fbpx

Kuidas saan mina noorena otsuste tegemises kaasa rääkida?

Kohalikud omavalitsused ja maakondade asutused teevad igapäevaselt kõigi inimeste elu puudutavaid otsuseid.  Parim viis neid mõjutada on avaldada arvamust. Ainult arvamuse kuuldavaks tegemine tagab selle, et otsuste tegemisel arvestatakse noorte huvidega. Vastasel juhul ei pruugi kohalikud otsustajad (näiteks ametnikud või spetsialistid) lihtsalt teada, mis on just noorte jaoks olulised teemad ja lahendust vajavad probleemid.

Oma arvamust on võimalik kuuldavaks teha läbi noorte osaluskogude. Kohaliku tasandi osaluskogu ehk noortevolikogu on valla või linna juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärgiks on esindada vallas noorte huve ning nõustada otsustajaid ja ametnikke noori puudutavates teemades. Maakondlik noorte osaluskogu ehk maakondlik noortekogu täidab sarnast rolli maakonna tasandil.

Iga osaluskogu töötab natukene erinevalt. Samas tegeleb enamik Eesti osaluskogusid järgnevate tegevustega:

  1. Koosolekute korraldamine noorte jaoks oluliste küsimuste arutamiseks.
  2. Noorte arvamuse ja huvide esindamine kohaliku volikogu juures ja ametnike nõustamine noori puudutavates küsimustes. Kõige enam räägitakse kaasa hariduse, noorsootöö ja kultuuri valdkonna teemadel.
  3. Noorteseminaride, omavalitsuse juhtidega kohtumiste, koolituste, osaluskohvikute ja muude sündmuste korraldamine.
  4. Kohalike noorte esindamine riiklikul tasandil.

Osaluskogus tegutsemine on hea viis mõjutada oma kodukoha arengut ja saada uusi kogemusi ning oskusi. Läbi praktiliste tegevuste on võimalik õppida sündmuste korraldamist, avalikku esinemist, projektide kirjutamist, meeskonna juhtimist ja palju muud. Osaluskogu tegevuse käigus on võimalik kohtuda erinevate inimestega alates kohalikest otsustajatest ja teistest aktiivsetest noortest kuni Eesti peaministri või presidendini. Kindlasti on neist kontaktidest ja kogemustest kasu ka tulevikus tööd otsides.

Osaluskogu tegemiste kohta huvi tundes tasub kindlasti ühendust võtta osaluskogu noortega. Enda kodukohale lähima osaluskogu kontaktid on võimalik leida osaluskogude kodulehelt. Juhul kui sinu elukohas osaluskogusid veel ei ole, võta ühendust Eesti Noorteühenduste Liiduga.

Eesti_Noorteühenduste_Liidu_logo

Artikli on koostanud Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid.

Skip to content