fbpx

Kas sina tead, millega tegeleb Eesti Noorteühenduste Liit?

Eesti Noorteühenduste Liit ehk ENL asutati 2002. aastal ning tegemist on katusorganisatsiooniga, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. Meie peamine eesmärk on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku […]

Mis on noorte osalus ja ettevõtlikkus?

Noorte osalus kui noorte poolne kaasarääkimine, soovide väljendamine ning oma hääle kuuldavaks tegemine ja noorte ettevõtlikkus kui noore enda algatused, ideed, tegevused ja nende elluviimine, just selliselt nagu noored ise […]

Kuidas saan mina noorena otsuste tegemises kaasa rääkida?

Kohalikud omavalitsused ja maakondade asutused teevad igapäevaselt kõigi inimeste elu puudutavaid otsuseid.  Parim viis neid mõjutada on avaldada arvamust. Ainult arvamuse kuuldavaks tegemine tagab selle, et otsuste tegemisel arvestatakse noorte […]

Miks võtta osa noorteorganisatsiooni tööst?

Kui Sulle meeldiks leida uusi sõpru, osaleda vingetel üritustel, arendada enda oskusi ja ületada põnevaid väljakutseid, siis võib-olla on järgnev just Sinule. Loe, mida räägivad noorteorganisatsioonide tegevuste ja võimaluste kohta […]

Mis on õpilasesindus ja kuidas selle töös kaasa lüüa?

Õpilasesindus on mitteformaalne kodanikualgatusel põhinev ühendus koolis, mis annab teotahtelistele ja motiveeritud õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt, olla kaasatud koolielus ja vedada eest projekte […]

Sinu koolis ei ole õpilasesindust? Loo ise!

Koolis on õpilasesinduse tegevusega alustamine küllaltki lihtne, kui õpilastele on selle loomisel toeks huvijuht ja ka juhtkond. Kõige olulisem on koondada aktiivsete õpilaste seltskond, kes on täis töötahet ja motivatsiooni […]

Mis on 4H organisatsioon?

4H on maaelu väärtustav, noori ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb üle 80 riigis. Eesti 4H loodi 13. oktoobril 1991. aastal, organisatsiooni kuulub üle 1100 liikme vanuses 7-26 eluaastat. Noorteühing Eesti […]

Mis on skautlus ja miks sellega tegeleda?

Eesti Skautide Ühingu eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks […]

Skip to content