fbpx

Meediapädevuse vanasõna: „Enne mõtlen, siis jagan!“

Kas oled kunagi midagi tehes juhindunud vanasõnast „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika!“? Sama kehtib ka internetis ehk „Enne mõtlen, siis jagan!“. Ole valvas, tähelepanelik ja teadlik oma tegevusest internetis! Jälgi, mõtle ja analüüsi!

Enne mõtlen, siis jagan!

Ole teadlik, valvas ja tähelepanelik oma tegevuse osas internetis ning sotsiaalmeedias. Jaga ja levita teavet, mille sisust saad sa aru või mis on teemakohane, näiteks info õppimise või karjääri kohta. Ära kindlasti jaga ja kirjuta solvanguid, väldi sõimu ning ka isikliku info levitamist!

Isikliku info ja piltide jagamine

Ole valvas ja ära jaga sotsiaalmeedias avalikult või võõrastele inimestele isiklikku infot, näiteks pilte endast ja oma perest, kus koolis õpid, elukoht või telefoninumber. Ole teadlik, et paljud rakendused kasutavad sotsiaalmeedias või telefonis olevat teavet, jälgi oma kontoseadeid ning rakendusi, mida kasutad!

Valeuudised ja väärinfo

Väärinfo ja valeuudised võivad hakata levima internetis ning laiemalt sotsiaalmeedias valesti mõistmisest või ka pahatahtlikult. Kontrolli alati algallikaid ehk kes on info jagaja (isik, asutus) ning vajadusel pöördu info kontrollimiseks või õige teabes saamiseks täiskasvanu poole, näiteks ema-isa või noorsootöötaja.

Väljakutsed

Väljakutsetel osalemine on lõbus meelelahutus, kuid jälgi alati seda, et need ei oleks Sind ega teisi kahjustavad! Kõik väljakutsed, milles osaleda soovid, peavad olema tervisele ohutud, positiivset elamust pakkuvad ning kiusuvabad!

Mis on meediapädevus?

Meediapädevuse all mõistetakse oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis aitavad eri kanalites esitatud teavet kriitiliselt analüüsida ja hinnata ning kujundada adekvaatseid hinnanguid.

Artikkel on koostatud noorteinfoportaal Teeviit tiim 2021. aastal.

Skip to content