Kust saada töökogemusi ja kuidas neid CV-sse kirja panna?

12.04.2021
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Ühtegi töökogemust ei tohi alahinnata ja seda eriti tööellu astumise alguses. Ka vanaema juures peenarde rohimine või oma väikevenna hoidmine on töökogemused ja näitavad, et tööülesannete täitmisega on juba algust tehtud.

Mida rohkem on tööeluga kokkupuuteid, seda põhjalikumalt tasub kaaluda, milliseid oma kogemuste pagasisse kirja panna, millised kirjeldavad sind kui töötegijat kõige paremini, millistest töökogemustest oled saanud olulisemaid oskusi ja suurendanud oma pädevusi.

Töökogemuste kirjeldamisel tasub kirja panna piisavalt ja mitte liiga palju ega liiga vähe infot nii tööandja (ettevõtte, organisatsiooni vms) tegevusala ja oma ametikoha kohta ning kindlasti peamiste ja suuremate tööülesannete kirjeldus, mida sa täitsid seal.

Mõned nõuanded töökogemuste kirja panemisel


  • Ole aus, rõhuta oma tugevaid külgi, aga ära luiska endale oskusi, mida sul ei ole.
  • Kirjuta konkreetselt ja ainult olulistest asjadest. Ära unusta kirjutada saavutusi töökohal!
  • Kogemuste pagasisse kanna esialgu kõik sinu jaoks olulised töökogemused, aga kui sa neid hiljem hakkad tööle kandideerides CV-sse kandma, siis pane sinna vaid need töökogemused, mis vastavad ametikohale, kuhu sa kandideerid. Näiteks kandideerides IT-inseneriks ei ole mõtet kirjutada, et olite 2 aastat lapsehoidja.
  • Töökogemused pane kirja nii, et ajaliselt kõige viimane jääb esimesele kohale.

Ära alahinda oma kogemusi!


Noored, kes on oma karjääriredeli alguses, on tihtipeale väga tagasihoidlikud oma töökogemuse kirjeldamisel. Pea meeles, et enamus meist on kuskilt alustanud, ja keegi ei eelda, et Sinu esimesed kogemused tekkisid müügijuhi või tootearenduse insenerina töötades. Tegelikult tööandjad sageli isegi eelistavad neid, kes on vajadusel valmis „käised üles käärima“ ja tõsist tööd tegema. Mistahes kogemus Sul on, näitab see alati, et oled aktiivne ning tead üldiseid tööelu reegleid. Hea võimalus kõikide töökogemuste kirjeldamiseks on omandatud oskuste või õppetundide väljatoomine. See aitab ka tööandjal aru saada, miks see kogemus oluline oli.

Teeviida kogemuste pagasisse saab oma töökogemusi kirjeldada järgnevate alateemade kaupa:


  • Töökohad

Töötamise aja võib lisada aasta täpsusega aga kui töökogemus on väiksem, siis kuu ja kuupäeva täpsusega.  Tööandja/asutuse korrektne nimi ja soovi korral võid lisada ka tegevusvaldkonna. Oma  ametikoha puhul võid samuti lisada soovi korral lisainfot. Tööalase tegevuse juures loetle oma peamised tööülesanded ja saavutused, mis tööülesandeid täies õnnestus hästi ja tunduvad sulle olulised.

  • Praktika

Praktikal saadud töökogemused saab kirja panna analoogselt eelmise alateemaga. Praktika alla saab kirjeldada ka näiteks gümnaasiumi õpilastele mõeldud kogukonnapraktikat.

  • Malevad

Sageli saadakse esimesed töölepingulised töökogemused noortemalevast. Nende kogemuste kirjapanemisel lähtu samadest näpunäidetest, mis on eelnevalt kirjas.

  • Organisatsiooniline tegevus

Siia saab nimetada oma ametikohta selles organisatsioonis ning kirjeldada tööülesandeid, mida oled täitnud organisatsioonis tegutsedes. Näiteks Noorkotkaste või Kodutütarde rühmas, Õpilasesinduses või mõnes muus osaluskogus. Siia sobib kirjutada ka ajutistes töörühmades täidetud tööülesanded nagu näiteks mõnes projektimeeskonnas tegutsemine.

  • Juhendamine

Siia saab kirjutada kogemused, kus oled olnud ise juhendaja või on sul on olnud kogemus olla coachitav või osaleda supervisioonil või kovisioonil.  Olles ise olnud juhendatav, saab tegevuse lahtrisse märkida teema ja mis selle protsessi käigus muutus, millised arendamist vajavad küljed ilmnesid ja milliseid eesmärke selle järel püstitati.

Ise juhendaja rollis olles, saab kirjeldada täpsemalt kes oli/olid juhendatavad, millised olid täpsemad tegevused ja protsessid ning millised olid tulemused ja saavutused. Kindlasti tasub siin ära mainida ka missugused pädevused arenesid sinus, kui juhendajas. Juhendamine võib aset leida igapäevaselt kaaslast aidates TORE või „Vanem vend, vanem õde“ liikumises osaledes, olles kellelegi tugiisik või mentor jne.

Oma kogemused lisa Teeviit.ee kogemuste pagasisse

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend