fbpx

Mis on karjäär ja milline on karjääri teekond?

Karjäär mõistena tekitab erinevaid seoseid nagu näiteks ametiredelil ülespoole pürgimine, elukutsevalik, pikad tööpäevad. Karjääri mõiste tähendus on aga viimasel aastakümnel meie ühiskonnas oluliselt muutunud.

Karjäär ja karjääriplaneerimine ei hakka enam kooli lõppedes ja tööle asudes, vaid karjääriteekond algab oluliselt varem ning karjäärist rääkides mõeldakse tänapäeval selle all midagi laiemat.

See on inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi tema elurollide omavahelises kooskõlas.

See lause võib tunduda küll esmapilgul keeruline, kuid ära muretse – tegelikult on kõik loogiline. Meil kõigil on eri aegadel ja vanuses erinevad elurollid – isiklikus elus me oleme laps, õpilane, tudeng, abikaasa, ema või isa, tööl oleme praktikant, ekspert, juht jne. Meil on ka erinevad teadmised ja oskused sõltuvalt sellest, mida me oleme õppinud ja kogenud nii elus kui tööl. Kuidas siis aga kõike neid elurolle ühendada nii, et meie karjääriteekond oleks kooskõlas ning vastaks meie soovidele, vajadustele ja ambitsioonidele? Selleks ongi oluline karjääriplaneerimine.

Kui vaatame karjääri eelkõige (töö)kogemuste aspektist, hõlmab see elukutsevalikut, koolitust, tööelu alustamist ja eneseteostust, aga ka pensionile jäämist ning tegevust pensionipõlveski. Väljendit „karjääri tegema” kasutatakse sageli kui töökohal või elukutse piires kõrgemale positsioonile jõudmist. Tegelikult on karjäär mitmekülgne teekond elu eri rollides, mitte ametialane trepp. Töö ei eksisteeri kellegi elus eraldi – inimene on näiteks abikaasa või lapsevanem ka siis, kui ta teeb tööd. Samuti ei peeta karjääri edukaks vaid suure palganumbri või ametikõrgenduse tõttu, vaid olulised on ka isiklik rahulolu, eneseareng, suhted.

Karjääriplaneerimises ja karjääris on olulised osad nii sinu väärtused ja eesmärgid, oskused ja võimed, huvid ja hobid, elurollid ning pere ja sõbrad, kui ka töö ja õppimine, enesetundmine ja eneseteostamine ning otsuste vastu võtmine.

Karjääri pole täielikult võimalik planeerida, vaid sellega tegelemine on pidev ja pikaajaline protsess. Läbi elu kestev eesmärkide seadmine, sobivate lahenduskäikude leidmine, otsuste ja valikute tegemine puudutab ka töötamist, õppimist, enesearengut.

Mida teha täna, et homme …

Kokkuvõtvalt saame öelda, et karjääri planeerimine on elu planeerimine tervikuna. Ettevalmistus elukutsevalikuks või tööturule astumiseks on vaid osa sellest tegevusest. Oma karjääri teekonna planeerimisel võta kindlast appi karjäärinõustaja või -infospetsialist, kelle abiga leida vajalikku teavet või arutleda võimaluste üle. Sa võid seda ka teha siis kui sulle tundub, et tead mida tahad. Tugi ja asjatundlikud soovitused kuluvad alati ära ja kasvõi kindluse saamiseks, et oled õigel teel.

Oluline on teada, et lõplik otsus karjääri planeerimisel jääb siiski Sinu enda teha! Karjäärispetsialist ei paku valmis lahendusi, kuigi me seda võib-olla ootame. Spetsialist saab aidata inimesel mõista oma rolli, oma vastutust, valmisoleku taset muutuste läbiviimiseks ning avardada teadlikkust võimalikest edasisest suundadest.

Kui sa ikka veel kahtled siis vaata Töötukassa julgustavat videot!

Rohkem infot karjääriplaneerimise ja -nõustamise kohta leiad ka siit:

Artikkel on koostatud noorteinfoportaali Teeviit tiimi poolt.

Skip to content