fbpx

Kogemuslugu Rae Noortevolikogu esinaise Mariliisiga: “Julge oma elu juhtida!”

Oma loo on kirjutanud Hea Eeskuju finalist Mariliis, kelle eneseväljendusviisiks on nii viiuli mängimine kui ka Rae Noortevolikogu esinaiseks olemine. Lisaks sellele on Mariliis ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi abiturient, kelle eesmärgiks on igale võimalusele vastata: “JAH.”

Olen Mariliis, Gustav Adolfi 12. klassi õpilane. Minu koolitee algas Jüri gümnaasiumis, kus on loodud väga head võimalused õppimiseks ja laste loovuse arendamiseks. Kodukohas mängisin võrkpalli, tegelesin üheksa aastat rahvastantsuga ning süvendatud huvi keemia vastu ajendas mind osalema ka kooli korraldatud keemiaringis. Siiras huvi muusika vastu on mul olnud lapsest saadik ning tänu sellele meenutan sügava tänutundega koorilauluga tegelemise aastaid Eesti Raadio Laste tütarlastekooris, kus laulsin üheksa aastat, ja Ellerheinas. Viiuliõpingutega Jüris alustasin algklassis ning sellele järgnes osalemine Harjumaa orkestris kontsertmeistrina. Sellest aastast õpin Georg Otsa nimelises Muusikakooli põhiõppes interpreediks. Ma ei kujutaks oma elu ilma muusika ja Otsa koolita ette, sest muusikud on täiesti teisest kohast pärit ning ma armastan seda maailma ja selles toimetavaid pühendunud inimesi. 

Mulle tõesti meeldivad väljakutsed. Pärast põhikooli valisin edasiseks õppimiseks Gustav Adolfi Gümnaasiumi, kuna see kool on olnud pikalt minu unistus. Maja arhitektuur meenutas mulle aastaid tagasi Sigatüüka kooli (viide „Harry Potterile“)  ning ka GAG-i õpitase ahvatles mind. Gümnasistina olen loomult alalhoidlik, kooli suhtes püsib aukartus hinges põhjusel, et GAG-is õppides näen palju andekaid õppureid ja toetavaid õpetajaid õppeprotsessis jooksul. Samas, väljastpoolt tulnuna on pigem keeruline luua tugevaid sõprussidemeid ning kuna minu klassis on 39 õpilast, siis arusaadavatel põhjustel me üksteise tegemistega väga kursis pole. Nii on ka võib-olla minu tegemised koolikaaslaste eest pigem varjul. Pean siiski mainima, et on uhke tunne õppida sellises pika ajalooga auväärses koolis, nagu seda on GAG. See annab jõudu, et edasi minna.

Kogukonnaelus olen alati soovinud noorte häält kuuldavaks teha. Kodukohas elu muutmiseks on mul palju mõtteid ning pole paremat võimalust ideed teoks teha, kui ise sellesse aktiivselt panustada. Alguse sai minu teekond otsusest osaleda 9. klassis ettevõtlikkuse laagris, mil tekkis kindel teadmine ja tahtmine kandideerida Rae Noortevolikokku. Sellele järgnevatel aastatel korraldasime üritusi, organiseerisime kokkusaamisi kogukonnaelu edendamist puudutavateks arutlusteks (nt 2020 Rae Noorte konverents, 2021 Rae ettevõtlik noor, Maailma kohvik, ettevõtluslaager, sügisseminar osaluskogudes jne).

Olen alati oluliseks pidanud noorte huvide eest seismist, näiteks õpilasesinduste kokkusaamisel olen aidanud õpilasi nii kooliga seotud muredega kui ka nende probleemidele lahenduste leidmisega, olen edendanud koolielu ja aidanud mitmekesistada huvitegevust Rae vallas. 

Noortevolikogu esinaisena on minu eesmärk volikogus kaasarääkimine, kogukonnas esiletulnud murede ja probleemide südameasjaks võtmine, sihipärane tegevuste kaardistamine ning tulemustele orienteeritud tegutsemine. Mõtteid on mitmeid ja minna on veel pikalt.

Sellel suvel korraldasin Jüri rannafesti Rae Vallas, mis oli minu suurim ettevõtmine. Projekt kasvas välja mentor Kädi Kuhlapi ettepanekust noortevolikogule, et võiksime oma oskused proovile panna ja osaleda Eesti Noorteühenduste Liidu teenusdisaini projektis. Projekt kestis mitu kuud ja selle ülesandeks oli luua vallale oluline teenus, üritus vms.

Idee sündis põhjusel, et vallas on palju noori andekaid artiste, kes võiksid saada kogemuse enda muusika levitamises ning võimaluse end teistele tutvustada pakkudes muusikalist meelelahutust noortele. Kuna otsene inimestevaheline suhtlus on teadmata ajani takistatud, siis soovisin Rae vallas seda olukorda leevendada ning anda võimaluse nii artistidele kui ka peolistele sotsialiseeruda täiesti uues olukorras. See oli suurepärane kogemus, mis sai teoks tänu Rae valla toele. Nii sündiski Jüri Rannafest Vaskjala Veehoidlas, millel osales umbes 200 Rae valla noort. Artistidest olid esindatud enamasti meie enda andekad ja üliägedad noored muusikud. Kaasasime ka õpilasfirmasid, kes said võimaluse oma tooteid tutvustada ja turundada. Suureks abiks olid ka noortevolikogu toimekad liikmed ja sponsorite Orkla ja Itaaliapitsa tugi. See oli esmakordne suur, tasuta ja avalik üritus noortele Rae vallas. Loodan, et üritus saab jätku ning sellest kujuneb igasuvine noorte kohtumispaik.

Rae Noortevolikogus tegutsedes on olnud mulle südamelähedane ja isiklik teema noorte täiendusõpe õpilasvahetuse raames. Pean enese suureks töövõiduks seda, et esitasin Rae vallale ettepaneku viia sisse õpilasvahetuse toetus ja tänu sellele tõdes vald selle teema olulisust toetada noore inimese arengut õpilasvahetuse kaudu. Ettepanek sündis isiklikust kokkupuutest, mil õde soovis gümnaasiumiastmes minna vahetusõpilaseks. Kõrge maksumuse tõttu tuli aktiivselt otsida projekti toetajaid, mh ka Rae vallast. Seda võimalust paraku tol hetkel vallas polnud. Mul tekkis äratundmine, et kohalik tasand võiks kindlasti olla huvitatud aktiivsete noorte toetamist vahetusaasta raames. Vestlusest endise vallavanema Mart Võrklaevaga (tsiteerin „Loota saab ainult enda peale, kui soovite midagi saavutada, siis peate sellega tegelema. Haarake ohjad ja see on täiesti ära tehtav.”) sain inspiratsiooni uueks ettepanekuks – õpitoetus Rae vallas. 

Sel aastal valiti mind Rae Noortevolikogu esinaiseks, kuid minu tegevus on jätkuvalt suunatud sellele, et inimesed räägiksid kaasa aktuaalsetel teemadel. Seeläbi kaardistame kogukonnas esiletulnud mured/probleemid ning tegutseme lahendustele orienteeritult. Hetkel on sihtmärgiks korrastada korvpalliplatsid Rae vallas, et noortel oleks võimalik kodu lähedal aega sisukalt ja tervislikult veeta mängides pallimänge.

Elus peab olema tasakaalus nii füüsiline tervis kui ka vaimne kapital. Selle aasta eesmärgiks on mul võetud noorte vaimse tervise edendamine ja toetamine. Olen isegi nullpunktis olemise tunnet kogenud ning seetõttu tean, kui oluline on tugi raskel hetkel. Minu missioon on pakkuda Rae Valla noortele tuge keerulisel ajal. See projekt koos psühholoogiga on küll veel arendamisjärgus, ent noorte ellu ja heaolusse panustamine on olnud minu jaoks olulisel kohal juba pikka aega ning nende tegevustega jätkamine aitab kindlasti kaasa nii noorte heaolule kui ka Rae valla arengule.

Koolipäevad ja nädalavahetused on küll toimekad, aga teisiti ma seda kõike ette ei kujutakski – iga hetk on täis põnevust, toimekust ja avastamist. Lisaks hoiab uus olukord üleval uudishimu ja entusiasmi. Mulle meeldib olla avatud ja uudishimulik ning minu eesmärk on öelda avanevatele võimalustele „JAH.“ Minu jaoks on alati esikohal teotahtelisus, järjepidevus, kogukonnakeskne mõtlemine, kaasarääkimine ja tegutsemine – tehes head teistele, teed head iseendale. 

Vabal ajal meeldib mulle sõbrannadega jalutamas käia, visata kossupalli ning harrastada terviserajal jooksmist. Samuti on mul suur kirg raamatute lugemise vastu ning leian, et see on laiendanud minu silmaringi.

Minu sõnum noortele – selleks, et elada tipptasemel elu, peate julgema riskida. Astuge julgelt vastu uutele väljakutsetele ja ronige uutele enneolematute kõrgustega tundmatutele mägedele. Selleks et jätta maailmale oma jälg, peate seisma kohas, kus te pole kunagi varem olnud ning käinud. Teil peab olema julgust väljakutsete poole pürgida, sest kogu elu on üks eksperiment. Mida rohkem katsetusi elu jooksul teha, seda julgem ettevõtmistes oled. Iga inimene on staar ning oma hirmudele tuleb vastu astuda. Inimesed unistavad, kuid nad ei julge riskida, sest kartus läbikukkumise ees on suur. Kõik unistused on võimalikud – tuleb julgeda riskida. Julge oma elu juhtida!

Küsis Teeviit sisuloome- ja koostöösuhete tiimi koordinaator Maris Praats ja toimetas Kätrin Zupsmann 2021. aastal.

Skip to content