Nutisõltuvus liikluses: kui juhid, siis juhi

Nutiseadmed on meie tavapärane elu osa nii koolis, tööl, kodus kui ka hobidega tegeledes. Liikumine ja liiklemine kuulub samuti meie igapäeva tegevuste hulka. Ühendades nutiseadmete kasutamise liiklemisega saame aga ohtliku kombinatsiooni. Tänaval liiklev inimene on justkui kohal, kuid tema meeled on seotud hoopis telefonis sõbraga vestluse juures ja liikluse jälgimine on teisejärguline. Kerged eksimused liikluses võivad kaasa tuua raskeid tagajärgi endale või teistele.

On teada, et inimene ei suuda mitut tähelepanu nõudvat tegevust samaaegselt veatult teha. Kõrvalised ja liiklemist segavad tegevused on ohtlikud, kuna hajutavad tähelepanu, mida on liigeldes väga vaja. Kõrvaliste tegevuste tõttu juhtunud liiklusõnnetusi on võimalik ära hoida, kui oleksime jalakäijate või juhtidena liigeldes „kohal“.

Kuidas tähelepanu hajub?

Pildiliselt – pilk on liikluse jälgimisest eemal, nt sotsiaalmeedia jälgimine, veebis uudiste lugemine.

Heliliselt – kuulmismeel on häiritud, nt muusika kuulamine ja videote vaatamine.

Käeliselt – juhi ei hoia mõlemat kätt roolil või juhtraual, nt sõnumite kirjutamine, söömine.

Tunnetuslikult – liikleja mõtted on mujal kui liikluses, nt elav vestlus telefoni teel või sõpradega koos liigeldes.

Nutisõltuvuses eestlaste seas!?

2020. aastal tellitud küsitlusuuringutest selgus, et mobiiltelefoni on kasutanud mootorsõiduki juhtimise ajal 66% sõidukijuhtidest ning 61% 10.–14.-aastastest jalgrattaga sõitvatest lastest on tegelenud viimase 12 kuu jooksul sõidu ajal kõrvaliste tegevustega.

Mootorsõidukijuhtidel on roolis mobiiltelefoni kasutamise tõttu tekkinud hetkeline tähelepanu hajumine liikluselt (58%) kui ka sõidurajalt kõrvale kaldumine (44%).

10.–14.-aastased jalgratturid on kõrvaliste tegevuste tõttu kõige enam kukkunud (20%), vähem on tagajärjeks olnud sõidurajalt kõrvale kaldumine, kellelegi või millelegi otsa sõitmine või autodele ette keeramine.

22. märtsil algab Transpordiametil „Kui juhid, siis juhi“ kampaania, eesmärgiga juhtida liiklejate tähelepanu kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele. 

Rohkem infot liikluskasvatus.ee.

Ole teistele liiklejatele eeskujuks ja väldi liigeldes kõrvalisi tegevusi nii jalakäija, jalgratturi, kergliikuri- või mootorsõidukijuhina.

Artikli koostas Transpordiamet.

.

Skip to content