fbpx

Kuidas vägivald avaldub?

Mõned inimesed püüavad vägivalla abil saavutada kontrolli teiste inimeste ning nende tegevuste üle. Tea, et selline käitumine ja vägivalla abil mingite tulemusteni jõudmine ei ole õige, seda nii kodus, koolis, trennis kui ka tänaval.

Vägivallaks peetakse igasugust tahtlikult teisele inimesele vaimselt, füüsiliselt või seksuaalselt haiget tegemist ehk inimese kahjustamist või siis vägivallaga ähvardamist. Vägivaldne käitumine võib olla põhjustatud sellest, et inimene ei suuda oma viha või emotsioone kontrolli all hoida ja käitub selliselt, et teeb teistele inimestele haiget.

Vägivallal on erinevaid liike ja avaldumise vorme, mis võivad omavahel olla seotud ja mitte. On olemas lähisuhtevägivald, seksuaalvägivald, seksuaalne ahistamine, laste vastu suunatud vägivald ja vägistamine. Lisaks eristatakse ka vaimset, kehalist ja seksuaalset vägivalda, mis võivad samuti olla omavahel seotud. Kuid kindel on see, et igasuguse vägivalla puhul on alati tegemist ka vaimse vägivallaga.

Loe neid näiteid, millisel kujul võib vägivald avalduda:

  • Vaimne vägivald võib avalduda oma tahtele allutamises, survestamises, eiramises, selgitusteta vaikimises, karjumises, ähvardamises, jälitamises ja paljudes muudes asjades.
  • Kehaline vägivald võib avalduda juustest tirimises, tahtlikus müksamises, kinni hoidmises, peksmises, kägistamises ja relva kasutamises.
  • Seksuaalse vägivalla puhul saab tuua esile ohvri poole suunatud soovimatu seksuaalse tähelepanu osutamise, tahtevastase seksuaalse puudutamise, seksi pealesurumise, vägistamiskatse või vägistamise ning laste seksuaalse väärkohtlemise.
  • Erinevate vägivallaliikide kohta saad täpsemalt lugeda Seksuaaltervise veebist. Vahel võivad aga inimesed asjadest valesti aru saada või neid valesti mõista. Vaata ka Seksuaaltervise veebist vägivallaga seotud müüte.


Koostatud
Seksuaaltervise allika põhjal

Artikkel on avaldatud 2022. aastal.

Skip to content