Teadlik liikumine karjääriteel: finantsvaldkond

Gümnaasiumi ajal elatakse maksimaalselt hetkes: naudid sõpradega koosolemist, õpid järgmiseks kontrolltööks, valmistud eksamiteks. Sel perioodil on Sul kindlasti palju plaane, unistusi, lootuseid ja muresid, kuid tõenäoliselt on tuleviku karjääriteekond alles üsna ähmane, kuna terve maailm on Sulle ju sisuliselt valla. Kuid meeles tuleb pidada, et just gümnaasiumiõpingute aeg tõeliselt oluline oma tulevase elu vundamendi ladumisel.

Karjääriteekonnal edasijõudmisel on eelis neil, kes karjääriplaneerimisega juba varakult tegelema hakkavad, sest see aitab jõuda arusaamiseni, mis valdkonnas nad tulevikus end tööalaselt arendada soovivad. Selles artiklis vaatame lähemalt noore teekonda koolipingist finantsvaldkonnani. 

Kõigepealt tuleb alustada sellest, et finantsvaldkonna karjäärivõimalused on tõeliselt mitmekülgsed ja arendavad. Põnevaid väljakutseid jagub nii raamatupidamise, panganduse, kindlustuse, investeerimise, nõustamisteenuste kui ka finantsjärelevalve valdkonnas, ja need on vaid mõned näited laiast finantsmaailmast. Väljakutseid sisaldav töö pakub tavaliselt ka keskmisest kõrgemat töötasu, seega kui majandus pakub Sulle huvi ning soovid tulevikus teha põnevat tööd ja nautida kõrgema sissetulekuga kaasnevaid hüvesid, siis on finantsvaldkond just Sinu jaoks.

Finantsvaldkonda sisenemiseks on üldiselt vajalik matemaatika- või majandusalane kõrgharidus. Silmas tuleb pidada, et majandusalase kõrghariduse omandamiseks on ülikooli sisseastumisel vaja esitada eesti keele ja matemaatikaeksami tulemused, mõnel juhul ka inglise keele eksami tulemus. Selle nimel, et tulevikus olla edukas, tuleb pingutada kogu gümnaasiumiaja jooksul, kuna vastuvõtt ülikoolidesse toimub pingeridade alusel, mis moodustuvad eksamitulemuste põhjal. Kui näiteks matemaatika või inglise keel pole Sinu tugevaim külg, siis tuleks kindlasti abi küsida kas õpetajalt või klassikaaslastelt, võimaluse korral võib kaaluda ka eraõpetaja teenuse kasutamist, kes aitab keerukamaid teemasid paremini mõista. Olgugi, et hinnetest olulisemad on koolis omandatud teadmised, siis saavad just eksamitulemused määravaks faktoriks, mis tuleviku haridus- ja karjäärivõimaluste mitmekülgsuse paika panevad. 

Lisaks õppeainete tundmisele on ka rida n-ö pehmeid oskuseid, mida on töömaailmas pea igas valdkonnas vaja. Kindlasti tasub end arendada meeskonnatöös, milleks kooli- ja ülikooliaeg piisavalt võimalusi pakub. Samuti on oluline teistega arvestamise ja läbisaamise oskus, selge eneseväljendamisoskus ja kohusetundlikkus. Finantsvaldkonnas saavutad edu, kui huvitud majanduses toimuvast ning oled täpne, hea pingetaluvusega, analüütilise mõtlemisega, detailidele orienteeritud ning samal ajal mõistad ka detailide sobitumist suurde pilti. 

Ülikooliõpingute ajal tasub osaleda erialastel üritustel, et laiendada oma maailmapilti ning leida uusi tuttavaid, kes väikses Eestis võivad tulevikus olla Sinu töökaaslased või koostööpartnerid. Külasta ülikoolide karjääriüritusi, et suhelda huvipakkuvate ettevõtete esindajatega. Ole ise proaktiivne ja võta erinevate firmadega ühendust, et leida omale meelepärane praktikakoht, mõnel juhul võid peale praktika toimumist leida endale ka juba töökoha. Samuti pakuvad mõned firmad töövarjuks käimise võimalust, et saaksid lähemalt näha huvipakkuva eriala esindaja tööpäeva. 

Mõnikord on tudengitel juba õpingute ajal võimalik osa- või täiskoormusega erialast tööd teha, kuid loomulikult on mõistetav, kui fookus on vaid ülikooliõpingutel. Kui Sul on vähe töökogemust või puudub see üldse, tasub alustada mõnelt lihtsamalt positsioonilt ning oma karjääri sammhaaval üles ehitada. Sellisel juhul on Sinu tugevusteks praktikakogemused, tudengiühingutesse kuulumine, samuti hea võõrkeelteoskus. Töö leidmine võib pisut aega võtta, kuid sellest ei tasu pead norgu lasta – ka töövestlustel käimine on heaks kogemuseks, mis aitab Sul iga korraga paremaks saada. 

Kui karjäärivalikute mitmekesisus teeb otsuste tegemise keeruliseks, siis tasub ühendust võtta karjäärinõustajaga, kes aitab Sul oma tugevustele ja iseloomuomadustele sobiva väljakutse leida. Samuti saab nõu küsida õppejõududelt ja kursusekaaslastelt, kes saavad aidata valikute osas selgust luua. 

Lõpetuseks olgu mainitud, et finantsvaldkonda jõudmiseks on mitmeid teid. Mõned jõuavad sinna kohe peale ülikooli, olles sihikindlalt läbi käinud eelmainitud teekonna, kuid on ka neid, kes on õppinud mõnda muud eriala ning alles aja jooksul avastanud endas huvi numbrite ja majanduse vastu. Mistahes valdkonnas jõuavad innukad ja teadmistehimulised inimesed kaugele, ning finantsvaldkonna ettevõtted võtavad selliseid inimesi hea meelega vastu. 

Artikli kirjutas Finantsinspektsioon.

Anna oma panus Teeviit teemakuude 2024 loomesse!

Noorteinfoportaal Teeviit toimetab igal aastal teemakuude põhiselt avades noorte jaoks olulisi teemasid ning jagades erinevate noorte ja spetsialistide persooni- ja kogemuslugusid. Selleks, et ka järgmisel aastal pakkuda noorte jaoks huvipakkuvat sisu vajame Sinu abi! Anna oma panus vastates lühikesele küsimustikule!

Jättes oma e-maili loosime kõikide vahel välja ka Teeviit meeneid.

Skip to content