Kas sina tead, millega tegeleb Eesti Noorteühenduste Liit?

Eesti Noorteühenduste Liidu ehk ENLi peamine eesmärk on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

ENL korraldab noorte osalust toetavaid kampaaniaid ja projekte ning on esindatud mitmetes nõukodades ja otsustuskogudes, mis tegelevad noortevaldkonna probleemidega Eestis. On just ENLi teene, et kohalike omavalitsuste valimisel langetati valimisiga.

ENL tegutses järjepidevalt 10 aastat selleks, et juba 16- ja 17-aastastel noortel oleks võimalik anda oma panus kohalikel valimistel. 2017. aastal see võimalus lõpuks avanes ning selle üle tunneb uhkust kogu ENLi kollektiiv, kes on tegutsenud selle nimel, et põhiseaduse muudatus ellu viidaks.

ENL räägib kaasa ka noorte tööhõive teemadel ning järjest enam ka haridusküsimustes. Näiteks, milline peaks olema karjääriõppe mudel, kas gümnaasiumis võiks olla praktika või kuidas tagada mitteformaalse õppe kogemuste arvestamine formaalõppes.

ENL veab eest Noorte Osaluse Fondi, mille eesmärk on toetada noorte osalemist oma kodukoha otsuste tegemises ja kaasa rääkimist enda jaoks olulistes teemades. Fondist on võimalik raha taotleda erinevateks tegevusteks, mille tulemusena saavad noored oma arvamust avaldada ja enda huvide eest seista.

Lisaks eelnevale on ENLi üks suurimaid tegevusvaldkondi noorte osaluse arendamine Eestis. See hõlmab nii noorte, noorsootöötajate kui ka ametnike teadlikkuse kasvatamist noorte kaasamise osas kui ka osaluskogude loomist ja toetamist kõikjal Eestis.

Rohkem infot: www.enl.ee.

Artikli on koostanud Eesti Noorteühenduste Liit 2020. aastal.

Skip to content