fbpx

Kriisiolukord: aktuaalsed mõisted ja selgitused

Hetkel käivad uudistest läbi erinevad sõjaga või sõjaga seotud mõisted ja väljendid, mis ei pruugi olla alati kõigile arusaadavad ja selged. Järgnevad mõistete seletused on Teeviit kokku pannud Eesti keele […]

Mis on trollimine?

Trollimine konkreetsemalt on internetipõhistes suhtluskanalites provotseeriv ja viha külvav tegevus. Anonüümselt postitajale või kommenteerijale on oluline külvata viha ja segadust; solvata ja haavata teisi internetikasutajaid, kasutades valesid ja emtsoionaalselt laetud […]

Kes on pagulane, põgenik, immigrant?

Tihti kuuleme mõisteid nagu põgenik, pagulane, immigrant jne teadmata, mis nende mõistete taga tegelikult peitub. On oluline selgeks teha vajalik terminoloogi, kuna pagulasi ja varjupaigataotlejaid aetakse sageli segamini majandusmigrantidega või […]

Mis on sõda ja relvastatud konfliktid?

Kogu inimkonna ajalugu on olnud täis sõdu ja konflikte. Mis on sõda? Sõda on riikide või rahvaste vahel toimuv relvadega võitlus, mis võib kesta pikka aega. Sõjad muudavad inimõiguste reeglistiku […]

Mis on humanitaarabi?

Arengumaadele antavale abile mõeldes kerkib silme ette sageli pilt toidukottidest näljastele, arstiabi, ajutised telklinnakud looduskatastroofide ohvritele või sõjapõgenikele. Eelnimetatud juhtudel on enamasti tegemist humanitaarabiga. Humanitaarabi eesmärgiks on: loodus- või inimtegevusest […]

Mis on kriisiolukord?

Kriisiolukord on pingeline (sotsiaalne, poliitiline) seisund, millega kaasneb ähvardavalt järsk muutus. Riigi julgeolekut või elanike turvalisust ohustav olukord.  Eestis on kriisiolukorrad enamasti seotud erakordsete loodusnähtustega – äärmuslikult külm või kuum […]

Küberturvalisus kriisi ajal

Kriisi ajal on oluline olla tähelepanelik arvuti- ja nutiseadmete kasutamisel. Küberturvalisus algab Sinust ning saad ise palju ära teha, et sa ei satuks küberrünnaku ohvriks alustades isikliku info mittejagamisest kuni […]

Mis on Kaitsevägi?

Kaitsevägi on Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuv sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mille peamine ülesanne on tagada valmisolek riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega.   Riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, […]

Mis on Kaitseliit?

KAITSELIIT on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid. Kaitseliit on 1918. aasta 11. […]

Mis on Nato?

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonile (NATO) pani 1949. aastal aluse Põhja-Atlandi leping, mida tuntakse ka Washingtoni lepingu nime all. Praegu on NATO liikmeid 29. https://www.youtube.com/watch?v=BxdJ9vjsjWk Asutajaliikmed on Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Island, […]

Mis on ÜRO?

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on 193 riiki ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mille alguskuupäevaks võib lugeda 24. oktoobrit 1945, mil jõustus ÜRO põhikiri. ÜRO laia tegevusvaldkonda kuuluvad rahu-, julgeoleku-, arengu- ja inimõigusküsimused. […]

Sul on mure või vajad abi?

Kui sul on mure, räägi kellelegi, keda usaldad. Oleme kokku koondanud kontaktid, kust saab nõu ja abi küsida: Kui kellegi elu või tervis on vahetult ohus, siis helista viivitamatult  112.  […]

Mida teha või kuhu pöörduda kriisi korral?

Kriis võib tekkida nii isiklikul kui sotsiaalsel tasandil. Igal juhul toimub inimese elus pingeline muutus, mis pöörab kogu arusaamise endast ja ümberringi toimuvast pea peale ning varasemad toime tulemise viisid […]

Skip to content