Kuidas valmistuda teooria- ja sõidueksamiteks?

Enne Maanteeameti teooriaeksamile tulemist on võimalik harjutada liiklusteooriaeksami keskkonnas proovieksamit, mis annab ligilähedase kogemuse päris liiklusteooriaeksamil toimuvale. Proovieksamit saab lahendada eesti ja vene keeles.

Proovieksamil olevad testid ei ole mõeldud liiklusteooria õppimiseks. Nende eesmärk on tutvuda Maanteeametis kasutatava liiklusteooriaeksami keskkonnaga, milles saab kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi. Proovieksami küsimused võivad erineda päris liiklusteooriaeksamil ette tulevatest küsimustest.

Enne sõidueksamile tulekut püüdke saada võimalikult palju regulaarset ja mitmekülgset sõidupraktikat erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes. Parim viis õppimiseks ja sõidukogemuse saamiseks on sõita nii professionaalse sõiduõpetajaga kui ka juhendajaga. Need isikud, kes on sooritanud edukalt B-kategooria sõidueksami on saanud piisavalt sõidupraktikat nii autokoolis kui ka juhendajaga, sõites enne eksamile tulekut keskmiselt kokku vähemalt 100 sõidutundi. Kilomeetrites teeb see 3000–4000 km sõidupraktikat nii asula sisestel kui ka välistel teedel.

Teooria- ja sõidueksam võetakse üldjuhul vastu eesti keeles. Teooria- ja sõidueksami võib vastu võtta Maanteeameti ja eksamineeritava vahelisel kokkuleppel ka võõrkeeles, kasutades vajadusel juhtimisõiguse taotleja kulul erapooletut tõlki. Tõlk ei tohi olla asjast huvitatud isik! Rohkem infot siit.


Mida teada enne teooriaeksamit?

Juhi eksamineerimine algab liiklusteooria eksami sooritamisega. Eksamile saabudes peab eksamineeritaval kaasas olema isikut tõendav dokument, mida kontrollitakse enne eksamit!

Liiklusteooria eksam koosneb 20–40 küsimusest, vastavalt kategooriale, mille juhtimisõigust taotletakse. Küsimuste seas on nii liiklusreeglite, liiklusohutuse, liikluspsühholoogia kui ka sõiduki tehnoseisundi ning muude valdkondadega seotud küsimusi. Liiklusteooria eksami lahendamiseks on aega 30–40 minutit.

Vastata tuleb iga küsimuse kõikidele vastusevariantidele, mida on 2–3. Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui kas või üks vastusevariant on vale või jäetud vastamata.

 

Rohkem infot Teooriaeksami kohta.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus