fbpx

Lasteabitelefon 116 111 on olemas igal ajal iga murega!

Juba 12 aastat tegutsenud lasteabitelefon on Sotsiaalkindlustusameti teenus, kus pakutakse ööpäev läbi tasuta nõustamist nii lastele, täiskasvanutele kui ka spetsialistidele.

Lisaks täidab lasteabitelefon lastekaitsetöötajate töövälisel ajal nende rolli, et ükski laps ei jääks abita.

SUHTED TEKITAVAD RASKUSI

Kõige rohkem pöördutakse lasteabisse suhteteemadel – nii laste omavahelised suhted kui suhted vanemate või teiste täiskasvanutega. Distantsõppe perioodil olid paljud pöördumised seotud pikalt kodus olemisega. Lapsed tundsid üksindust või mahajäetust, samuti vanemate poolset survestatust ning puudusid võimalused sõpradega kokku saamiseks ja lõõgastumiseks. Piirangute tõttu muutusid suhted vanematega kriitiliseks, sest elada tuli pead-jalad koos ning kodust oli saanud nii lasteaed, kool, kontor kui ka kohvik.

Vanemad olid mures ka e-õppe pärast ning neil oli hirm, et lapsed jäävad õppetöös maha. Kui tuli võimalus füüsiliselt kooli naasta, siis kerkis uus probleem – paljud lapsed polnud nõus kooli minema. Kohe kasvas ka koolikiusamiste teemal pöördumiste arv, mis oli distantsõppe ajal pea olematu.

Vanemad helistavad sageli ka laste käitumisprobleemide pärast – neile teeb muret nii agressiivne käitumine kui ka täielik ükskõiksus ja isoleeritus. 

Laste vaimse tervise küsimused on püsivas tõusutrendis – pöördujateks on lapsed ise, vanemad ja lihtsalt märkajad, olgu nad spetsialistid või murelikud kaaskodanikud. Kurvastavalt palju on lapsi, kes end hästi ei tunne ning oma emotsioonidega hakkama saamiseks kasutavad äärmuslikke ja ennasthävitavaid viise või sukelduvad virtuaalreaalsusesse, mida pakub nutimaailm.

Vanemad muretsevad laste pärast ja lapsed omakorda vanemate pärast. Lapsed on mures, et vanemad ei mõista neid, sunnivad tegema asju, mis huvi ei paku, survestavad pingutama, kui tegelikult tahaks kõigele käega lüüa. Lapsed on mures ka vanemate töö ja majandusliku toimetuleku pärast. Samuti on rohkelt pöördumisi, mis on seotud vanemate alkoholi tarvitamise ja tülidega. Paljud lapsed väljendavad seda, et neid pole kellelegi vaja ning nad tunnevad end kõrvalejäetute ja üksikutena.

LASTEABI ON MÕELDUD KÕIGILE NING NÕUSTAMISVIISE ON MITMEID

Meil kõigil on kohustus teada anda abivajavast või hädaohus olevast lapsest ning siin on meie telefon just see kõige õigem kanal. Tihti on just kõrvalseisjad need, kes märkavad, kui laste heaolu on ohus ning annavad sellest teada.

Alates maikuust pakume ka e-nõustamist. Meie nõustajad on erialase kõrghariduse, teraapiaalase väljaõppe ning praktilise kogemusega spetsialistid, kes nõustavad nii lapsi kui vanemaid. Meie nõustamise teeb unikaalseks see, et laps ise saab nõustamisele pöörduda, kui ta abi vajab ega pea selleks saatekirja saama või pikkades järjekordades ootama.

Kui mõtled, kas helistada või kas lasteabitelefon on õige koht, siis helista kindlasti! Meie oleme kohal ja kuulame sind!

  • Lasteabitelefon 116 111 töötab kogu aeg ja sellele numbrile helistades, soovi korral võib jääda anonüümseks. Telefonile vastavad kuus erialase kõrghariduse ja praktilise nõustamiskogemusega konsultanti. Pöördumised salvestatakse.
  • Lasteabi meiliaadress on info@lasteabi.ee.
  • Veebivestluse võimalus on kodulehel www.lasteabi.ee.

Kui soovid aega e-nõustamiseks, siis helista samuti telefonil 116 111.

Artikkel on avaldatud 2022. aastal.

Skip to content