fbpx

Mis on ja millega tegelevad noorte osaluskogud?

Noorte osaluskogu ehk noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu. Noortevolikogu valitakse valla või linna noorte poolt demokraatlikul teel valla- või linnavolikogu kehtestatud korras. 

Noortevolikogu eesmärgiks on arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

Eesmärgi saavutamiseks noortevolikogu:

  • viib ellu koosolekuid;
  • pakub noortevolikogu liikmetele koolitusvõimalusi;
  • tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  • osaleb valla- või linnavolikogu istungutel;
  • osaleb valla- või linnavolikogu komisjonide töös;
  • teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade noortevolikogudega;
  • esindab noori kohaliku, maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi üritustel.

Üldjuhul kuuluvad noortevolikogusse noored vanuses 13–26, kelle elukoht on registreeritud või kes omandavad haridust konkreetse omavalitsuse haldusüksuse territooriumil.

Noortevolikogu töö eesmärk pole vaid otsustajaid nõustada

Noortevolikogu peaks olema koht, kus noor saab õppida ja areneda, ammutada teadmisi kohaliku tasandi toimimisest ning sellest, kas, miks ja kuidas saab ta kodukoha arengusse panustada. Kohalikul tasandil tegutsemine loob noortele võimalusi kahekõneks inimestega, kes on otsustusprotsessidele kõige lähemal, andes sellega noortele hääle ja kindluse, et ka nende mõtted ja ideed on kuuldavad ning noored nähtavad. 

Kuid ka otsustaja peab olema valmis noortega suhtlema ning nende mõtteid ja ideid mitte ainult kuulma, vaid ka päriselt kuulama. Otsustajad peavad noortesse inimestesse suhtuma kui võrdne võrdsesse ja vajadusel selgitama ka erinevaid protsesse, mis volikogu töös ette tulevad. Me kõik oleme alustanud kusagilt väheste teadmistega ning pidevalt arenenud, kuid see areng ei ole kunagi toimunud üksinda – alati on keegi meile toeks olnud. Seega ei tohiks ametnik või otsustaja suhtuda noortesse inimestesse kui kellessegi, kes asjadest aru ei saa. Ametniku või otsustaja ülesandeks on noortele asi selgeks teha nende jaoks arusaadavates vormides, et noored oleksid reaalselt kaasatud.

Noortevolikogu jätkusuutlikku tegutsemist toetab kohalik omavalitsus vastavalt valla- või linnavolikogu kehtestatud korrale. Jätkusuutlikku tegutsemise tagamiseks on erinevaid viise –  tugi noorsootööga tegelevalt spetsialistilt eesmärkide saavutamiseks, kindel eelarve tegevuste elluviimisel ning ruumid töö koordineerimiseks.

Muuhulgas valla- või linnavolikogu ülesandeks on noortevolikogu olemasolul temaga konsulteerida noorsootöö kavandamist, teostamist ja hindamist. 

Noortekogud maakondlikul tasandil

Noortekogu on maakondlikul tasandil tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu. Noortekogu eesmärgiks on maakondlikul tasandil arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid, sh toetada ka kohaliku tasandi noortevolikogude tööd 

Noortekogu lähtub oma töös kõikidest kohalikest omavalitsustest maakonna piires. Eesmärkide saavutamiseks töötab noortekogu sarnaselt noortevolikogule. 

Allikkas: Eesti Noorteühenduste Liidu veebileht.

Eesti_Noorteühenduste_Liidu_logo

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. 

Skip to content