fbpx

Märkad ohtu? Anna sellest teada infotelefonidele!

Kuidas tagada, et meid ümbritseks turvaline keskkond? Märkad ohtu, anna sellest teada! Ole teadlik, kuidas ise turvaliselt käituda!

Meid ümbritsevad igapäevaelus peamiselt heatahtlikud, seaduskuulekad, keskkonnateadlikud, empaatilised ja muidu toredad inimesed. Meid ümbritsev keskkond on üldjuhul turvaline, arenguvõimalusi pakkuv, tervislik ja loodust säästev.

Kahjuks ei ole see alati nii, kuid selle poole pürgimiseks saab meist igaüks paljugi ära teha. Meie kõigi kohus on turvaliselt käituda ning märgata abivajajat ja talle abikäsi ulatada. Meie kõigi kohus on märgata ohtu ja sellest teada anda või abi kutsuda. Vaid nii muutub meid ümbritsev keskkond puhtamaks, säilivad metsad ja nendes elavad loomad, veekogud ja nendes ujuvad kalad. Vaid nii saame olla terved nii vaimselt kui füüsiliselt, meil on üheskoos turvaline ja hea elada, areneda ning õnnelikud olla.

Helista julgelt, kui vajad nõu või tahad teatada probleemist:

112 – hädaabitelefon. Seda kasuta siis, kui on oht elule ja tervisele ning abi on kiiresti vaja.

1313  keskkonna infoööpäevaringne valvetelefon. Helista, kui näed abivajavat looma või lindu, tead loomade julmast kohtlemisest, märkad keskkonnaalast õigusrikkumist nagu näites jäätmete viimine selleks mitte ettenähtud kohta, märkad reostusoht jms.

1510 – maanteeinfokeskus. Helista kui teel on liiklustakistus, liiklusmärgid katki, teel on hukkunud loom, teel on ohtlikud augud või muu ohtlik olukord.

1342 – Elektrilevi rikketelefon. Helista, kui on toimunud elektrikatkestus.

Tutvu lähemalt:

Päästeameti kodulehel, kus on nõuanded

 

Nutitelefoni rakendus „Anna Teada“  võimaldab teavitada nähtud heakorraprobleemidest kohalikku omavalitsust.

Rakendus “Ole valmis!” annab ülevaate, kuidas valmistuda kriisiks.

    Skip to content