fbpx

Kogemuslugu Omariga: kõik tuleb sammhaaval

Veebruarikuus on noorteinfoportaal Teeviit keskendunud ettevõtlikkuse teemade kajastamisele. Täna oleme teinud kogemusloo Omari Loid, keda võib nimetada hunt kriimsilmaks, sest tegevusi jätkub tal erinevates valdkondades. Omari ise tutvustab end nii:

Olen hingelt teaduse populariseerija ning ettevõtja, kelle soov on inspireerida tulevasi maailmamuutjaid. Olen rohujuure tasandilt üles ehitanud Eesti sigaägedaima teadust populariseeriva ettevõtte Kolm Põrsakest ning hetkel olen haridustehnoloogia iduettevõtte Praktikal Education eestvedaja.

Kust sai alguse sinu tee ettevõtluse poole?

Ettevõtja pisik jõudis minuni põhikooli ajal, mis möödus mul Elvas. Noortekeskuse kaudu jõudsin Elva Noortevolikogu koosseisu ja hiljem selle eestvedajaks. Juba tollal ümbritsesin end ennekõike selliste noortega, kellel olid põnevad ideed ning piisavalt tahet ja uudishimu neid ka ellu viia. See avas ukse noorsootöö ja projektide põnevasse maailma. Korraldasime erinevaid üritusi nii endale kui ka linna noortele. Selle kõrval täitsime muidugi ka noortevolikogu põhilist rolli ehk tegime noorte hääle linnavalitsuses kuuldavaks.

Ka pärast põhikooli lõpetamist jäin edasi tegutsema noortevaldkonnas, seda siis juba Tartus. Lõpuks olin ka Tartu Noortevolikogu eestvedajana. Olime Tartu Noortevolikogu meeskonnaga edukad, mida märkasid ka teised noorteorganisatsioonid, kes tulid nõu ja abi otsima. Sellest sündiski minu esimene koolitusettevõtte NoorJuht, mille asutasin juba 11. klassi lõpus.

Millist nõu annaksid noorele, kes sooviks olla aktiivne aga ei leia päris enda rada?

Päris enda asja leidmine on äge. On tõesti suurepärane tunne teha seda, mis sind kõnetab ning inspireerib. Enda asja leidmine on omaette teekond ning iga inimese jaoks personaalne. Päris huvist tegevuse vastu saab aru alles siis, kui sellega ka sügavamalt tegeleda ning jõuda esimeste raskete hetkedeni. Kui need raskused ületada ning pärast tahad veel teemaga edasi tegutseda, siis võibki see just sinu asi olla. Igal juhul tuleb olla uudishimulik ja katsetada erinevaid huvisid.

Kui vaadata enda teekonnale tagasi, siis kõik tuleb sammhaaval. Keegi ei ole üleöö ettevõtja, selleks tuleb läbida teatud sammud. Väikestest asjadest alustades – mõttekaaslaste leidmine, võrgustiku kasvatamine, koostöösuhete loomine, erialakirjanduse lugemine, teiste kogemuste kuulamine – jõuab lõpuks selleni, et sul on piisavalt teadmisi, kogemusi ja inimesi, mille ja kelle abil tulemuseni jõuda. Loomulikult peab endal olema teatavad isikuomadused – järjepidevus, sihikindlus ja teadmine, et väikesed ebaõnnestumised on suurte õnnestumiste osa. 

Räägi veidi enda ettevõttest. Kui raske on üldse ettevõtet luua? Mida selleks tegema peab?

Alustan taustast. Keerulisemate loodusteaduslike ainete nagu füüsika ja keemia õppimine ei ole noortele tihti meeldiv, neid peetakse raskeks ega osata näha omandatavate teadmiste praktilist väärtust. Selle peamiseks põhjuseks on liigselt teooriakesne metoodika, mis ei võimalda lastel õpitava ja reaalse elu vahel piisavaid seoseid luua ja huvi tekitada.

Tulemuseks on keerulisemate loodusteaduslike ainete ülikoolis edasiõppijate väike arv, samuti gümnaasiumilõpetajate madal huvi inseneriteaduste vastu. Nimetatud valdkondade kraadiõppe lõpetanud spetsialistide vähesus omakorda pärsib arenguvõimalusi tootmise- ja tööstusvaldkonnas ning teadus- ja arendustegevustes, kahandades pikemas perspektiivis riigi konkurentsivõimet.

Kõige selle foonil oli Praktikali loomine loomulikult paras väljakutse. Praktikal sündiski soovist võimestada õpetajaid, et inspireerida seekaudu tulevasi insenere ja teadlasi ning liikuda üldiselt teaduspõhisema ühiskonna poole. Usume, et Praktikal toob sära silma nii õpetajale kui ka õpilasele.

Ettevõtte loomine kui juriidilise isiku registreerimine ning sellega seonduv on Eestis tõesti lihtne ja kiire. Ettevõtte loomine aga ei tee veel kellestki ettevõtjat – midagi peab päriselt ka tegema, looma mingisugust väärtust. Ühe lausega öeldes – tuleb leida piisavalt levinud probleem, mida suudad lahendada ning selle lahendamise eest saadud tulu on suurem kui selleks tehtud kulud. Päriselt on ettevõtluse maailm eksponetsiaalselt keerulisem, aga kõige keskmes on kellelegi mingisuguse väärtuse pakkumine.

Millised on olnud suurimad raskused ja võidud?

Nii kõige suurem võit kui ka raskus on enda pidev arendamine ja endasse uskumine. Ettevõtjana kannan erinevad rolle – juht, asutaja, mentor, arendaja, juhendaja, esineja, koristaja, kokk, kondiiter ja keevitaja. See tähendab, et päris tihti on vaja olnud ise midagi ära teha, kuna veel ei ole meeskonda või investoreid, kes sinusse piisavalt usuvad. Kui sa aga ise endasse ei usu, siis ei usu teised ka, mistõttu tulebki tihti lihtsalt käised üles käärida ja teha, mida vaja. 

Ettevõtte kasvades on Iga liituv meeskonnaliige on suur võit, sest tegemist on oma ala asjatundjatega, kes oma oskused ja teadmised panevad meie eesmärgi saavutamisse. See on päris võimas tunne, kui ükshetk mõistad, et SInu ümber on kogunenud inimesed, kes ühises usus tegutsevad.

Kuidas on COVIDI kriis sind mõjutanud?

See on minu esimene suurem kriis ettevõtjana. Kriisi alguseks oli mul suuresti selge, et ettevõtjana võibki päevapealt maailm muutuda. See ka suuresti juhtus. Korraldasime mõne nädalaga enda tooted ja teenused ümber, et pakkuda neid vastavalt kehtivatele tingimustele. Lisaks nägime olukorrast tulenevalt uusi võimalusi ning lõime meeskonnaga ka uusi lahendusi. Kõige selle juures ongi selline emotsionaalne valmisolek minu arust oluline, et asjad muutuvad ning tuleb valmis olla muutuma. Tänaseks me enam ei suhtu tegemistesse nii, et miski on mööduv ja ajutine, vaid oleme oma teenused ja tooted teinudki nii paindlikuks, et töötaks nii ühes kui teises olukorras.

Kuidas sina sead endale eesmärke? Äkki nippe noortele?

Enda meeskondades kasutan eesmärkide seadmiseks OKR raamistiku. Olulisena tooks esile mõtte – sa saad seda, mida sa mõõdad. Kui tead, mida tahad, siis on vaja ka mõistmist, kuidas hindad,eesmärgi saavutatust. Samas kui keskendud ainult konkreetsele mõõdikule, siis võib laiem eesmärk saavutamata jääda. 

Eesmärkide seadmise viisid on muidugi individuaalsed – mis töötab ühele, ei pruugi töötada teistele. Maailm koos oma infoga on internetis valla, mistõttu soovitan otsida ja katsetada, sest tänaseks on juba päris palju tööriistu ka selleks, kuidas eesmärgistada ja mõõta. Eesmärkide seadmisel tuleb lähtuda aga sellest, et need ei oleks ebarealistlikud ning samuti ei tohi enda vastu karm olla, kui need saavutatud ei saa seatud ajaks. Siis on jälle analüüsi ja õppimise koht.

Kuidas näed enda tulevikku?

Tulevikku ma ennustada ei oska, aga unistada küll. Mul on ainult üks lihtne unistus – soovin olla siiralt õnnelik, hea tervise juures ning teha midagi tähendusrikast. Üritan suuremaid valikuid tehes sellele unistusele mõelda ning teha sellise otsuse, mis liigub unistuse suunas.

Mida soovitaksite noortele, kes alles mõtlevad ettevõtte või õpilasfirma loomise peale? Milliseid nippe annaksid noorele ettevõtte loomisel?

Tee see ära. Kogemus on see, mis arendab ning viib edasi. Kui ei tea, kust peale hakata, siis alusta näiteks mentori ja mõttekaaslaste leidmisest, samuti sebi end töövarjuks kohtadesse, kust sul on miskit selle tarbeks õppida ning ka kontaktivõrgustiku kasvatamiseks. Oluline on olla kirega asja juures, sest selle tunnevad ära kõik tulevased partnerid, kliendid ja investorid.

Küsis noorteinfoportaal Teeviit sisuloome- ja koostöösuhete tiimi koordinaator Maris Praats

Artikkel on avaldatud 2022. aastal.

Skip to content