fbpx

NATO SÕNAUS ehk julgeoleku- ja kaitsepoliitika sõnavõistlus 2024

Eesti NATO-ga liitumise 20. aastapäeva tähistamiseks kuulutasid Välisministeerium, Kaitseväe Akadeemia ja Kaitseministeerium välja julgeolekupoliitika ja riigikaitse sõnavõistluse, mille eesmärk on eestikeelse oskussõnavara arendamine ning terminiarenduse populariseerimine.

Võõrkeelte, iseäranis inglise keele mõju tõttu esineb ameti- jt tekstides kohmakaid, võõrkeelt tarbetult kopeerivaid sõnu, mis teevad teksti raskepäraseks. Sageli kohtab inglise-eesti segakeelt või siis kasutatakse kohmakat sõna või sõnaühendit, mis hägustab nii lause kui ka teksti mõtet. Võistlusega soovitakse leida uusi eestikeelseid sõnu nende mõistete tähistamiseks, millele eesti keeles kõigiti sobivat omasõna veel pole. Nendeks sõnadeks on:

  1. Delist, de-list
  2. Drafting
  3. Forward defence
  4. Julgeolekuarhitektuur (security architecture)
  5. Mitteriiklik toimija (non-state actor)
  6. Rotatsioon, roteerumine (rotation)
  7. Tasking

Võistlusel osalemine

Uusi sõnu oodatakse hiljemalt 30. juuniks 2024. Sõnavõistlusel osalemiseks tuleb täita esitusvorm. Palume lisada ka põhjendused, miks on just see sõna esitaja arvates sobiv. Keelendeid hindab keele- ja erialaekspertidest koosnev žürii. Hindamine on anonüümne. 

Võitjad ja auhinnad

Parimad sõnad kuulutatakse välja 2024. aasta arvamusfestivalil, mis toimub 9.–10. augustil Paides. Parimate sõnade esitajatele on tänutäheks auhinnad. Võistluse peaauhind on reis Brüsselisse ja seal asuva NATO peakorteri külastus.

Skip to content