fbpx

Kuidas õppida ennast tundma?

Eneseanalüüs on miski, mis peaaegu alati karjääri ja kogemuste loomisega seoses vestluses või tekstis läbi käib. Aga mida see siiski tähendab ning mida me läbi selle õppida saame?

Kellele ja milleks see on vajalik?

Enese paremaks tundmaõppimiseks tasub aeg-ajalt teha põhjalikum eneseanalüüs. Meil kõigil on oma tugevamad küljed ja positiivsed omadused, kuid samas on ka nõrgemaid külgi ja omadusi, mida tasuks arendada. Sellele aitab kaasa eneseanalüüs, mida võib teha nii iseseisvalt kui ka spetsialistide abi kasutades. Abiks saavad siin olla psühholoogid ning Töötukassa karjäärinõustajad.

Ennast tundma õppides areneme isiksusena. Enese tugevuste ja positiivsete omaduste tundmine on aluseks positiivsele enesehinnangule. Kes meist ei tahaks kogeda heaolu ning luua selle toel tõhusaid ja toimivaid suhteid, kogeda töösaavutusi, teha enesetäiendamise plaane, hoida tasakaalus isiklik ja töine elu? Ennast tundes sujuvad elus üleminekuperioodid ladusamalt.

Soovitused enese tundmaõppimiseks:

  • Eneseanalüüsi eesmärk on ennast tundma õppida ning astuda selle põhjal samme enese arendamiseks. Enda tundmaõppimine sisaldab ka enesega leppimist, enda aktsepteerimist. See ei ole oma vigade kokku lugemine.
  • Ole endale hea kaaslane – iseenda toetamine ja positiivne meel on esmased eeldused, et võiksid enesearengu teel julgelt edasi sammuda.
  • Enese avastamine on inspireeriv teekond, kus saad kasutada eri võimalusi ja vahendeid. Kui mõni meetod tundub keeruline või ei oska sa end selle põhjal analüüsida, võid kasutada muud moodust, mis sulle rohkem sobib.
  • Analüüsi ennast siis, kui oled valmis ning soovid selle põhjal enese arendamiseks samme astuda. See ei peaks olema raske ja ebameeldiv tegevus.

End analüüsides võid tunda segadust või abitust: oma probleemidest rohkem teadlikuks saades ei pruugi sul olla kohe lahendusi käepärast. Lahenduste märkamiseks, oma tugevuste ja jõuallikate äratundmiseks võid hea sõbra, pereliikme või töökaaslasega arutleda tulemuste üle, leida positiivseid võimalusi ja mõelda, milliste sammude abil olukorda vajaduse korral parandada. Rõhutame veelkord, et ära kahtle karjäärispetsialistide ja psühholoogide poole pöördumist.

Kui tunned, et vajad ideid, kuidas või mil moel võiksid end analüüsida, leiad Rajaleidja materjalist “100 nõuannet oma raja leidmiseks” mitmeid võimalusi. Mõni vahend keskendub konkreetselt isiksuseomaduste analüüsimisele, kuid paljusid saad kasutada ka mõne probleemi kirjelduse koostamiseks, olukordades lahenduse leidmiseks või seoste nägemiseks. Seal on kirjeldatud kuidas eneseanalüüsiks kasutada karjääriratast, SWOT analüüsi, isiksuse teste, enda eluloo kirjutamist või blogi pidamist.

Enese tundmaõppimiseks häid soovitusi, meetodeid ja vahendeid leiad:

Koostatud Rajaleidja allikate põhjal.

Artikkel on valminud 2021. aastal.

Skip to content