Märkad ohtu? Anna sellest teada

Meid ümbritsevad igapäevaelus peamiselt heatahtlikud, seaduskuulekad, keskkonnateadlikud, empaatilised ja muidu toredad inimesed. Meid ümbritsev keskkond on turvaline, arenguvõimalusi pakkuv, tervislik ja loodust säästev. Kahjuks ei ole see alati nii, kuid selle poole pürgimiseks saab meist igaüks paljugi ära teha. Meie kõigi kohus on märgata abivajajat ja talle abikäsi ulatada. Meie kõigi kohus on märgata ohtu ja sellest teada anda või abi kutsuda. Vaid nii muutub meid ümbritsev keskkond puhtamaks, säilivad metsad ja nendes elavad loomad, veekogud ja nendes ujuvad kalad. Vaid nii saame olla terved nii vaimselt kui füüsiliselt, meil on üheskoos turvaline ja hea elada, areneda ning õnnelikud olla.

Tutvu lähemalt:

Helista julgelt, kui vajad nõu või tahad teatada probleemist:

1313  keskkonna infoööpäevaringne valvetelefon. Helista, kui näed abivajavat looma või lindu, tead loomade julmast kohtlemisest, märkad keskkonnaalast õigusrikkumist nagu näites jäätmete viimine selleks mitte ettenähtud kohta, märkad reostusoht jms.

1510maanteeinfokeskus. Helista kui teel on liiklustakistus, liiklusmärgid katki, teel on hukkunud loom, teel on ohtlikud augud või muu ohtlik olukord.

1345 kohalike omavalitsuste abitelefon. Helista, kui vajad abi ootamatute ja kiiret lahendamist nõudvate tehniliste olmeprobleemide või avariide ning katkestuste korral, näed, et linnamajanduses on midagi korrast ära, Sul on ettepanekuid omavalitsuse elu-olu parandamiseks.

112 – hädaabitelefon. Seda kasuta siis, kui on oht elule ja tervisele ning abi on kiiresti vaja.

Loe veel sarnasel teemal:

Meie partnerid

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus