutsest suvisel ajal, kui hoolduskoormust on pikemalt kui puhkusepäevi. See aitab ka tööandjal tulla vastu lapsevanema vajadustele, sest kodused mured tulevad tahtmatult ka tööle kaasa, mõjutades nii töötulemusi kui -suhteid. Koostöös saab leida sobivaid ja kasvõi ajutisi lahendusi, näiteks:

  • tööaja tükeldamine (üks pikk tööpäev jaotatakse kaheks või enamaks vahetuseks);
  • tööaja jaotamine kolleegide vahel (ühte või enamat ametikohta täidavad kokkulepitud perioodil kaks või enam töötajat);
  • aegsasti ette teada olevad tööplaanid, et lapsevanemad jõuaksid hoolduskoormust korraldada;
  • kas on võimalik tekitada töökohta lastehoid (nt ajutiselt tähtsamate koosolekute vms ajaks)

Suvi on hea aeg, millal harjutada last tema iseseisvumisprotsessiga, õppida leidma tasakaalu koos ja eraldi veedetud aja kaudu. Rutiinide seadmine suviseks eluoluks aitab luua lapse jaoks turvalisust ja toetab iseseisvumist. Vanuse kasvades on oluline oskuslikult lapsi mänguliselt kaasata erinevates ülesannetes.

Tööandjal on võimalik toetada oma töötajaid vanemaharidusprogrammide abil. Näiteks Eesti Loodusmuuseumi töötajatest veerand on väikelaste vanemad ja kuna töötempo on suur ning töö- ja pereelu ühildamine nagunii paras väljakutse, siis otsustas Loodusmuuseum oma töötajatele pakkuda võimalust osaleda “Imelised aastad” programmis. Senine kogemus on näidanud, et lisaks lapse psühholoogia paremale tundmaõppimisele arendab programm ka veenmis-, kehtestamis- ja argumenteerimisoskusi, mis on hädavajalikud muuseumitöötajate igapäevatöös. Lisaboonusena ühendab programm sarnaste murede- rõõmudega perekondi ja lihtsustab omavahelist suhtlemist.

Kuidas vanemana hoolitseda oma vajaduste eest?

Soovides hoolitseda lapse vajaduste ja heaolu eest, tuleb eeskätt hoolitseda enda vajaduste eest. Kasuta enda laadimiseks ära kõik ettenähtud pausid ja vaheldust pakkuvad tegevused päeva jooksul, et tööst taastuda ja end erinevates rollides hästi tunda. Iseendale aja võtmisest saab harjutada rutiinid. Läbi oma eeskuju õpetame lapsele enda vajaduste eest seismist ja iseseisvust.

Skip to content