fbpx

Nutisõltuvus liikluses: kui juhid, siis juhi

Nutiseadmed on igapäeva elu osa nii koolis, tööl, kodus kui ka hobidega tegeledes. Liikumine ja liiklemine kuulub ju ka igapäeva tegevuste hulka. Aga kui panna kokku nutiseadmete kasutamine liiklemisega saame ohtliku kombinatsiooni. Kuidas on õige tegutseda?

Tänaval liiklev inimene on justkui kohal, kuid tema meeled on seotud hoopis telefonis sõbraga vestluse juures ja liikluse jälgimine on teisejärguline. Kerged eksimused liikluses võivad kaasa tuua raskeid tagajärgi endale või teistele.

On teada, et inimene ei suuda mitut tähelepanu nõudvat tegevust samaaegselt veatult teha – isegi kui me usume, et me suudame ja saame, siis tegelikult hajub kahte asja korraga tehes tähelepanu kas ühelt või teiselt! Kõrvalised ja liiklemist segavad tegevused on ohtlikud, kuna hajutavad tähelepanu, mida on liigeldes väga vaja. Kõrvaliste tegevuste tõttu juhtunud liiklusõnnetusi on võimalik ära hoida, kui oleksime jalakäijate või juhtidena liigeldes „kohal“.

Kuidas tähelepanu hajub?

  1. Pildiliselt – pilk on liikluse jälgimisest eemal, nt sotsiaalmeedia jälgimine, veebis uudiste lugemine.
  2. Heliliselt – kuulmismeel on häiritud, nt muusika kuulamine ja videote vaatamine.
  3. Käeliselt – juhi ei hoia mõlemat kätt roolil või juhtraual, nt sõnumite kirjutamine, söömine.
  4. Tunnetuslikult – liikleja mõtted on mujal kui liikluses, nt elav vestlus telefoni teel või sõpradega koos liigeldes.

Nutisõltuvusest eestlaste seas!?

2020. aastal tellitud küsitlusuuringutest selgus, et mobiiltelefoni on kasutanud mootorsõiduki juhtimise ajal 66% sõidukijuhtidest ning 61% 10.–14.-aastastest jalgrattaga sõitvatest lastest on tegelenud viimase 12 kuu jooksul sõidu ajal kõrvaliste tegevustega.

Mootorsõidukijuhtidel on roolis mobiiltelefoni kasutamise tõttu tekkinud hetkeline tähelepanu hajumine liikluselt (58%) kui ka sõidurajalt kõrvale kaldumine (44%).

10.–14.-aastased jalgratturid on kõrvaliste tegevuste tõttu kõige enam kukkunud (20%), vähem on tagajärjeks olnud sõidurajalt kõrvale kaldumine, kellelegi või millelegi otsa sõitmine või autodele ette keeramine.

Rohkem infot www.liikluskasvatus.ee.

Ole teistele liiklejatele eeskujuks ja väldi liigeldes kõrvalisi tegevusi nii jalakäija, jalgratturi, kergliikuri- või mootorsõidukijuhina.

Artikli kirjutas Transpordiamet

Skip to content