fbpx

Kas sina tead, millega tegeleb Eesti Noorteühenduste Liit?

Eesti Noorteühenduste Liit ehk ENL asutati 2002. aastal ning tegemist on katusorganisatsiooniga, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. Meie peamine eesmärk on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ning seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

ENLi võrgustikku kuulub hetkel ligi 130 noorteühendust ja osaluskogu. Oleme veendunud, et meie liikmete hulgast leiab iga noor endale sobiva organisatsiooni, kus osaledes võid leida sõbrad kogu eluks, arendada enda sotsiaalseid oskuseid, saada osa rahvusvahelistest võimalustest, omandada praktilisi erialateadmisi või miks mitte, võimaluse kaitsta oma huve.

ENL korraldab erinevaid noorte osalust toetavaid koolitusi, võrgustiku kohtumisi, kampaaniaid ja projekte ning on esindatud mitmetes nõukodades ja otsustuskogudes, mis tegelevad noortevaldkonna arendamisega Eestis. Räägime kaasa erinevatel noori puudutavatel teemadel nagu näiteks tööhõive, keskkond ja haridus. Nendel teemadel on võimalik noortel kaasa rääkida ka läbi ministeeriumite juurde loodud noortenõukogude, mille tegevust ENL koordineerib või siis läbi noordelegaatide programmide, mis võimaldavad teha Eesti noorte hääle kuuldavaks ka rahvusvahelisel tasandil.

ENL veab eest ka Noorte Osaluse Fondi, mille eesmärk on toetada noorte osalemist oma kodukoha otsuste tegemises ja võimalust kaasa rääkida enda jaoks olulistel teemadel. Fondist on võimalik raha taotleda erinevateks tegevusteks, mille tulemusena saavad noored oma arvamust avaldada, enda huvide eest seista või teistelt osaluskogudelt õppida.

Lisaks eelnevale on ENLi üks suurimaid tegevusvaldkondi noorte osaluse arendamine Eestis. See hõlmab nii noorte, noorsootöötajate kui ka ametnike teadlikkuse tõstmist noorte kaasamise osas kui ka osaluskogude loomist ja toetamist kõikjal Eestis. Läbi nende tegevuste näeme palju tegusaid noori ja noortemeelseid, kes mõjutavad ja muudavad ühiselt tegutsedes ühiskonda paremuse suunas.

Me usume, et iga teekond saab alguse unistusest. ENL tegutses järjepidevalt 10 aastat selleks, et juba 16- ja 17-aastastel noortel oleks võimalik anda oma panus kohalikel valimistel. Kohalikel valimistel 2017. aastal see võimalus lõpuks noortel avanes ning saame seda pidada oma suurimaks töövõiduks. Alates 2023. aasta sügisest tegutseme selle nimel, et valimis- ja kandideerimisiga langetataks ka riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel.

Rohkem infot Eesti Noorteühenduse Liidu tegemiste kohta leiad siit.

Artikli on koostanud Eesti Noorteühenduste Liit 2023. aastal.

Fotod: Eesti Noorteühenduste Liit.

Skip to content