fbpx

Pane varasemad õpingud ja töökogemus enda kasuks tööle

Varasemad õpingud ja töökogemuse saab haridust omandades või kutset taotledes enda kasuks tööle panna. Kuidas? Vastus on VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine.

Arvestada võib eelnevalt tasemehariduses omandatud või täienduskoolituse käigus õpitut, aga ka töökogemusi. Näiteks suhtlemis- ja praktilisi oskuseid ja spetsiifilisi kompetentse. Otsuse kas, kuidas ja mil määral neid õppekava täitmisel või õpimoodulite arvestamisel kasutada, teeb konkreetne õppeasutus kindlatest kriteeriumidest lähtudes. Kui taotleja pädevused esitatud nõuetele vastavad, arvestatakse neid vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmisel või kutse andmisel.

Nii on võimalik näiteks õpingud kiiremini läbida, vältida juba omandatu üleliigset kordamist ning õppetöös keskenduda ainult olulisele ja uute teadmiste-oskuste omandamisele.

  • Võtmesõnaks on siin õppimise mõiste. Õppimise all mõistame sageli vaid õppetööd klassiruumis või auditooriumis. See ei ole aga nii – me õpime kogu aeg ja igal pool. Töötades, igapäevaseid tegevusi tehes ning õhtul hobidega tegeledes või raamatut lugedes õpime erinevaid asju, mida rakendame erinevates kontekstides, ning suur osa nendest teadmistest ja oskustest antakse edasi ka haridusasutustes.
  • VÕTA abil on võimalik muuta juba olemasolevad teadmised ja oskused nähtavaks ning arvestada neid õppekava täitmisel. Näiteks kui keegi on töötanud samas valdkonnas mitu aastat, on ta kindlasti omandanud oskusi ja teadmisi, mida on võimalik arvestada tema õppekava raames, kui ta otsustab samas valdkonnas ka formaalhariduse omandada.
  • VÕTA ei ole kohustus. Kogu taotlusprotsess on vabatahtlik. Soovi korral on alati võimalus läbida kõik õppeained, mis on juba minevikus sooritatud või mille sisu on muul viisil eelnevalt omandatud. VÕTA pakub õppijale võimaluse õpinguid lühendada ning muudab selle kaudu kõrghariduse kättesaadavamaks, kuid selle võimaluse rakendamine sõltub juba inimese enda soovist.

Võta kohta saad rohkem lugeda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist ning lisatud viidetest. Kindlasti tasub lisainfot küsida ka haridusasutusest, kuhu on plaan sisse astuda.

Artikli kirjutas noorteinfoportaali Teeviit tiim.

Skip to content