fbpx

Mis on õpilasesindus ja kuidas selle töös kaasa lüüa?

Õpilasesindus on mitteformaalne kodanikualgatusel põhinev ühendus koolis, mis annab teotahtelistele ja motiveeritud õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt, olla kaasatud koolielus ja vedada eest projekte või uuendusi.

Mitteformaalne tegevus tähendab seda, et noore jaoks on loodud tema arengu toetamiseks võimalusi ja tegevusi, millega saab noor omal soovil lisaks tavapärasele õppetööle tegeleda. Ehk veel lihtsamalt – kooli õppetöö = formaalne; kooliväline tegevus = mitteformaalne.

Õpilasesinduse põhieesmärgiks on esindada koolis õpilaste huve, selgitada probleeme ning olla peamiseks vahelüliks õpilase ja teiste kooli huvigruppide (juhtkond, õpetajad, lapsevanemad jt) vahel. Õpilasesinduse töös saavad üldjuhul kaasa lüüa 8.–12. klasside õpilased, kuid kooliti on vanusepiirang erinev.

Õpilasesindus esindab õpilaste arvamusi ning püüab koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muuta. Näiteks algatab, veab eest ja korraldab suuremaid ülekoolilisi sündmusi, mis võivad toimuda koostöös noortekeskuse, huvikooli või teise kooliga. Samuti osaleb õpilasesindus töörühmades ning kogub ja annab juhtkonnale tagasisidet koolielu kohta. Õpilasesindus on oluliseks partneriks ka õpetajatele ja kooli juhtkonnale, et koolielu üheskoos veel paremaks muuta.

Kui sul on huvi osaleda õpilasesinduse tegevuses, siis pea meeles:

  • Õpilasesindusega saavad üldjuhul liituda kõik, kes selleks soovi avaldavad, olenemata sellest, millised on nende ideed või vaated: kõik on teretulnud!
  • Õpilasesinduse töös osalemiseks on vaja anda oma osalemissoov õpilasesinduse juhatusele või huvijuhile, kes annab juhised liitumiseks.
  • Teavita oma klassi ja ka õpetajat õpilasesinduses osalemisest, sest just sina võid olla oma klassi õpilaste, õpilasesinduse ja juhtkonna vaheline oluline lüli.

Mida teha, kui koolis ei ole veel õpilasesindust?

Kui sinu koolis õpilasesindust ei ole, siis on sul õigus see ise luua, sest:

  • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 60 sätestab, et kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seadusealusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi ehk luua ja valida õpilasesindus.
  • Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
  • Kui olete koolis loonud õpilasesinduse, siis on vajalik koostöös juhtkonnaga panna kokku õpilasesinduse põhimäärus, valida juhatus ja liikmed ning alustada tegevust.

Loe lisaks ka artiklit, miks osaleda ÕE töös.

Artikli on koostanud Eesti Õpilasesinduste Liit.

Skip to content