fbpx

Kuidas saada teise inimesega hea kontakt?

Suhtlus eeldab vähemalt kahe osapoole olemasolu. Suhtlus on palju enamat kui lihtsalt kõne. Pilk, žestid, kehakeel, hääletoon koos sõnadega – need võimaldavad üheskoos väljendada mõeldut.

Küllap on tuttav väljend  „Pilt on aga, heli pole!” Seega toimub suhtlus ka siis, kui omavahel sõnakestki ei vahetata. Sellisest olukorrast väljatulemiseks peab üks osapool initsiatiivi üles näitama ja kutsuma teise arutellu. See õnnestub paremini kui:

Kutsuja kasutab „mina“ sõnumit. 

“Ma olen kurb ja tahaksin teada mis täpsemalt juhtus, et me omavahel ei räägi.”

Kutsuja teeb ettepaneku. 

“Kas me võiksime täna millalgi, näiteks kell üks, istuda maha ja arutada seda teemat? Või mis aeg sulle sobiks?” Kui teine keeldub teemat arutamast, siis võiks pöörduda tagasi esimese punkti juurde ja öelda järgmine „mina„ sõnum. Näiteks: “Minu jaoks on oluline see teema läbi arutada, sest siis ma tean kuidas järgmine kord paremini teha.”

Kui teine pool on nõus, siis võiks kokku leppida kui pikalt konkreetset teemat arutatakse. Näiteks: “Võtame teema arutamiseks 15 minutit aega!”

Kutsuja ütleb mis on selle kokkulepitud kohtumise eesmärk. Näiteks: “Ma tahaksin teada mis juhtus, et järgmine kord sama viga mitte korrata.”

Teoreetiliselt peaks nii toimides tekkima omavaheline kontakt ja see annaks eelised paremaks edasiseks suhtluseks. 

Kui kontakti ei teki, siis tuleb selleks korraks suhtlusest loobuda. See otsus, kas teise osapoole provokatsioonidega (näiteks: “Sa ise ju ka…”) kaasa minna või mitte, tuleb endal langetada, ent nõustudes sellega, ei kesta suhtlus enamasti kuigi kaua. 

Suhtlusoskuseid saab arendada

Palju räägitakse ja kirjutatakse suhtlemisoskusest. Esimesed kogemused selles vallas saadakse kodust. Näiteks oma vanematelt või lähisugulastelt. Oskused üldiselt tekivad aga elu jooksul. Keerulised suhtlussituatsioonid või suhtluskaaslased on heaks teenäitajaks ning sunnivad enda olemasolevaid teadmisi lihvima. Teisi me paraku muuta ei saa aga kui keegi küsib, “Kuidas sa nii osavalt suhtled?”, siis viita suhtlemisoskuste õppimise võimalusele.

Kui täna tunnete, et teie teadmised ladusast suhtlemisest pole piisavad, siis andke endale võimalus ja õppige seda edasi. Saage oma vanematest ning lähisugulastest paremateks suhtlejateks.

Artikli kirjutas Tallinna Perekeskus.

Skip to content