fbpx

Mis on skautlus ja miks sellega tegeleda?

Eesti Skautide Ühingu eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks kogukonna liikmeteks.

Millega täpsemalt tegeletakse?

  • Skautide iganädalane tegevus toimub väikestes gruppides, kus koolitatud skaudijuhi toel viiakse ellu seiklusi maal ja linnas, uuritakse ja avastatakse end, oma kogukonda ning laiemalt ühiskonda enda ümber. Läbivalt iga tegevusega toetame noorte oskust märgata end ümbritsevat, teha midagi paremaks ning panustada nii enda kui end ümbritseva kogukonna arengusse.
  • Olulist rõhku pannakse looduse tundmisele ja –hoiule ning juba noorest east õpetatakse liikmetele keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Samavõrra olulisena arendatakse ka noorte oskusi looduses hakkama saada. Läbi skautluses tegutsemise saab iga noor jõukohase võimaluse võtta vastutust ning näha ja kogeda seeläbi laia valikut võimalusi enda arendamiseks, mis võib olla suunda andvaks nii edasise haridustee kui elukutse valikul.
  • Regulaarselt toimuvad ka üle-riigilised koolitused, laagrid ja muud sündmused, mille raames saab panna proovile oma teadmised, õppida teistelt Eesti noortelt ja juhtidelt juurde olulisi oskusi ning leiavad uusi sõpru. Olles osa 40-miljonilisest ülemaailmsest noorteliikumisest, on igal aastal võimalik osaleda ka rahvusvahelistel üritustel, kus saab tegutseda koos samade põhimõtete järgi tegutsevate noortega üle maailma.

Eesti Skautide Ühing, mis astutati 1995. aastal, on Eesti üks suurimaid noorteorganisatsioone, koondades pea 1200 liiget üle kogu Eesti. Ühing pakub mitteformaalset haridust poistele ja tüdrukutele alates 6. eluaastast, tuues kokku erinevate oskuste ja vajadustega noori kogu Eestist, maapiirkondadest ja linnadest, eestikeelsest ja venekeelsest keskkonnast.

Loe rohkem skautluse kohta siit.

Koostatud Eesti Skautide Ühingu allika põhjal 2018.aastal.

Skip to content