Kuidas saan mina noorena otsuste tegemises kaasa rääkida?

14.11.2020
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Kohalikud omavalitsused ja maakondade asutused teevad igapäevaselt kõigi inimeste elu puudutavaid otsuseid.  Parim viis neid mõjutada on avaldada arvamust. Ainult arvamuse kuuldavaks tegemine tagab selle, et otsuste tegemisel arvestatakse noorte huvidega. Vastasel juhul ei pruugi kohalikud otsustajad (näiteks ametnikud või spetsialistid) lihtsalt teada, mis on just noorte jaoks olulised teemad ja lahendust vajavad probleemid.

Oma arvamust on võimalik kuuldavaks teha läbi noorte osaluskogude. Kohaliku tasandi osaluskogu ehk noortevolikogu on valla või linna juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärgiks on esindada vallas noorte huve ning nõustada otsustajaid ja ametnikke noori puudutavates teemades. Maakondlik noorte osaluskogu ehk maakondlik noortekogu täidab sarnast rolli maakonna tasandil.

Iga osaluskogu töötab natukene erinevalt. Samas tegeleb enamik Eesti osaluskogusid järgnevate tegevustega:

  • Koosolekute korraldamine noorte jaoks oluliste küsimuste arutamiseks.
  • Noorte arvamuse ja huvide esindamine kohaliku volikogu juures ja ametnike nõustamine noori puudutavates küsimustes. Kõige enam räägitakse kaasa hariduse, noorsootöö ja kultuuri valdkonna teemadel.
  • Noorteseminaride, omavalitsuse juhtidega kohtumiste, koolituste, osaluskohvikute ja muude sündmuste korraldamine.
  • Kohalike noorte esindamine riiklikul tasandil.

Osaluskogus tegutsemine on hea viis mõjutada oma kodukoha arengut ja saada uusi kogemusi ning oskusi. Läbi praktiliste tegevuste on võimalik õppida sündmuste korraldamist, avalikku esinemist, projektide kirjutamist, meeskonna juhtimist ja palju muud. Osaluskogu tegevuse käigus on võimalik kohtuda erinevate inimestega alates kohalikest otsustajatest ja teistest aktiivsetest noortest kuni Eesti peaministri või presidendini. Kindlasti on neist kontaktidest ja kogemustest kasu ka tulevikus tööd otsides.

Osaluskogu tegemiste kohta huvi tundes tasub kindlasti ühendust võtta osaluskogu noortega. Enda kodukohale lähima osaluskogu kontaktid on võimalik leida osaluskogude kodulehelt. Juhul kui sinu elukohas osaluskogusid veel ei ole, võta ühendust Eesti Noorteühenduste Liiduga.

Osaluskogulaste kogemuslood:

  • Sten Perillus (Türi valla noortevolikogu)

Võin julgelt väita, et osaluskogus kaasa löömisega on laienenud minu tutvusringkond. Iga uus väljakutse on kaasa toonud uued kontaktid, mis on viinud järgnevate väljakutseteni. Osaluskogudes osalemine on kindlasti arendanud minu enesekindlust. Kunagi kogusin pikalt julgust nt vallavanemaga kokku saamiseks, tänasel päeval pole see mingi probleem. Kohtun nagu oma vana tuttavaga.

Kõnelemisoskus on kindlasti teinud pika arenguhüppe. Kuidas n-ö serveerida valla ametnikule, et mul on kogemata läinud üks arve kaduma?

Osaluskogus osalemine annab sulle väga palju uusi omadusi, mis avavad tulevikus sulle uusi uksi!

  • Ave-Liis Kivest (Võrumaa noortekogu)

Osaluskogus olemine on õpetanud mind enda ideid müüma ehk tegema n-ö sääsest elevanti ja võitlema enda ideede nimel. Aluseks ideede müümisele on aga eneseusk ja kindlus, mida on kõik positiivsed ning negatiivsed kogemused osaluskogus mulle andnud, alustades sellega, et üritust ellu viies on viimasel sekundil majutusasutus loobunud meie broneeringust või hoopis see, et firmajuhid, kellega osaluskogulasena pole kokku puutunud, tunnustavad meie tegemisi.

Kindlasti on see suurendanud ka minu kogemustepagasit, mis algab tavapärase teadmisega, kuidas koosolekut üles ehitada ning lõppeb sellega, kuidas viia samm-sammult ellu firma turundusplaani. Lisaks kogemustepagasile on tekkinud ka võrgustik inimestest ning oma ala professionaalidest, kellele helistades saan alati nõu, kuid kellest nt minuealisel tavanoorel pole vähimatki teadmist.

Suurim kasutegur on aga olnud rahatarkuse omandamine, mis on tingitud nii raamatupidaja puudumisest kui ka projektide elluviimisest osaluskogus.

Koostanud Eesti Noorteühenduste Liit.

Artikkel avaldatud 2020.aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend