Rahvaalgatus.ee – kellele ja miks?

Rahvaalgatus.ee-l saab koostada pöördumisi, millele saab koguda tuhandeid digiallkirju. Jah, päris allkirju, mitte e-postiaadresse või muid andmeid.

Seda on vaja teha selleks, et esitada Riigikogule ühiseid pöördumisi. Näiteks on praeguseks jõudnud rahvaalgatus.ee lehelt riigikogule ettepanekuna apteegireformi muutumiseks, koolikogukonnale suuremate õiguste andmiseks, Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise ning mahetoodangute hinna langetamise eelnõu.

Eestis on selline vähetuntud (veel! – sest nüüd te hakkate ju kõik seda võimalust kasutama :)) seadus. Nimelt saavad kõik Eesti 16+ aastased alalised elanikud esitada Riigikogule ettepanekuid, millele on kogutud 1000 inimese toetus ja Riigikogu peab seda päriselt menetlema. Noorte teemasid seni ei ole eriti olnud. Ei tea küll miks? Kas pole ideid või ei osata digiallkirjastada?

Nüüd on sinu võimalus teha ajalugu ning viia riigikogusse just need teemad, mis päriselt just noori huvitavad!  

Selleks  pane kirja konkreetne ettepanek, kutsu teisi kaasa arutama, koosta ühiselt pöördumine, kogu sellele vähemalt 1000 digiallkirja ning saadan see Riigikogule arutamiseks. Rahvaalgatus.ee keskkonnas saab jälgida ka hiljem, mis on saanud eelnõust – milline komisjon seda parasjagu arutab ning mis on nende arvamus sellest ning kas pöördumine muutub seaduseelnõuks.

Nüüdsest, kui sa oled sellest teada saanud, siis ära kiru enam valitsust sõprade seltsis, vaid koosta enda pöördumine riigikogule, et nii maailma muuta. Vaata juba loodud algatusi siit: https://rahvaalgatus.ee/initiatives

Artikli on koostanud Teeviit sisuloome tiim koostöös Eesti Koostöö Koguga

Kasutatud allikas www.rahvaalgatus.ee

Artikkel on avaldatud 2021. aastal

.

Skip to content