fbpx

Viis põhjust, miks osaleda õpilasesinduse töös

Õpilasesinduses ja seeläbi erinevates tegevuses osalemine on igati kasulik ja arendav tegevus, mis kannab vilja ka veel pärast kooli lõpetamist. Õpilasesinduses saad omandada ja lihvida mitmeid oskusi, mis nii kooli ajal kui pärast kooli kasuks tulevad.

Viis olulist oskust ja kasutegurit, mille omandad, kui osaled aktiivselt õpilasesinduse töös:

  • Planeerimisoskus. Sündmuste ja teiste ettevõtmiste edukaks läbiviimiseks on vaja väga hästi planeerida oma aega, seega ajaplaneerimine ja õige ajakasutus saavad hästi selgeks. Näiteks kui sul on ainult 15 minutit, et teha välk-koosolek, siis tuleb hakkama saada! Samuti on erinevate vahendite (sh rahaliste) õige ja otstarbekas kasutamine peaaegu kõikide õpilasesinduse liikmete oluline oskus. Kes veidi vähem, kes veidi rohkem, kuid kogemuse selles osas saab kätte ja see on nii eraelus kui tuleviku töökohas väärt kogemus.
  • Vastutus. Olles õpilaste otsene hääl ning selle kandja, lasub igal õpilasesindajal loomulikult ka vastutus oma sõnade ja tegude eest. Tähtaegadest kinnipidamine, lubaduste täitmine, probleemide lahendamine – need on ainult mõned tööosad, kuidas vastutust ja vastutustunnet suurendada ning selle arendamine on õpilasesinduse töös väga vajalik.
  • Juhtimisoskus. Tõsi on see, et kõik õpilased ei saa osaleda õpilasesinduse juhatuses ja juhtida, kuid see ei tähenda, et õpilasesindusest ei oleks võimalik omandada juhtimisalaseid oskuseid. Ka väiksemate ürituste (nt jõulupeo) korraldamisel on vaja lihtliikmetel näidata oma juhtimis- ja planeerimisoskust. Töö käigus õpib inimene jagama ja koordineerima ülesandeid ning erinevate ürituste/ettevõtmiste juhirollis käituma.
  • Esinemisoskus. Õpilasesinduse tegevuses osaledes areneb argumenteerimise ja suulise eneseväljenduse oskus. Õpilane õpib vabamalt esinema ja rääkima ning auditooriumi ees esinemine ei tundu enam nii suure probleemina.
  • Kogemus. Tänane tööturu olukord hindab eelkõige lisandväärtust ehk seda, mida on sinul, aga teistel ei ole. Õpilasesinduse töös osalemine annab töökogemust ning on asi, mille võib südamerahuga kirja panna enda CVsse.

Kas Sina juba osaled aktiivselt oma kooli õpilasesinduse töös?

Artikli on koostanud Eesti Õpilasesinduste Liit .

Skip to content