fbpx

Liya Rogolevskaja ja Jessica Tammi kogemuslugu väitlemisest

Veebruarikuus on noorteinfoportaal Teeviit keskendunud ettevõtlikkuse teemade kajastamisele. Ettevõtlikkusega on tihedalt seotud ka eneseväljendusoskus ning seetõttu oleme teinud loo väitlemisest. 

Oktoobris ja novembris toimus üle-eestiline koolitus Argument 2021, mille üks õpperühmadest asus ka Viljandi Gümnaasiumis. Toimusid kaks töökat nädalavahetust, millest üks nädalavahetus pidi viiruse tõttu kolima Zoomi veebikeskkonda. Sellest hoolimata olid mõlemad nädalavahetused samaväärselt sisukad ja huvitavad, mille eest kandsid hoolt meie tublid juhendajad Tom Suiste ja Maare Karmen Oras, kes on juba kogenud väitlejad.

Argument 2021 iseloomustasid märksõnad argumenteerimine, kriitiline mõtlemine, eneseväljendus. Need kõik oskused on olulised ja kasulikud igas eluvaldkonnas, sest väitlus  kasvatab mõtlemis-, arutlemis-, kuulamis- ja kaaslastega arvestamise võimet ning avardab silmaringi. Argument õpetas oma mõtteid ja arvamusi selgemalt väljendama ja neid põhjendama. Toimusid erinevad töötoad, kus meile räägiti sellest, mis on väitlus ning kuidas luua mõjukat ja sisukat argumenti. Samuti koostasid juhendajad osalejate soovil  töötoa teemal “Demagoogiavõtted ja nende kasutamine”, mis juhtis tähelepanu sellele, kui palju demagoogiat ühiskonnas kasutatakse. Töötubade jooksul saime juhendajatelt rohkelt näpunäiteid ja juhiseid, mis põhinesid nende isiklikul kogemusel väitlusega. Lisaks tõi Argumendil osalemine meid mugavustsoonist välja ning arendas esinemisoskust. Väitluse üks eripäradest on see, et kõneleja ei saa valida kumba teemapoolt ta kaitseb. Nii jaatuse kui ka eituse poolt väideldes õppisime olukorda nägema mitmest vaatepunktist, mis aitab meid ka elus ettetulevate olukordade erinevaid perspektiive märgata. Argumendil õpitud ja praktiseeritud oskused võtame kindlasti endaga tulevikku kaasa. 

START turniir on Argumendi raames algajatest väitlejatele loodud turniir. Töötubades omandatud oskused ja teadmised tulid turniiril vägagi kasuks. START toimus Argumendi viimasel päeval, kus meie rühmast osales kaks tiimi. Turniiril osalemine oli paljude jaoks esmakordne ja veidi närvesööv, kuid tänu põhjalikule ettevalmistusele väitlesid mõlemad tiimid algaja jaoks heal tasemel. Kumbki võistkond suutis nii eituse kui ka jaatuse poole 1. väitlemisega hakkama saada ja võita mõlemalt poolt väideldes. Turniir oli hea kokkuvõttev punkt koolitusnädalavahetustele, kus saime oma uusi teadmisi rakendada ja ennast proovile panna. 

Suureks väljakutseks oli teisel nädalavahetusel otsustajatega kohtumise korraldamine ja läbiviimine. Otsustajateks olid Tiit Jürmann, Viljandi linnavolikogu hariduskomisjoni esimees, ja Liis Aedmaa, eelmise linnavolikogu koosseisu hariduskomisjoni aseesimees, kellega viisime läbi modereeritud arutelu hariduse teemal. Arutelu jooksul tõime välja erinevaid murekohti, mis on seotud Viljandi hariduseluga. Peamisteks teemaplokkideks olid distantsõpe, vaimne tervis, põhikoolide toitlustamine ja ka üldisemad koolielu puudutavad küsimused. Olles ise õpilased, oleme märganud, et just need on olulisemad murekohad, millel on palju arenguruumi. Otsustajad olid väga mõistvad ning andsid ka näpunäiteid, kuidas ka ise aidata kaasa murede lahendamisele. Tiit Jürmanni sõnul jõuavad meie välja toodud probleemid ka hariduskomisjoni lauale. Otsustajate mõistev suhtumine andis meile julgust ka edaspidi noori puudutavatele probleemidele tähelepanu juhtida. 

Kaks Argumendi raames veedetud nädalavahetust ületasid ootuseid ja olid aega väärt. Tänu Argumendile tekkis meil huvi väitlemise vastu ja see oli hea start edaspidiseks väitlus teekonnaks. 

Artiklit toimetas sisuloome- ja koostöösuhete tiimi liige Mariliis Abner

Skip to content