fbpx

Millega arvestada tööle minnes?

Suvel kavatsevad paljud noored tööle asuda või otsivad esimest töökohta. See võib olla põnev, kuid ka ärevust tekitav aeg. Tööle minemine ei pruugi olla sama lihtne kui koolis käimine. Enne tööle asumist on hea üle korrata mõningad soovitused, millele peaksid tähelepanu pöörama.

Vali töö, mis sulle meeldib ja sobib

Kaalu hoolikalt, milline töö ja töötingimused sulle paremini sobivad. Mõtle, kas eelistad tööd, mis võimaldab sul keskenduda ka õppimisele, või eelistad ajutiselt keskenduda vaid tööle. Lisaks, kaalu, kas oled valmis tegema tööd, mis nõuab nii füüsilist kui vaimset pingutust. Samuti, kuidas suhtud töösse, mis võib aeg-ajalt muutuda monotoonseks või tüütuks. Arvesta ka sellega, kas eelistad kindlat töögraafikut või muutuvat tööaega ning kas eelistad töötada ühes kohas või liikuda ringi.

NB! Kui oled alaealine, siis tea, et tööandja ei tohi sinuga sõlmida töölepingut ega lubada sind tööle, mis

  • ohustab sinu tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu;
  • ületab sinu kehalisi ja vaimseid võimeid;
  • ohustab sinu kõlblust;
  • sisaldab ohte, mida sa ei suuda kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu õigel ajal märgata ega ära hoida.

Veendu, et tööandja on usaldusväärne

Tööle minekul on väga tähtis teada oma tööandjat ja tema usaldusväärsust. On oluline, et tööandja majandustegevus oleks kasumlik, ta peab kinni kokkulepetest, hoolitseb töötajate arendamise ja koolitamise eest ning tal ei ole probleeme töötasu ja maksete maksmisega. Enne kui otsustada, uuri kindlasti tööandja tausta. Vajalikku teavet ja head nõud saad kindlasti ka pereringis ja sõpradelt, kuid ettevõtte tausta saad ise kontrollida näiteks e-äriregistrist ja krediidiinfost. Kui näed, et ettevõttel on maksuvõlad, ei pruugi ta ka sulle töö eest tasu maksta.

Proovipäev ja vabatahtlik töö

Sageli pakutakse noortele töötajatele esmalt võimalust n-ö töötegemist proovida või tulla mõneks ajaks appi vabatahtlikuna. Seejuures ütleb tööpakkuja, et kui kõik sujub ja tööga hakkama saad, makstakse ka raha ja hiljem sõlmitakse leping. Tea, et selline pakkumine ei ole tegelikult seadusega kooskõlas.

Töötaja sobivuse hindamiseks näeb töölepingu seadus ette katseaja. Tööandja hindab katseaja kestel töötaja sobivust kokkulepitud töö tegemiseks ning töötaja
saab katseajal välja selgitada oma võimed ja valmisoleku konkreetsel töökohal töötada. Katseaeg annab pooltele võimaluse jõuda selgusele, kas sõlmitud töösuhe
vastab nende ootustele.

Tööandjal ei ole õigust nõuda proovipäevadel tasuta töö tegemist. Vaid juhul, kui proovipäevale minnakse oma tulevast töökohta ainult vaatlema ning tööülesandeid ja reaalset tööd ei tehta, ei pea tööandja selle eest maksma.

Julge küsida ja läbirääkimisi pidada!

Ole julge küsima küsimusi nii enne lepingu sõlmimist kui ka pärast seda. Kindlasti peab enne tööle asumist uues töökohas selgeks õppima õiged töövõtted. Tööle asudes küsi tööandjalt julgelt infot väljaõppe kohta, kes ja millal sind juhendab ja vajalikke töövõtteid õpetab. Kui töö käigus tekib lisaküsimusi või midagi jäi esimesest seletuskorrast arusaamatuks, siis ära karda kunagi uuesti või juurde küsida!

Eelista töölepingut ning sõlmi kõik kokkulepped kirjalikult

Tööd tehakse reeglina töölepingu alusel, kuid selleks võib sõlmida ka töövõtulepingu või käsunduslepingu. Erinevate lepingute kohta saad täpsemalt lugeda noore töötaja meelespeas (lk 7).

Tööleping tuleb sõlmida kohe ja kirjalikult. Ära ole nõus ettepanekuga teha leping suuliselt või kunagi hiljem. Ainult kirjalikult sõlmitud tööleping aitab tagada sinu õigusi juba esimesest tööpäevast. Kui tööleping sõlmitakse tavaliselt tähtajatult, kuid hooaja- ja projektipõhisteks töödeks saab alati sõlmida ka tähtajalise töölepingu. Tea, et tööandja on kohustatud pärast töölepingu allkirjastamist andma sulle sellest ühe eksemplari.

Alaealised peavad tööle minekuks saama vanema loa

Kui oled 7–17aastane, siis tea, et enne töölepingu sõlmimist on vaja, et avaldaksid soovi tööle asuda ja sinu seaduslikud esindajad (ema või isa) oleksid sellega nõus. Lapsevanemalt nõusoleku küsimine on tööandja kohustus.

Lõpetuseks: kui sa käid veel koolis, siis ära jäta õppimist unarusse!

Suvel töötamine on hea võimalus kogemuste saamiseks, lisaks ei sega see kooliskäimist. Kuid kui otsid pikemaajalist tööd, siis pea meeles, et sinu kui õppija jaoks on siiski kõige olulisem õppimine. Tööd jõuad teha suurema osa oma elust!

Skip to content