fbpx

Enesehinnangust ning selle mõjudest meie igapäevaelus

Enesehinnang seab paika selle, mis on inimese arvamus iseendast ning kuidas ta end väärtustab. Terve eluea jooksul mõjutavad erinevad aspektid inimese enesehinnangut, näiteks avaldavad mõju lapsepõlves toimunu, ühiskond me ümber, […]

Mis on noorte osalus ja ettevõtlikkus?

Noorte osalus kui noorte poolne kaasarääkimine, soovide väljendamine ning oma hääle kuuldavaks tegemine ja noorte ettevõtlikkus kui noore enda algatused, ideed, tegevused ja nende elluviimine, just selliselt nagu noored ise […]

Skip to content